เวอร์ชันเต็ม: [-- ตัวอย่างข้อสอบพนักงานการเงินและบัญชี  ศอบต. --]

แนวข้อสอบรับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย ธกส. กศน. ทหาร หน่วยงานต่างๆ -> แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ. ต่างๆ -> ตัวอย่างข้อสอบพนักงานการเงินและบัญชี  ศอบต. [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-12-19 14:09

ตัวอย่างข้อสอบพนักงานการเงินและบัญชี  ศอบต.

รวมข้อสอบพนักงานการเงินและบัญชี  ศอบต.

        1. โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐได้มีการนำโปรแกรมมาใช้กับระบบงานกี่โปรแกรม อะไรบ้าง

     ตอบ    12 โปรแกรม  ได้แก่

    1. ระบบการจัดสรรงบประมาณ                      

    2. ระบบการบริหารติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

    3. ระบบบัญชีแยกประเภทแบบเกณฑ์คงค้าง

    4. ระบบบัญชีบริหารบัญชีต้นทุน

    5. ระบบบัญชีเจ้าหนี้

    6. ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

    7. ระบบบัญชีบริหารเงินสด

    8. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างบริหารพัสดุ

    9. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

   10. ระบบการจัดทางบการเงินรวม

   11. ระบบฐานข้อมูลบริหาร

   12. การเชื่อมโยงกับระบบภายนอก


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานการเงินและบัญชี  ศอ.บต. 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

- ถาม - ตอบ พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม

ข้อสอบ พนักงานการเงินและบัญชี 

สรุประบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ _GFMIS_

แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง

หลักการบัญชีเบื้องต้น

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง

สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล ราคา 399- ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน


สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-0477807 (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
 สาขา มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี วิมล พระกาย 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
nokkaten_maree@hotmail.comเวอร์ชันเต็ม: [-- ตัวอย่างข้อสอบพนักงานการเงินและบัญชี  ศอบต. --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.013404 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us