ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สื่อการเรียนการสอน งบไทยเข้มแข็ง (SP2) 2554
sobdaidee ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สื่อการเรียนการสอน งบไทยเข้มแข็ง (SP2) 2554

ประเภทรายงาน,  วิจัย , ผลงานทางวิชาการ, นวตกรรมทางการศึกษา, ตัวอย่างรายงาน
ชุดสื่อ ไอที (CAI และ VCD)และ ประเภทรายงาน, วิจัย , ผลงานทางวิชาการ
นวตกรรมทางการศึกษา, ตัวอย่างรายงาน
จำหน่าย ขาย สื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ งบไทยเข้มแข็ง โรงเรียนทั่วประเทศ
ราคาแผ่นละ  285 บาท
จำนวนน้อยกว่า 100 แผ่นแผ่นละ  285 บาท
จำนวนมากกว่า 100 แผ่นลด 30%
จำนวนมากกว่า 1,000 แผ่นลด 50%
จำนวนมากกว่า 5,000 แผ่นลด 60%
จำนวนมากกว่า 10,000 แผ่นลด 70%
สั่งขั้นต่ำ 10 แผ่นขึ้นไป
ใบราคาสิ้นค้าทั้งหมด    http://www.tutor-home.net/cai2.html          
รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมที่เพิ่มที่  http://www.tutor-home.net

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-0477807 (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
 สาขา  มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์  ชื่อบัญชี วิมล พระกาย 

โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com

]

CD - ROM  รายงานการใช้แผนจัดการเรียนรู้   วิทยาศาสตร์กายภาพ   (ช่วงชั้นที่ 3-4)
CD - ROM  รายงานการพัฒนา และการใช้เอกสาร  คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม  ม.5
CD - ROM  วิจัยในชั้นเรียนด้วยตัวเอง (Power Point)
CD - ROM  วิจัยภาษาต่างประเทศ ม. 4 - 6
CD - ROM  วิจัยสำหรับผู้บริหาร
CD - ROM  วิจัยคณิตศาสตร์  ม.4
CD - ROM  วิจัยคณิตศาสตร์  ม.5
CD - ROM  วิจัยคณิตศาสตร์  ม.6
รายการสินค้า
CD - ROM  วิจัยฟิสิกส์  ม.4
CD - ROM  วิจัยฟิสิกส์  ม.5
CD - ROM  วิจัยฟิสิกส์  ม.6
CD - ROM  วิจัยอนุบาล 1 - 2
CD - ROM  วิจัยหน้าเดียว
CD - ROM  วิจัย สังคมศึกษา ม.1 ( เรื่องความถูกต้องพอดี )
CD - ROM  ผลงานทางวิชาการประเภทรายงานโครงการ
CD - ROM  ผลงานทางวิชาการของครูและผู้บริหาร  ภาษาอังกฤษ  ม. 1
CD - ROM  ผลงานทางวิชาการของครูและผู้บริหาร  วิทยาศาสตร์  ม. 1
CD - ROM  ผลงานทางวิชาการของครูและผู้บริหาร  สังคมศึกษา  ป.6
CD - ROM  ผลงานทางวิชาการประเภทรายงานโครงการ เพื่อขอเลื่อนวิทยะฐาน
CD - ROM  นวัตกรรมทางการศึกษา  วิทยาศาสตร์  ป.6
CD - ROM  นวัตกรรมทางการศึกษา คณิตศาสตร์  ป.6
CD - ROM  นวัตกรรมทางการศึกษา  พระพุทธศาสนา  ป.6
CD - ROM  นวัตกรรมทางการศึกษา  วิทยาศาสตร์  ป.3
CD - ROM  นวัตกรรมทางการศึกษา  พระพุทธศาสนา  ป.3
CD - ROM  นวัตถกรรมการเรียน วิทยาศาสตร์   ป.4     ชุดบูรณาการ
CD - ROM  นวัตถกรรมการเรียน วิทยาศาสตร์   ป.4     ชุดอาหาร
CD - ROM  นวัตถกรรมการเรียน วิทยาศาสตร์   ป.4     ชุด ดินและหิน
CD - ROM  นวัตถกรรมการเรียน วิทยาศาสตร์   ป.5     ชุด สสาร
CD - ROM  นวัตถกรรมการเรียน วิทยาศาสตร์   ป.5     ชุดพืช
CD - ROM  นวัตถกรรมการเรียน วิทยาศาสตร์   ป.5     ชุดสัตว์
CD - ROM  นวัตถกรรมการเรียน วิทยาศาสตร์   ป.6      ชุดไฟฟ้า
CD - ROM  นวัตถกรรมการเรียน วิทยาศาสตร์   ป.6      การเปลี่ยนแปลงของสาร
CD - ROM  นวัตถกรรมการเรียน วิทยาศาสตร์   ป.6      ชุดอวกาศ
CD - ROM  นวัตถกรรมการเรียน วิทยาศาสตร์   ป.6      ชุดร่างกายของเรา
CD - ROM  สื่อประสม  วิทยาศาสตร์  ม.3  ชุดที่ 1
CD - ROM  สื่อประสม  วิทยาศาสตร์  ม.3  ชุดที่ 2
CD - ROM  สื่อประสม  วิทยาศาสตร์  ม.1  ชุดที่ 3
CD - ROM  สื่อประสม  วิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่  3
CD - ROM  สื่อประสม  คณิตศาสตร์  ม.2
CD - ROM  สื่อประสม  ภาษาไทย  ม.3
CD - ROM  สื่อประสม  วิทยาศาสตร์  ม.2
รายการสินค้า
