ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบลักษณะพยาน  ข้อสอบ นายร้อยตำรวจ ปี 2553 (วิชา กฎหมายลักษณะพยาน)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบลักษณะพยาน  ข้อสอบ นายร้อยตำรวจ ปี 2553 (วิชา กฎหมายลักษณะพยาน)

ข้อที่ 1 ตามป.วิ.อ.มาตรา84 วรรคท้ายที่ว่า "ถ้อยคำใด ๆ ที่ผู้ถูกจับให้ไว้ต่อเจ้าพนักงานผู้จับ หรือพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจในชั้นจับกุมหรือรับมอบตัวผู้ถูกจับ ถ้าถ้อยคำนั้นเป็นคำรับสารภาพของผู้ถูกจับว่าตนได้กระทำความผิด ห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐาน แต่ถ้าเป็นถ้อยคำอื่น จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ ความผิดของผู้ถูกจับได้ต่อเมื่อ...."
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. มีการแจ้งสิทธิแก่ผู้ถูกจับแล้ว                                                      ข. มีการแจ้งข้อหาแก่ผู้ถูกจับแล้ว
ค. มีการแจ้งสิทธิตามรัฐธรรมนูญแก่ผู้ถูกจับแล้ว                        ง. มีการแจ้งสิทธิในการพบทนายหรือญาติแก่ผู้ถูกจับแล้ว

ข้อที่ 2 ในกรณีการชี้ตัวผู้ต้องหาที่เป็นเด็กพนังงานสอบสวนต้องจัดให้มีการชี้ตัวในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก และสามารถป้องกันมิให้ผู้ต้องหาที่เป็นเด็กนั้นเห็นตัวบุคคลที่จะทำการชี้ตัว
อยากทราบว่าตามกฎหมายได้กำหนดอายุไว้อย่างไร
ก. อายุไม่น้อยกว่าสิบแปดปี                                                             ข. อายุไม่เกินสิบแปดปี
ค. อายุตั้งแต่สิบแปดปี                                                                        ง. อายุสิบแปดปี

ข้อที่ 3 โพยสลากกินรวบซึ่งเป็นภาพถ่ายจากเครื่องถ่ายเอกสารไม่ใช่ต้นฉบับ แต่ภาพถ่ายเอกสารดังกล่าวเป็นบันทึกความจำเกี่ยวกับการเล่นการพนันสลากกินรวบเป็นพยานประเภทใด
ก. พยานเอกสาร                                                                                                 ข. พยานวัตถุ
ค. พยานบอกเล่า                                                                                 ง. พยานนิติวิทยาศาสตร์

ข้อที่ 4 ร้อยตำรวจเอกอนาคต วันหน้า เคยถูกฟ้องร่วมกับจำเลยทั้งสามมาก่อน ต่อมาศาลได้สั่งให้แยกฟ้องจำเลยเป็นคดีใหม่ต่างหากจากคดีที่ร้อยตำรวจเอกอนาคตฯ เคยถูกฟ้องร่วมกับจำเลยทั้งสาม โจทย์จึงอ้างร้อยตำรวจเอกอนาคตฯเป็นพยาน เช่นนี้อยากทราบว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไร
ก. ชอบด้วยกฎหมาย เพราะศาลได้สั่งให้แยกฟ้องจำเลยเป็นคดีใหม่ต่างหากแล้ว
ข. ไม่ชอบ เพราะต้องห้ามตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 232 ที่บัญญัติห้ามมิให้โจทก์อ้างจำเลยเป็นพยาน
ค. อยู่ที่ดุลพินิจของศาล
ง. แล้วแต่ประเภทของคดีข้อที่ 5 ผู้ตามถูกยิงที่หน้าอกและแขนยังไม่ตายทันที แต่ร้องว่าปวดแขนเหลือเกินและพูดต่อหน้าพยานโดยระบุชื่อ จำเลยว่าเป็นคนทำร้าย มีคนหามไปลงเรือแล้วยังพูดอีกว่าคงจะต้องตายแน่ คำพูดของผู้ตายที่ระบุว่าจำเลยเป็นคนร้ายนั้นรับฟังได้หรือไม่
ก. ได้                                                                                     ข. ไม่ได้
ค. อยู่ที่ดุลพินิจของศาล                                                     ง. ข้อ ข. และ ข้อ ค. ถูกต้อง

