เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร --]

แนวข้อสอบรับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย ธกส. กศน. ทหาร หน่วยงานต่างๆ -> แนวข้อสอบ (ภาค ก.) ก.พ. 2557 -> แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

sobdaidee 2011-11-25 13:30

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร

1.สารในพริกเรียกว่าสารอะไร

ก. Capsaicin - Zea may  ข.geometric dilution

ค. Methyl Salicylate ง. Polysorbate

ตอบ ข้อ ก. Capsaicin - Zea may

2. ชื่อวิทยาศาสตร์ของ ข้าวโพด คือ ข้อใด

ก. Oryza  sativa  L  ข. Oryza sativa var

ค. Zea mays L. ง. Triticum aestivum L.

ตอบ ข้อ ค. Zea mays L. 

3.ดินพลุเป็นดินที่มีความเป็นกรด พบบริเวณภาคใด

ก. ภาคเหนือ  ข. ภาคตะวันออก

ค. ภาคตะวันตก ง. ภาคใต้

ตอบ ข้อ ง. ภาคใต้
4. ไบโอดีเซล ผลิตจากสิ่งใด

ก. ปาล์ม ข. น้ำมันพืชที่ใช้แล้ว

ค. ดีเซล ง. เชื้อเพลิงอุตสาหกรรม

ตอบ ข้อ ก. ปาล์ม 
 5.ข้าวเปลือก 1 ถัง มีเท่าไร

 ก. 5 กิโลกรัม ข. 10 กิโลกรัม

 ค. 12 กิโลกรัม  ง. 15 กิโกกรัม

ตอบ ข้อ ข. 10 กิโลกรัม  

6. ชื่อวิทยาศาสตร์ข้อใดผิด -ชื่อวิทยาศาสตร์ที่ผิด กล้วย 
 ก. มะม่วง (
Mangifera indica L. )  ข. กล้วย  (Banana sapientum,L.)

 ค. มะพร้าว (Cocos nucifera L.) ง. ฝรั่ง (Psidium guajava L)

ตอบ ข้อ ข. กล้วย  (Banana sapientum,L.)
7. สารอัลลิซินมีมากในสิ่งใด

ก. กระเทียม  ข. หอมแดง

ค. หอมหัวใหญ่  ง. มะเขือเทศ

ตอบ ข้อ ก. กระเทียม  
8.ข้าวสาร 1 ถัง มีเท่าไร

ก. 5.5 กก. ข. 7.5 กก.

ค.15 กก. ง. 20 กก.

ตอบ ข้อ ค.15 กก.

9. อายุของสิทธิบัตรพืชทั่วไปมีอายุกี่ปี สิทธิบัตร 20 ปี

 ก. 10 ปี ข. 15 ปี

 ค. 20 ปี ง. 25 ปี

ตอบ ข้อ ค. 20 ปี

10.อายุของสิทธิบัตรพืชไม้ยืนต้นและองุ่นมีอายุกี่ปี

 ก. 10 ปี ข. 15 ปี

 ค. 20 ปี ง. 25 ปี

ตอบ ข้อ ง. 25 ปี 

11. การปลูกข้าวมีปัญหาน้ำแล้งมากในช่วงใด

 ก. ระยะหว่าน ข. ระยะแตกกอ

 ค. ระยะแตกร่วง ง. ระยะเก็บเกี่ยว

ตอบ ข้อ ข. ระยะแตกกอ

12. ป่าพรุคือป่าแบบใด

 ก. ขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลที่มีดินโคลนและน้ำทะเลท่วมถึง

 ข. เป็นพื้นที่ลุ่มที่มีการทับถมของซากพืชและอินทรียวัตถุที่ไม่สลายตัวทับถมกันมาก

 ค. มีอยู่ตามที่เขาและที่ราบบางแห่งที่มีระดับสูงจากน้ำทะเลตั้งแต่ 200 เมตร

 ง. มีอยู่ทั่วไปตามภาคต่าง ๆ ของประเทศ ตามที่ราบเรียบหรือตามหุบเขา

ตอบ ข้อ ข. เป็นพื้นที่ลุ่มที่มีการทับถมของซากพืชและอินทรียวัตถุที่ไม่สลายตัวทับถมกันมาก

13. นโยบายส่งเสริมพืชพลังงานทดแทน ใช้พืชชนิดใดทดแทน

 ก. สัปะรด ข. ข้าวโพด

 ค. ปลาม  ง. มันสำปะหลัง

ตอบ ข้อ ง. มันสำปะหลัง

 14. สบู่ดำใช้ส่วนใด นำมาสกัด น้ำมัน เพื่อใช้ประโยชน์

 ก. ใบ ข. ราก

 ค. เมล็ด ง. ลำต้น

ตอบ ข้อ ค. เมล็ด

15. ปัญหาโรคใบหงิกในพริกเกิดจากแมลงใดเข้าทำลาย

 ก. เพลี้ยไฟ  ข. เชื้อรา Fusarium oxysporum

 ค. เชื้อรา Phomopsis sp.  ง. หนอนเขียว

ตอบ ข้อ ก. เพลี้ยไฟ

16. พืชชนิดใดที่กรมส่งเสริมการเกษตรไม่นิยมให้ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ

 ก. กล้วยไม้ ข. หน่อไม้ฝรั่ง

 ค.มะม่วง ง. มันฝรั่ง

ตอบ ข้อ ค. มะม่วง

 17. SWOT คือการวิเคราะห์อะไร

 ก. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ 

 ข. วิเคราะห์ประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค

 ค. วิเคราะห์โอกาสและปัญหาของสังคม

 ง. วิเคราะห์การเงินในปัจจุบัน

ตอบ ข้อ ข. วิเคราะห์ประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค

 

18 พืชชนิดใดแก้ท้องผูก

 ก. ขี้เหล็ก ข. ชุดเห็ดไทย

 ค. ดอกกระดาก ง. มะยะขี้นก

ตอบ ก. ขี้เหล็กจำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 


จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
ครบทุกวิชาที่จะสอบ

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-0477807 (ครูนก)  Line ID : sobdaidee

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นหนังสือ + VCD คณิตศาสต์ ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  

เลขที่บัญชี 619-2-17391-2 ธ.กรุงไทย 
 สาขา บิ๊กซี พระรามที่ 2  ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฤษฎาพร  เหมวันต์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
nokkaten_maree@hotmail.com 


男0号 2012-03-26 11:53

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
- แนวข้อสอบความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน
- แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร  _จากสนามสอบจริง_
- แนวข้อสอบวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวข้อสอบแผนฯเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
ครบทุกวิชาที่จะสอบ

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-0477807 (ครูนก)  Line ID : sobdaidee

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นหนังสือ + VCD คณิตศาสต์ ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  

เลขที่บัญชี 619-2-17391-2 ธ.กรุงไทย 
 สาขา บิ๊กซี พระรามที่ 2  ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฤษฎาพร  เหมวันต์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
nokkaten_maree@hotmail.com 


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.019342 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us