CD - ROM  ตัวอย่างรายงานประเมินโครงการ  คณิตศาสตร์  ป.3
CD - ROM  ตัวอย่างการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะ (ชำนาญการพิเศษ)
CD - ROM  ตย.รายงานผลการใช้แผนจัดการเรียนรู้เพื่อเลื่อนฯ (กรณีพิเศษ หรือเชิงประจักษ์ )
CD - ROM  ขอเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ครูสายผู้สอน
CD - ROM  ตย.รายงานการพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้  11  สัปดาห์
CD - ROM  ตย.นวัตกรรม ประกอบการทำผลงาน สังคมศึกษา ป.5 ( ศาสนาในประเทศไทย )
CD - ROM  ตย.นวัตกรรม ประกอบการทำผลงาน สังคมศึกษา ป.6 ( ศาสนากับการดำรงชีวิต )
CD - ROM  เกมวิทยาศาสตร์ของ  อาจารย์สุเวช  ทินบุตร 
CD - ROM  เอกสารประกอบการสอน  คณิตศาสตร์  เพิ่มเติม  ม.5
CD - ROM  ครบเครื่อง เรื่องวิทยฐานะครู
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น  อนุบาล  1 - 2
CD - ROM  หลักสูตรปฐมวัย แผนประสบการณ์ อนุบาล 1 (40 สัปดาห์)
CD - ROM  หลักสูตรปฐมวัย แผนประสบการณ์ อนุบาล 2 (40 สัปดาห์)
ชุดแบบฝึก
CD - ROM  แบบฝึกคณิตศาสตร์  ป.3
 ข้อสอบ และ แบบทดสอบ
CD - ROM ชุดรวมข้อสอบ ป.1
CD - ROM ชุดรวมข้อสอบ ป.2
CD- ROM ชุดรวมข้อสอบ  ป.3  แผ่นที่ 1      ( ไทย, ต่าง, สังคม, การงาน )
CD- ROM ชุดรวมข้อสอบ  ป.3  แผ่นที่ 2      ( คณิต, วิทย์, สุข, ศิลปะ )
CD - ROM ชุดรวมข้อสอบ ป.4
CD - ROM ชุดรวมข้อสอบ ป.5
CD- ROM ชุดรวมข้อสอบ  ป.6  แผ่นที่ 1   ( ไทย, ต่าง, สังคม, การงาน )
CD- ROM ชุดรวมข้อสอบ  ป.6  แผ่นที่ 2   ( คณิต, วิทย์, สุข, ศิลป์ )
CD - ROM แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1-3
CD - ROM แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ม.4-6
CD - ROM แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1-3
CD - ROM แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ  ม. 4-6
CD - ROM แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ม. 1-3
CD - ROM แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ   ม. 4-6
CD - ROM แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา  ม. 1-3
CD - ROM แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา  ม. 4-6
CD - ROM แบบทดสอบวิชาศิลปะพื้นฐาน  ม. 1-3
รายการสินค้า
CD - ROM แบบทดสอบวิชาศิลปะพื้นฐาน  ม. 4-6
CD - ROM แบบทดสอบวิชาการงานและเทคโนโลยี  ม. 1-3
CD - ROM แบบทดสอบวิชาการงานและเทคโนโลยี  ม. 4-6
CD - ROM แบบทดสอบวิชาภาษาไทย  ม. 1-3
CD - ROM แบบทดสอบวิชาภาษาไทย  ม. 4-6
CD - ROM แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ม.1-3
CD - ROM แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ม.4-6
CD - ROM  เศรษฐกิจพอเพียง  ป.1  ( ปฎิบัติตนดี  มีความพอเพียง )
CD - ROM  เศรษฐกิจพอเพียง  ป.6  ( วิถีชีวิตไทย  ภูมิใจ  เศรษฐกิจพอเพียง )
CD - ROM  รายงานการประเมินส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียน
CD - ROM  การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์  ม.5
CD - ROM  รายงานพัฒนา ชุดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ม.6
CD - ROM  รายงานพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ม.6  ( แบบบูรณาการ )
CD-ROM แบบฝึกเสริมทักษะ   ภาษาไทย เรื่อง  การอ่านและการเขียนฯ  ป.4
CD-ROM แบบฝึกเสริมทักษะ   ภาษาไทย  เรื่อง  การใช้หลักภาษาไทย   ป.5
CD-ROM แบบฝึกเสริมทักษะ  ภาษาไทย   เรื่อง  การอ่านและการเขียนฯ   ป.6
CD-ROM รายงานการพัฒนา  คณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา และวงกลม  ม.3
CD-ROM รายงานการพัฒนา  เรื่อง  การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์  ม.1
CD-ROM เก็งข้อสอบ  คณิตศาสตร์  NT  ม.3
CD-ROM นวัตกรรมการสอน สังคมศึกษา  ม.1