ข้อที่ 6 ในการสอบปากคำเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ในฐานะผู้เสียหายหรือพยานต้องจัดให้มีนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการเข้าร่วมด้วย ดังนั้นหากไม่มีบุคคลดังกล่าวเข้าร่วมด้วยจะมีผลต่อคดีนี้อย่างไร
ก. การสอบสวนนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายมีผลให้พนังงานอัยการไม่มีอำนาจฟ้อง
ข. การสอบสวนชอบด้วยกฎหมายเพียงบางส่วนเท่านั้น
ค. ศาลไม่อาจรับฟังคำให้การชั้นสอบสวนเป็นพยานหลักฐานได้
ง.ศาลรับฟังคำให้การชั้นสอบสวนเป็นพยานหลักฐานได้

ข้อที่ 7คำให้การซัดทอดในชั้นสอบสวนเป็นพยานประเภทใด
ก. พยานบุคคล                                                                    ข. พยานเอกสาร
ค. พยานวัตถุ                                                                        ง. พยานบอกเล่า

ข้อที่ 8 จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวน ในชั้นศาลพนักงานอัยการโจทก์มีพยานประกอบคำรับสารภาพ
คือบันทึกการนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพและภาพถ่ายและคำของเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมและ สอบสวนจำเลย อยากทราบว่าจะรับฟังลงโทษจำเลยได้หรือไม่
ก. ได้                                                                                                     ข. ไม่ได้
ค. ได้ หากจำเลยรับสารภาพในชั้นศาลด้วยความสมัครใจ         ง. อยู่ที่ดุลพินิจของศาล1.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก.พยานวัตถุชั้นสอบสวน/แก้ห่อหรือทำลาย/กระทำลับหลังจำเลยได้
ข.พยานเอกสารที่มิได้ปิดอากรแสตมป์/ฟังเป็นพยานได้
ค.สำเนาภาพถ่ายธนบัตรล่อซื้อที่ไม่ได้ส่งต้นฉบับ/รับฟังได้
ง.คำบอกกล่าวผู้ตายปากเดียว/ว่าจำเลยคนยิง/ฟังลงโทษได้

2.พยานผู้เชี่ยวชาญ(ม.243) ไม่สามารถตรวจร่างกายหรือจิตใจของผู้ใดได้
ก.พยาน                                 ข.ผู้เสียหาย                           ค.ผู้ต้องหา                            ง.จำเลย

3.ข้อใดคือพยานเอกสาร
ก.สำเนาภาพถ่ายธนบัตรล่อซื้อยาบ้า                              ข.ภาพถ่ายโพยสลากกินรวบ
ค.ภาพถ่ายลายพิมพ์นิ้วมือ                                                ง.ภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตู

4.ในวันตรวจพยานหลักฐานเอาสารใดที่คู่ความไม่ต้องส่ง
ก.บันทึกคำให้การของพยาน                                            ข.เอกสารมี่ปรากฏชื่อที่อยู่ของพยาน
ค.ศาลมีคำสั่งอื่นเนื่องจากสภาพและความจำเป็น       ง.ถูกทุกข้อ

5.ข้อใดไม่ใช่หน้าที่จำเลยที่ต้องนำสืบ          
ก.ข้อเท็จจริงที่เป็นเงื่อนไขแห่งข้อสันนิษฐาน             ข.จำเลยอ้างเหตูลดหย่อนโทษ ยกเว้นโทษ
ค.จำเลยยิงผู้ตาย แต่อ้างป้องกันตามกฏหมาย               ง.จำเลยอ้างสิทธิฟ้องคดีอาญาระงับ

