เวอร์ชันเต็ม: [-- เตรียมสอบตํารวจหญิง สอบตํารวจหญิง54-55  สาย ป. สายอำนวยการ --]

แนวข้อสอบรับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย ธกส. กศน. ทหาร หน่วยงานต่างๆ -> แนวข้อสอบตำรวจ 2557 -> เตรียมสอบตํารวจหญิง สอบตํารวจหญิง54-55  สาย ป. สายอำนวยการ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

sobdaidee 2011-09-21 19:35

เตรียมสอบตํารวจหญิง สอบตํารวจหญิง54-55  สาย ป. สายอำนวยการ

ตามลิ้งที่ได้แนบมาด้วยด้านล่างกองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกแล้ว!! แผนการรับสมัครตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2555 จำนวน 7000 อัตราด่วน !! ออกแล้ว
แผนการปฏิบัติงานในการรับสมัครและคัดเลือก
ตำรวจชั้นประทวนเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร 2555
จำนวน 7000 อัตรา
โดยจากข่าวที่ได้มาจากทาง ชีทราม
ระบุว่าจะเริ่มมีการ ประกาศรับสมัคร 19 มกราคม 2555
และจะมีการรับสมัครผ่านทางอินเตอร์เนต ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบและสถานที่สอบข้อเขียนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน วันที่ 20 มีนาคม 2555 งการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกแล้ว!! แผนการรับสมัครตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2555 จำนวน 7000 อัตรา
สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ >>> รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวข้อสอบสายการเงิน
๑. หลักการบัญชีขั้นต้น 
๒. หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐฉบับที่๒
๓.ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑
๔.ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ.๒๕๒๐
๕.พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๖.หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
๗.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๘.มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
๙.พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง
    ๙.๑ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๒๕๔๗
    ๙.๒ กฏ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.๒๕๔๗
    ๙.๓ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๐. พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖


สายอำนวยการ  
– ข้อสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย

– ข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547  ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่สอบ
– ข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526

– ข้อสอบพ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

– ข้อสอบกฎ ก.ตร. ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

– ข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544

– ข้อสอบจริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553

– ตัวอย่างข้อสอบนายร้อยตำรวจ (พ.ร.บ.ตำรวจฯ & กฎ ก.ตร.)

สายป้องกันและปราบปราม [size=+0]– แนวข้อสอบกฎหมาย ป.วิอาญา ป.อาญา และ กฎหมายพยาน

[size=+0]– ข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547[size=+0]- ข้อสอบตำรวจ กฏ ก.ตร.ประเมินผล และ จริยธรรม

[size=+0]- ข้อสอบตำรวจ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547

[size=+0]– พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

– ข้อสอบจริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553สายสืบสวนสอบสวน

[size=+0]– แนวข้อสอบกฎหมาย ป.วิอาญา ป.อาญา และ กฎหมายพยาน

[size=+0]– ข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

[size=+0]- ข้อสอบตำรวจ กฏ ก.ตร.ประเมินผล และ จริยธรรม

[size=+0]- ข้อสอบตำรวจ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547

[size=+0]– พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

– ข้อสอบจริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553

[size=+0]– พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

– เเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 2550

– รวมแนวข้อสอบเก่า 500ข้อรวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก และข้อสอบที่จะออก ปี 2555

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0477807 (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
 สาขา  มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์  ชื่อบัญชี วิมล  พระกาย 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com 

 

 


adsk933z 2011-11-09 01:57
รายละเอียดที่นี่เวอร์ชันเต็ม: [-- เตรียมสอบตํารวจหญิง สอบตํารวจหญิง54-55  สาย ป. สายอำนวยการ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.033269 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us