CD-ROM นวัตกรรมการสอน สุขศึกษา  ม.1
CD-ROM  Backward  Design   กลุ่ม ศิลป  ม.4
CD-ROM  Backward  Design   กลุ่ม ศิลป  ม.5
CD-ROM  Backward  Design   กลุ่ม ศิลป  ม.6
CD-ROM รายงานฯ ชุดการเรียน  กลุ่ม สปช. (สังคมศึกษา)  ป.3  เรื่อง จังหวัดของเรา 
CD-ROM รายงานฯ ชุดการสอน   กลุ่ม ภาษาไทย  ม.1  เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับคำ,ประโยค
CD-ROM เก็งข้อสอบ   NT ภาษาไทย  ป.6
CD-ROM เก็งข้อสอบ   NT ภาษาอังกฤษ  ป.6
CD-ROM เก็งข้อสอบ   NT คณิตศาสตร์  ป.6
CD-ROM เก็งข้อสอบ   NT วิทยาศาสตร์   ป.6
CD-ROM เก็งข้อสอบ  NT  ภาษาไทย  ป.3
CD-ROM เก็งข้อสอบ  NT  คณิตศาสตร์  ป.3
รายการสินค้า
CD-ROM เก็งข้อสอบ  NT  วิทยาศาสตร์  ป.3
CD-ROM เก็งข้อสอบ  NT  ภาษาอังกฤษ  ม.3
CD-ROM แบบฝึกฯ  เรื่อง การอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน  ภาษาไทย  ป.1
CD-ROM แบบฝึกฯ  เรื่อง การอ่าน- เขียนคำใหม่ในบทเรียน (ชุดภาษาเพื่อชีวิต) ภาษาไทย  ป.2
CD-ROM แบบฝึกฯ  เรื่อง การอ่าน-เขียนตามหลักการใช้ภาษา ภาษาไทย ป.3
CD-ROM นวัตกรรมทางการศึกษา พระพุทธศาสนา  ป.4  (หลักธรรมนำชาวพุทธ ฯลฯ )
CD-ROM นวัตกรรมทางการศึกษา พระพุทธศาสนา  ป.3 และ ป.4  ( พุทธประวัติ ฯลฯ )
CD-ROM นวัตกรรมทางการศึกษา งานบ้าน  ป.4
CD-ROM คู่มือฯ ชุดการสอน เรื่องอวัยวะของเราและอาหารหลักของเรา  สุขศึกษา  ป.1
CD-ROM คู่มือฯ ชุดการสอน เรื่องโรคในชีวิตประจำวันและการกินฯ  สุขศึกษา  ป.2
CD-ROM คู่มือฯ ชุดการสอน เรื่องอาหารหลัก 5 หมู่และผลิตภัณฑ์สุขภาพ  สุขศึกษา ป.3
CD-ROM เก็งข้อสอบ  NT  วิทยาศาสตร์  ม.3
CD-ROM เก็งข้อสอบ  NT  ภาษาไทย  ม.3
CD-ROM นวัตกรรมทางการศึกษา ศิลป  ป.4
CD-ROM นวัตกรรมทางการศึกษา ศิลป  ป.5
CD-ROM นวัตกรรมทางการศึกษา ศิลป  ป.6
CD-ROM นวัตกรรมทางการศึกษา ชุดแบบฝึกทักษะ วิชางานเกษตร  เรื่องานเกษตรน่ารู้ ป.1 
CD-ROM นวัตกรรมทางการศึกษา วิชางานเกษตร  เรื่อง ความรู้เรื่องงานเกษตร   ป.1
CD-ROM นวัตกรรมทางการศึกษา วิชางานเกษตร  เรื่อง การเลี้ยงปลาสวยงาม   ป.3
CD-ROM นวัตกรรมทางการศึกษา วิชางานบ้าน     เรื่อง บ้านที่ฉันรัก   ป.1
CD-ROM นวัตกรรมทางการศึกษา วิชางานบ้าน     เรื่อง บ้านของฉัน   ป.1
CD-ROM  ผลงานอาจารย์ 3 คณิตศาสตร์ คำกลอนสอนให้คิด  ป.1
CD-ROM  Backward Design  ภาษาต่างประเทศ  ป.6
CD-ROM  Backward Design  ภาษาต่างประเทศ  ม.2
CD-ROM  Backward Design  ภาษาต่างประเทศ  ม.3
CD-ROM  แผนการจัดการเรียนรู้ พุทธศาสนา  ป.4
CD-ROM  แผนการจัดการเรียนรู้ พุทธศาสนา  ป.5
CD-ROM  แผนการจัดการเรียนรู้ พุทธศาสนา  ป.6
CD-ROM  นวัตกรรมระดับปฐมวัย  นิทานหน้าเดียว ชุดที่ 1
CD-ROM  นวัตกรรมระดับปฐมวัย  นิทานหน้าเดียว ชุดที่ 2
CD-ROM  นวัตกรรมทางการศึกษา  ผลไม้อร่อย
CD-ROM  นวัตกรรมทางการศึกษา  เมื่อสิ้นมนต์ป่า
รายการสินค้า
CD-ROM  นวัตกรรมทางการศึกษา  คุณค่าอาหาร
CD-ROM  นวัตกรรมทางการศึกษา  ชุดสื่อประสม  วิชางานเกษตร  ป.2    ( Powerpoint )
CD-ROM  นวัตกรรมฯ  ชุดแบบฝึกทักษะโดยใช้เอกสารแนะแนวทาง  วิชางานเกษตร  ป.2
CD-ROM  นวัตกรรมฯ  ชุดแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์   วิชางานบ้าน  ป.2
CD-ROM  นวัตกรรมฯ  ชุดบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน วิชางานบ้าน ป.3 (Powerpoint )
CD-ROM  นวัตกรรมฯ  ชุดแบบฝึกทักษะ  วิชางานเกษตร  ป.3
CD-ROM  นวัตกรรมฯ  แบบฝึกทักษะปฎิบัติ  คณิตศาสตร์  ป.6
CD-ROM  นวัตกรรมฯ  แบบฝึกทักษะโจทย์ปัญหา   คณิตศาสตร์  ป.6
CD-ROM  นวัตกรรมฯ การใช้ชุดการสอน วิทยาศาสตร์  ป.1
CD-ROM  นวัตกรรมฯ การใช้ชุดการสอน วิทยาศาสตร์  ป.2
CD-ROM  นวัตกรรมฯ การใช้ชุดการสอน วิทยาศาสตร์  ป.3
CD-ROM  นวัตกรรมฯ ชุดแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์  งานบ้าน  ป.3
