เวอร์ชันเต็ม: [-- ดาวโหลดวิชาการงาน  ป.4 --]

แนวข้อสอบรับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย ธกส. กศน. ทหาร หน่วยงานต่างๆ -> แผนการเรียนการสอน -> ดาวโหลดวิชาการงาน  ป.4 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-09-05 20:11

ดาวโหลดวิชาการงาน  ป.4

วิชาการงาน  ป.4

หน่วยการเรียนรู้ที่  อาหารและโภชนาการ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23  กระบวนการประกอบอาหาร

http://b8328014.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24  การประกอบไข่ต้ม

http://e085ff1a.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25  การประกอบไก่ทอด

http://b1913f7e.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26  กระบวนการปรุงเครื่องดื่ม

http://40462375.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27  การปรุงเครื่องดื่ม

http://0a1b0439.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28  มารยาทในการรับประทานอาหารแบบนั่งพื้น

http://2c3e7741.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29  มารยาทในการรับประทานอาหารแบบนั่งเก้าอี้

http://14afeaaa.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่  อาหารและโภชนาการ

http://27cb37cf.linkbucks.com

ใบงานที่10 หน่วยที่4 แผนที่40

http://1e7624cb.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30  ความหมายและประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับ

http://eed93ceb.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31  เครื่องมือและอุปกรณ์การปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการเก็บรักษา

http://1c1b1789.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32  การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรอย่างปลอดภัย

http://e793674c.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33  กระบวนการปลูกไม้ดอก

http://82596b69.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 34  ขั้นตอนการปลูกดาวเรือง

http://ccda6687.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 35  ขั้นตอนการปลูกบานไม่รู้โรย

http://a686077c.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36  กระบวนการปลูกไม้ประดับ

http://d8f8a225.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37  ขั้นตอนการปลูกฤาษีผสม

http://023db42c.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 38  ขั้นตอนการปลูกพลูด่าง

http://3b93a718.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 39  การดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ

http://ba56cd32.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 40  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

http://995c2761.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่  งานเกษตร

http://9dea1070.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่  งานช่างใบงานที่11 หน่วยที่5 แผนที่44

http://d4ed3228.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 41  อุปกรณ์  เครื่องมือและเครื่องใช้ในบ้าน

http://44e2877e.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 42  หลักการซ่อมแซมอุปกรณ์  เครื่องมือและเครื่องใช้

http://629e40c9.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 43  การซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือ

http://e2420a0c.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 44  การซ่อมแซมเครื่องใช้ด้วยการติดกาวชนิดต่างๆ

http://ff9b13a4.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 45  ประโยชน์ของการซ่อมแซมอุปกรณ์  เครื่องมือและเครื่องใช้

http://213734bb.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 46  ความปลอดภัยในการซ่อมแซมอุปกรณ์  เครื่องมือและเครื่องใช้

http://65c2861a.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่  งานช่าง

http://b33b2563.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่  งานประดิษฐ์ใบงานที่12 หน่วยที่6 แผนที่52

http://5c08cd91.linkbucks.com

ใบงานที่13 หน่วยที่6 แผนที่55

http://22eadf1c.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 47  ความสำคัญของงานประดิษฐ์

http://b3ac6620.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 48  หลักปฏิบัติเบื้องต้นในงานประดิษฐ์

http://94dd3f0b.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 49  กระบวนการของงานประดิษฐ์

http://041ba57b.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 50  รู้จักใบตอง

http://c1ea1961.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 51  การประดิษฐ์ของใช้จากใบตอง

http://798c0ac5.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 52  การประดิษฐ์ของตกแต่งจากใบตอง

http://5942ae0b.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 53  รู้จักกระดาษ

http://03b3d1cf.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 54  การประดิษฐ์ของใช้จากกระดาษ

http://72557433.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 55  การประดิษฐ์ของตกแต่งจากกระดาษ

http://389f4eae.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 56  การนำงานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากใบตองและกร

http://81a1ec13.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่  งานประดิษฐ์

http://f625aeee.linkbucks.com

 เวอร์ชันเต็ม: [-- ดาวโหลดวิชาการงาน  ป.4 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.045066 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us