เวอร์ชันเต็ม: [-- ตัวอย่างแนวข้อสอบ ธกส. 94 หน้า พร้อมเฉลย --]

แนวข้อสอบรับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย ธกส. กศน. ทหาร หน่วยงานต่างๆ -> แนวข้อสอบ ธกส. และนายธนาคารอื่นๆ -> ตัวอย่างแนวข้อสอบ ธกส. 94 หน้า พร้อมเฉลย [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2013-03-01 09:00

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ธกส. 94 หน้า พร้อมเฉลย

ดาวโหลดตามนี้คับ 
http://www.beupload.com/download/?777790&A=138413 

link สำรอง 

http://www.dwsteel.co.kr/mk-job/BAAC94P.pdf 

" border="0" /> 

รวมข้อสอบ 500 ข้อ ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธ.ก.ส.) ไม่ต้องซื้อให้เปลืองเงิน 
ส่วนที่ 1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 
- แนวข้อสอบอนุกรม 
- แนวข้อสอบโจทย์คณิตศาสตร์ 
- แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟ ตาราง 
- แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษา 
- แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย 
- แนวข้อสอบการสรุปความ 
- แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ 
- แนวข้อสอบการหาตัวร่วม 
- แนวข้อสอบการหาตัวต่าง 
- แนวข้อสอบการหาคำเข้าพวก 
- แนวข้อสอบการหาคำไม่เข้าพวก 
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 
ส่วนที่ 2 วิชาความละเอียดแม่นยำ 
- แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข 
- แนวข้อสอบแบบซ้อนภาพ 
- แนวข้อสอบแบบซ่อนภาพ 
- แนวข้อสอบแบบตัดรูป 
- แนวข้อสอบแบบต่อรูป 
- แนวข้อสอบแบบหมุนรูป 
- แนวข้อสอบแบบพับกล่อง 
- แนวข้อสอบแบบรูปภาพที่ไม่มีความหมาย 
- แนวข้อสอบแบบรูปภาพที่มีความหมาย 

ดาวโหลดที่นี่  
http://501e0f4b.linkbucks.com 

 

ออกข้อสอบคล้าย ก.พ+G-MAT+รูปภาพมิติสัมพันธ์เนื้อหาที่ออกเท่าที่จำได้ 
 ส่วนวิชาภาษาไทยคล้ายเเนวสอบครูผสม  ก.พ. 
    
1)คณิตศาสตร์ทั่วไป20หรือ25ข้อนี่เเหละ เป็นเเนวก.พ. เเละผสมคณิตศาตร์G-MATผเน้นพวกตัวเเปรจริงๆใช้สูตรจริงๆใช้สูตรลัดไม่ค่อยได้ 
2)ตารางเป็นตารางที่ไม่เหมือนก.พ.เป็นตารางง่ายๆ 
     ** มีคำถามที่ใช้สูตรก.พ.ได้เรื่องเดียวคือการหาอัตราการเปลี่ยนเเปลง(ออกคำถามนี้เเทบทุกตาราง) กับ 
     **การตั้งคำถามทั่วๆไปเช่นให้เปรียบเทียบข้อมูลในตารตาราง 
3)เงื่อนไขภาษา ออกเยอะเท่าๆกับ2หัวข้อเเรก เเต่เป็นเงื่อนง่ายๆไม่ซับซ้อนเเกะไม่ยากขู่ด้วยข้อมูลในเงื่อนเยอะ ยางครึ่งหน้าได้เเต่ละเงื่อน 
4)อนุกรม+อุปมาอุปไมย 
      รวมๆสักเรื่องนี้สัก10ข้อเห็นจะได้ 
5)ตรรกวิทยาเเบบใช้สูตรสรุป ไปออกรวมกับหัวข้อคณิตศาสตร์ทั่วไป 

นำหนักข้อสอบหนักที่3 หัวข้อเเรก 
  
6)วิเคราะห์รูปภาพมิติสัมพันธ์ 
 50ข้อหลัง 
 ภาษาไทย 
   มีเหมือนก.พ.อยู่ในเรื่อง 
    1)เรียงลำดับข้อความ 
    2)การหาข้อบกพรองทางภาษา(ERROR) 
    3)บทความ เเต่ไม่ยากเท่า ก.พ. 
    4)การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำให้ถูกต้องตามหลักภาษา(เติมคำในช่องว่าง) 
 เรื่องอื่นๆจะคล้ายกับข้อสอบข้าราชการครูซะมากว่า 
    ทดสอบสำนวนไทย 
    ทดสอบคำถูก คำผิด 
    ทดสอบราชาศัพท์ไม่ลึกรู้สึกออก1ข้อ 
    ทดสอบอ่านจับใจความจากข้อความ วลี โฆษณา บทความ ปกิณกะ 
    ทดสอบการสรุปความ ตีความ การอ่านพินิจสาร 
ส่วนหลังเป็นข้อสอบวัดความละเอียดในการอ่านบทความสั้นๆประมาณ 20ข้อ 
  เป็นบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์การเงิน สถิติภาวะเศรษกิจ กฎหมายเเล้วถามข้อมูลจากบทความ คำถามตรง 
   บทความเเรกปี51 ถ้าจำไม่ผิดเป็นเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นบทความอธิบาย40(1) 40(2) ของประมวลรัษฎากร 
          เเล้วเเล้วถามตรงๆเลยเช่นค่าใช่จ่ายของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละเท่าใด เป็นต้น(คำตอบบอกไว้เลยตอบไม่เกินร้อยละ40) 
  
**ปัญหาส่วนนี้ คือเวลาจำกัด ข้อสอบไม่ยากเลยเเต่ต้องอ่านไว อ่านละเอียดมีความถี่ถ้วน 
 สมเเล้วที่เรียกว่าความละเอียดเเม่นยำ ในสนามสอบนิยมเรียกว่าSPEED TEST ก็ถูกต้องเเล้วเเหละสำหรับงานธนาคาร ต้องละเอียด ถูกต้อง เเม่นยำ 
ผิดพลาดน้อยที่สุด 

1.   เกณฑ์การตัดสิน 
     1)การสอบข้อเขียน ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนจะต้องได้คะแนนจากการสอบ 
ข้อเขียนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และตามจำนวนที่ธนาคารเห็นว่าเหมาะสม หากผู้ผ่านเกณฑ์มีจำนวนน้อยและไม่เพียงพอกับจำนวนที่ต้องการ ธนาคารสามารถพิจารณาลดหย่อนคะแนนลงได้ โดยเป็นไปตามหลักการวัดผล 
(เเสดงว่าถ้าสอบผ่าน60%มากกว่าที่ต้องการมาก ก็อาจจะปรับเกณฑ์ตัดมากกว่าก็ได้ จริงไหม)1.1                           
2)มีระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือน และจะต้องเข้ารับการทดสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-WORD และ MS-EXCEL หากสอบ 
ไม่ผ่านจะถือว่าไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน และธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้ ำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส.

- ประวัติการก่อตั้ง ธกส.

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป  _Aptitude Test
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

สรุประเบียบงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- แนวข้อสอบการบริหารจัดการสำนักงานสมัยใหม่

- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด

- สรุปพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

- แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0477807 (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD คณิศาสตร์   ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
 สาขา มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สุวัชร พระกาย 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
nokkaten_maree@hotmail.com 


เวอร์ชันเต็ม: [-- ตัวอย่างแนวข้อสอบ ธกส. 94 หน้า พร้อมเฉลย --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.052190 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us