CD-ROM  Backward Design  ภาษาอังกฤษ  ม.4
CD-ROM  Backward Design  ภาษาอังกฤษ  ม.5
CD-ROM  Backward Design  ภาษาอังกฤษ  ม.6
CD-ROM  Backward Design  คณิตศาสตร์  ม.4
CD-ROM  Backward Design  คณิตศาสตร์  ม.5
CD-ROM  Backward Design  คณิตศาสตร์  ม.6
CD-ROM  Backward Design  สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม  ม.4
CD-ROM  Backward Design  สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม  ม.5
CD-ROM  Backward Design  + CAI   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิทยาศาสตร์  ป.1
CD-ROM  Backward Design  + CAI   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิทยาศาสตร์  ป.2
CD-ROM  Backward Design  + CAI   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิทยาศาสตร์  ป.3
CD-ROM  Backward Design  + CAI   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิทยาศาสตร์  ป.4
CD-ROM  Backward Design  + CAI   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิทยาศาสตร์  ป.5
CD-ROM  Backward Design  + CAI   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิทยาศาสตร์  ป.6
CD-ROM  Backward Design  + CAI   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิทยาศาสตร์  ม.1
CD-ROM  Backward Design  + CAI   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิทยาศาสตร์  ม.2
CD-ROM  Backward Design  + CAI   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิทยาศาสตร์  ม.3
CD-ROM รายงานการพัฒนาการสอนสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  ป.6
          เรื่อง เศษส่วน ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ  และ CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
รายการสินค้า
CD-ROM รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคิดคำนวณพัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณและ
          แก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  ป.6  และ CAI คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
CD-ROM รายงานพัฒนาการการสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์   ป.6
          เรื่อง ทศนิยม ด้วยสื่อสิ่งพิมพ์  และ  CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
CD-ROM รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป คณิตศาสตร์  ป.6   แก้ปัญหานักเรียนบกพร่อง
          โจทย์ปัญหาสมการและโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปวงกลม และ CAI คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
CD-ROM รายงานการพัฒนาการสอนสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  ป.6
          เรื่องทศนิยม ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ และ CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
CD-ROM รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  เพื่อแก้ปัญหานักเรียน  คณิตศาสตร์  ป.6
          เรื่องตัวประกอบจำนวนนับ และ  CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
CD-ROM  Backward Design   สังคมศึกษา  ป.1                ( แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน )
CD-ROM  Backward Design   สังคมศึกษา  ป.2               ( แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน )
CD-ROM  Backward Design   สังคมศึกษา  ป.3               ( แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน )
CD-ROM  Backward Design   สังคมศึกษา  ป.4               ( แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน )
CD-ROM  Backward Design   สังคมศึกษา  ป.5               ( แผน+วิจัย+โครงงาน )