6.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก.ศาลสั่งแยกฟ้องจำเลยที่ปฏิเสธเป็นคดีใหม่และนำสำนวนเดิมรวมไว้/ถือว่าคดี เดิมเป็นพยานในสำนวนใหม่ด้วย
ข.ศาลนำข้อเท็จจริงรายงานของพนักงานคุมประพฤติมาเป็นเหตุยกฟ้องได้
ค.พยานหลักฐานที่โจทก์ร่วมนำสืบไว้ก่อนศาลยกคำร้องขอเป็นโจทก์ร่วม/ สามารถนำมาใช้ในสำนวนได้
ง.บันทึกคำให้การชั้นไต่สวนมูลฟ้อง/เป็นพยานหลักฐานในสำนวนทั้งคดี

7.ข้อใดที่ศาลรับรู้เองได้ต้องนำสืบ
ก.กระสุนปืนชนิดใดนายทะเบียนออกใบอนุญาตได้หรือไม่
ข.จำเลยให้การปฎิเสธว่าทำผิดและไม่รับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับจำเลยเรื่องอื่นตามที่โจทก์ขอนับโทษต่อ
ค.คำกล่าวดูหมิ่น "อีหน้าหัวควยพรรค์นี้"
ง.คำโบราณหรือภาษาเฉพาะถิ่น8.คำรับสารภาพต้องชัดเจนข้อใดที่โจทก์ไม่ต้องนำสืบ(ชัดเจน)
ก.รับว่าเล่นการพนันเพื่อเอาสตางค์มารวมซื้อโคล่ากินกัน
ข.รับว่า ความจริงลูกระเบิดไม่ใช่ของจำเลยแต่ไม่ให้ยุ่งยากแก่คดี
ค.ลักทรัพย์หรือรับของโจร "ขอรับสารภาพตามฟ้องทุกประการ ไม่สู้คดี"
ง.ฟ้องประมาทสาหัส(เกินกว่า 20 วัน) จำเลยรับสารภาพ แต่รายงานบาดแผล ของแพทย์หายได้ภายใน 15 วัน

9.คำรับสารภาพใดไม่ต้องห้ามรับฟัง
ก."จะให้พยานออกจากราชการโดยได้รับบำนาญและไม่จับกุมดำเนินคดี"
ข."หากไม่รับสารภาพจะจับกุมภริยาและคนในครอบครัว"
ค.ถูกจับเฮโรอีนอ้างว่าของพ่อตา"ถ้าพ่อตาไม่มารับ จำเลยก็ต้องรับ"
ง.คำรับสารภาพชั้นจับกุมหรือรับมอบตัว

10.ในการชี้ตัวผู้ต้องหาเด็กข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.จัดให้มีการชี้ตัวในสถานที่ที่เหมาะสม
ข.สามารถป้องกันมิให้ผู้ต้องหาเด็กเห็นตัวบุคคลที่ชี้ตัว
ค.มีนักจิตวิทยากรือนักสังคสสงเคราะห์อยู่ร่วม
ง.ไม่มีข้อใดถูก
 