CD-ROM  Backward Design   สังคมศึกษา  ป.6               ( แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน )
CD-ROM  Backward Design   สังคมศึกษา  ม.1               ( แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน )
CD-ROM  Backward Design   สังคมศึกษา  ม.2               ( แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน )
CD-ROM  Backward Design   สังคมศึกษา  ม.3               ( แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน )
CD-ROM  Backward Design   สังคมศึกษา  ม.6       
CD-ROM  Backward Design  ภาษาต่างประเทศ  ป.1       ( แผน+CAI+ วิจัย+โครงงาน )
CD-ROM  Backward Design  ภาษาต่างประเทศ  ป.2       ( แผน+CAI+ วิจัย+โครงงาน )
CD-ROM  Backward Design  ภาษาต่างประเทศ  ป.5       ( แผน+CAI+ วิจัย+โครงงาน )
CD-ROM  Backward Design  ภาษาต่างประเทศ  ม.1       ( แผน+CAI+ วิจัย+โครงงาน )
CD-ROM  Backward Design  ภาษาไทย  ป.1                  ( แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน )
CD-ROM  Backward Design  ภาษาไทย  ป.2                  ( แผน+วิจัย+โครงงาน )
CD-ROM  Backward Design  ภาษาไทย  ป.3                  ( แผน+วิจัย+โครงงาน )
CD-ROM  Backward Design  ภาษาไทย  ป.4                  ( แผน+วิจัย+โครงงาน )
CD-ROM  Backward Design  ภาษาไทย  ป.5                  ( แผน+วิจัย+โครงงาน )
CD-ROM  Backward Design  ภาษาไทย  ป.6                  ( แผน+วิจัย+โครงงาน )
CD-ROM  Backward Design  ภาษาไทย  ม.1                  ( แผน+วิจัย+โครงงาน )
CD-ROM  Backward Design  ภาษาไทย  ม.2                  ( แผน+วิจัย+โครงงาน )
CD-ROM  Backward Design  ภาษาไทย  ม.3                  ( แผน+วิจัย+โครงงาน )
CD-ROM  Backward Design  วิทยาศาสตร์  ม. 4
รายการสินค้า
CD-ROM  แผนการจัดการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  ป.4   ( 5 E )
CD-ROM  แผนการจัดการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  ป.5   ( 5 E )
CD-ROM  ตัวอย่าง  การทำผลงานอาจารย์  3  คณิตศาสตร์ +  CAI   ป.2  
CD-ROM  ตัวอย่าง  การทำผลงานอาจารย์  3  คณิตศาสตร์ +  CAI   ป.3
CD-ROM  ตัวอย่าง  การทำผลงานอาจารย์  3  คณิตศาสตร์ +  CAI   ป.4
CD-ROM  ผลงานอาจารย์ 3 ภาษาไทย  ป.1 ( แบบบูรณาการระหว่างวิชา  + CAI เรื่องรถไฟ )
CD-ROM Backward Design  ภาษาไทย  ม.6
CD-ROM Backward Design  ศิลปศึกษา  ป.1
CD-ROM Backward Design  ศิลปศึกษา  ป.2
CD-ROM Backward Design  ศิลปศึกษา  ป.3
CD-ROM Backward Design  ศิลปศึกษา  ป.4
CD-ROM Backward Design  ศิลปศึกษา  ป.5
CD-ROM Backward Design  ศิลปศึกษา  ป.6
CD-ROM Backward Design  ศิลปศึกษา  ม.1
CD-ROM Backward Design  ศิลปศึกษา  ม.2
CD-ROM Backward Design  ศิลปศึกษา  ม.3
CD-ROM Backward Design  การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ป.1
CD-ROM Backward Design  การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ป.2
CD-ROM Backward Design  การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ป.3
CD-ROM Backward Design  การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ป.4
CD-ROM Backward Design  การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ป.5
CD-ROM Backward Design  การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ป.6
CD-ROM Backward Design  การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ม.1
CD-ROM Backward Design  การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ม.2
CD-ROM Backward Design  การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ม.3
CD-ROM Backward Design  การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ม.4
CD-ROM Backward Design  การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ม.5
CD-ROM Backward Design  การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ม.6
CD-ROM Backward Design  คณิตศาสตร์  ป.1
CD-ROM Backward Design  คณิตศาสตร์  ป.2
CD-ROM Backward Design  คณิตศาสตร์  ป.3
CD-ROM Backward Design  คณิตศาสตร์  ป.4
CD-ROM Backward Design  คณิตศาสตร์  ป.5
CD-ROM Backward Design  คณิตศาสตร์  ป.6
รายการสินค้า
CD-ROM Backward Design  คณิตศาสตร์  ม.1
CD-ROM Backward Design  คณิตศาสตร์  ม.2
CD-ROM Backward Design  คณิตศาสตร์  ม.3
CD-ROM Backward Design  ภาษาต่างประเทศ  ป.3
CD-ROM ผลงานอาจารย์ 3  ภาษาต่างประเทศ  ป.5  เรื่อง About  Me
CD-ROM ผลงานอาจารย์ 3  วิชาเกษตร    ม.1   รหัสวิชา ง.31101
CD-ROM ผลงานอาจารย์ 3 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน   ม.1   ชุดการเรียนการสอน
CD-ROM ตัวอย่างผลงานอาจารย์ 3 คณิตศาสตร์  ป.5
CD-ROM Backward Design สุขศึกษา และพละศึกษา  ป.1
CD-ROM Backward Design สุขศึกษา และพละศึกษา  ป.2
CD-ROM Backward Design สุขศึกษา และพละศึกษา  ป.3
CD-ROM Backward Design สุขศึกษา และพละศึกษา  ป.4
CD-ROM Backward Design สุขศึกษา และพละศึกษา  ป.5
CD-ROM Backward Design สุขศึกษา และพละศึกษา  ป.6
CD-ROM Backward Design สุขศึกษา และพละศึกษา  ม.1
CD-ROM Backward Design สุขศึกษา และพละศึกษา  ม.2
CD-ROM Backward Design สุขศึกษา และพละศึกษา  ม.3
CD-ROM Backward Design สุขศึกษา และพละศึกษา  ม.4
CD-ROM Backward Design สุขศึกษา และพละศึกษา  ม.5
CD-ROM Backward Design สุขศึกษา และพละศึกษา  ม.6
CD-ROM Backward Design  ภาษาไทย  ม.4
CD-ROM Backward Design  ภาษาไทย  ม.5
หลักสูตร ปี  2551
CD-ROM  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.1
CD-ROM  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.2
CD-ROM  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.3
CD-ROM  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.4
CD-ROM  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.5
CD-ROM  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.6
CD-ROM  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ม.1
CD-ROM  ภาษาต่างประเทศ  ป.1
CD-ROM  ภาษาต่างประเทศ  ป.2
CD-ROM Backward Design  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ป.1
CD-ROM Backward Design  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ป.2
CD-ROM Backward Design  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ป.3
CD-ROM Backward Design  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ป.4
CD-ROM Backward Design  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ป.5
CD-ROM Backward Design  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ป.6
CD-ROM Backward Design  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ม.1
CD-ROM สุขศึกษา  ป.3
CD-ROM สุขศึกษา  ป.4
CD-ROM สุขศึกษา  ป.6
CD-ROM ศิลปศึกษา  ป.1
CD-ROM ศิลปศึกษา  ป.2
CD-ROM ศิลปศึกษา  ป.3
CD-ROM คณิตศาสตร์  ป.1
CD-ROM คณิตศาสตร์  ป.2
CD-ROM คณิตศาสตร์  ป.3
CD-ROM คณิตศาสตร์  ป.4
CD-ROM คณิตศาสตร์  ป.5
CD-ROM ภาษาไทย ม.1
CD-ROM  วิทยาศาสตร์ ม.1
CD-ROM  แบบพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ตามแนวไตรสิกขา
DVD การสร้างสรรค์งานด้วยสีโปสเตอร์
CD-ROM วิทยาศาสตร์   ป.6
CD-ROM คณิตศาสตร์  ป.6
CD-ROM คณิตศาสตร์  ม.1
CD-ROM ภาษาไทย ป.1 (รถไฟ)
CD-ROM Backward Design  วิทยาศาสตร์  ป.1
CD-ROM Backward Design  วิทยาศาสตร์  ป.2