ลองทำดูครับ ..ทุกข้อมีฏีกา หมดเลยครับที่เอามาถาม ..
1. ก.พยานวัตถุชั้นสอบสวน/แก้ห่อหรือทำลาย/กระทำลับหลังจำเลยได้
2.ก.พยาน
3.ข.ภาพถ่ายโพยสลากกินรวบ
4.ง.ถูกทุกข้อ
5.ค.จำเลยยิงผู้ตาย แต่อ้างป้องกันตามกฏหมาย
6.ข.ศาลนำข้อเท็จจริงรายงานของพนักงานคุมประพฤติมาเป็นเหตุยกฟ้องได้
7.ค.คำกล่าวดูหมิ่น "อีหน้าหัวควยพรรค์นี้"
8.คำรับสารภาพต้องชัดเจนข้อใดที่โจทก์ไม่ต้องนำสืบ(ชัดเจน) ..คำรับสารภาพที่ชัดเจนสามารถรับฟังลงโทษได้คือ..
ง.ฟ้องประมาทสาหัส(เกินกว่า 20 วัน) จำเลยรับสารภาพ แต่รายงานบาดแผล ของแพทย์หายได้ภายใน 15 วัน ..
.. ฟ้องว่าสาหัสฯแต่จริงๆไม่สาหัสฯพร้อมแพทย์ก็ลงความเห็นไม่สาหัส แต่จำเลย ให้การรับสารภาพ ลงโทษได้ครับ ..
.ส่วนข้อที่เหลือคำรับไม่ชัดเจนมีข้อปฎิเสธในตัว โจทก์ต้องนำสืบให้ได้ว่าจำเลย กระทำผิดตามฟ้องจริง จึงจะฟังลงโทษได้ครับ ..

9.คำรับสารภาพใดไม่ต้องห้ามรับฟัง ข้อนี้เท่ากับข้อใดใช้ได้ศาลรับฟัง ไม่ห้าม
ง.ห้ามแน่ครับใช้ไม่ได้ ก+ข.ก็ต้องห้าม รับฟังครับ เพราะถือเป็นการบังคับ ขู่เข็ญ มีคำมั่นสัญญา พวกนี้ใช้ไม่ได้ครับ ..
ค.ถูกจับเฮโรอีนอ้างว่าของพ่อตา"ถ้าพ่อตาไม่มารับ จำเลยก็ต้องรับ"
.ข้อถือใช้ได้ครับฟังได้ ถือว่าจำเลยรับโดยความสมัครใจ .

10.ในการชี้ตัวผู้ต้องหาเด็กข้อใดไม่ถูกต้อง
ข้อนี้เอามาหลอกเพื่อจะได้ให้เข้าใจครับ ว่าเรื่องเด็กนั้นการสอบปากคำผู้เสียหาย+
พยาน มันมีความแตกต่างครับ คือการชี้ตัวผู้ต้องหาเด็กนั้น ไม่ต้องมี สหวิชาชีพ .
ค.มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์อยู่ร่วม
.ไม่ต้องมีครับ .

..จ่าหยกเฉลยให้แล้วครับ .. ดีครับเสริมครับ .
1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ง.คำบอกกล่าวผู้ตายปากเดียว/ว่าจำเลยคนยิง/ฟังลงโทษได้ คือปากเดียวต้องมีพยานหลักฐานอื่นมาประกอบจึงจะฟังลงโทษได้ครับ .. .. ข้อนี้ให้รู้ว่า พยานที่ฟังได้/ไม่ได้ กับ ฟังลงโทษได้/ไม่ได้ ..
.. ข้อ ก นั้น ได้ครับชั้นพนักงานสอบสวนลับหลังจำเลยได้ ชั้นศาลไม่ได้ครับ ..

3.ข้อใดคือพยานเอกสาร
ค.ภาพถ่ายลายพิมพ์นิ้วมือ ฏีกาที่ 1650/2493
.โพยสลากกินรวบเป็นภาพถ่ายจากเครื่องถ่ายฟังว่าเป็นพยานวัตถุเกี่ยวกับการเล่นการพนัน ฏีกาที่ 2572/2540
..ข้อนี้ล้อมาจากข้อสอบที่ผ่านที่ทำผิดกัน ..
.. เทปวัสดุโทรทัศน์กับภาพถ่ายลายพิมพ์นิ้วมือ ..
.. ตอบทั้งสองพยานวัตถุ ผิดนะครับ ..เขาหลอกเรา เห็นภาพถ่ายก็ตอบเลย ..
.. ต้องดูว่าภาพถ่ายอะไร ..

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก และข้อสอบที่จะออก ปี 2555

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0477807 (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
 สาขา  มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์  ชื่อบัญชี วิมล  พระกาย 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.comสนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
bolla2523 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุงนะ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้