CD-ROM Backward Design  วิทยาศาสตร์  ป.3
CD-ROM Backward Design  วิทยาศาสตร์  ป.4
CD-ROM Backward Design  วิทยาศาสตร์  ป.5
CD-ROM Backward Design  วิทยาศาสตร์  ป.6
CD-ROM Backward Design  วิทยาศาสตร์  ม.1
CD-ROM สุขศึกษา  ป.1
CD-ROM สุขศึกษา  ป.2
CD-ROM สุขศึกษา  ป.5
CD-ROM Backward Design  ต่างประเทศ ม.3
CD-ROM ภาษาไทย ป.2
CD-ROM ศิลปะ ป.4
CD-ROM ศิลปะ ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ต่างประเทศ ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. ต่างประเทศ ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. ต่างประเทศ ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. ต่างประเทศ ม.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. สุขศึกษา ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. สุขศึกษา ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. สุขศึกษา ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. สุขศึกษา ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. สุขศึกษา ป.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. สุขศึกษา ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะศึกษา ป.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.ศิลปะศึกษา ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.ศิลปะศึกษา ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.ศิลปะศึกษา ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.ศิลปะศึกษา ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ม.1
CAI เครื่องดนตรีไทย
CAI ครูดนตรีไทย
CAI การประสมวงดนตรีไทย
ผลงาน อ.3 อนุบาล 2
หนังสือส่งเสริมการอ่านสาระภาษาอังกฤษ
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ภาษาไทย ป.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะ ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 การงานฯ  ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 การงานฯ  ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 การงานฯ  ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 การงานฯ  ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 การงานฯ  ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.6
รายการสินค้า รายการสื่ออุปกรณ์ช่วยในการศึกษา
แผ่นชาร์ท  A - Z (พิมพ์ใหญ่  พิมพ์เล็ก)
แผ่นชาร์ท  ธงชาติทั่วโลก
แผ่นชาร์ท  รูปคณิตศาสตร์
แผ่นชาร์ท  คำศัพท์พื้นฐาน
แผ่นชาร์ท  คำศัพท์สัตว์ต่างๆ
แผ่นชาร์ท  คำศัพท์ 1 - 10
แผ่นชาร์ท  เกี่ยวกับร่างกาย
แผ่นชาร์ท  นับ  1 - 10
แผ่นชาร์ท  สัตว์บางชนิด
แผ่นชาร์ท  บอกเวลา (English)
แผ่นชาร์ท  คำศัพท์ผลไม้
แผ่นชาร์ท  การคูณ
แผ่นชาร์ท  A - Z  เดือน ปี
แผ่นชาร์ท  แบบหัดอ่าน  ก.ไก่
แผ่นชาร์ท  การลบ
แผ่นชาร์ท  คำศัพท์  A - Z
แผ่นชาร์ท  คณิตศาสตร์น่ารู้
แผ่นชาร์ท  คำศัพท์ ผักต่างๆ
แผ่นชาร์ท  คำศัพท์  A - Z
แผ่นชาร์ท  สัตวน้ำเค็ม
แผ่นชาร์ท  การหาร
แผ่นชาร์ท  ฝึกอ่านตัวเลข  1 - 100
แผ่นชาร์ท  ส่วนต่างๆของร่างกาย
แผ่นชาร์ท  คำศัพท์ที่ควรรู้
แผ่นชาร์ท  ฝึกอ่านตัวเลข  1 - 100
แผ่นชาร์ท  ยานพาหนะทางบก
แผ่นชาร์ท  การบวก
แผ่นชาร์ท  คำศัพท์สัตว์บกน่ารู้
แผ่นชาร์ท  คำศัพท์ยานพาหนะ
แผ่นชาร์ท  ยานพาหนะ
แผ่นชาร์ท  ฝึกนับเลข  1 - 10
แผ่นชาร์ท  ภาพผัก - ผลไม้
แผ่นชาร์ท  การคูณ
แผ่นชาร์ท  คำตรงข้าม  Contrast
แผ่นชาร์ท  สระในภาษาไทย


สนใจสั่งซื้อมาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.  088-3118511 (คุณโอ๋)
ohe_7@hotmail.comadmin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ภาษาไทย ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ภาษาไทย ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ภาษาไทย ป.5                                                          
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ภาษาไทย ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ต่างประเทศ ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ต่างประเทศ ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ต่างประเทศ ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. ต่างประเทศ ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. ต่างประเทศ ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. ต่างประเทศ ม.2
CD-ROM Backward Design ต่างประเทศ ม.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์ ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์ ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์ ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์ ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์ ป.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์ ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์  ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 วิทยาศาสตร์ ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 วิทยาศาสตร์ ม.1
CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ป.1
CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ป.2
CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ป.3
CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ป.4
CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ป.5
CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ป.6
CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ป.1 ( 4 in 1 )
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ป.2 ( 4 in 1 )
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ป.3 ( 4 in 1 )
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ป.4 ( 4 in 1 )
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ป.5 ( 4 in 1 )
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ป.6 ( 4 in 1 )
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ม.1 ( 4 in 1 )
CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.1
CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.2
CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.3
CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.4
CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.5
CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.6
CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ป.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. สุขศึกษา ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. สุขศึกษา ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. สุขศึกษา ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. สุขศึกษา ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. สุขศึกษา ป.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. สุขศึกษา ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะศึกษา ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะศึกษา ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะศึกษา ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะศึกษา ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะศึกษา ป.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะ ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะศึกษา ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.ศิลปะศึกษา ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.ศิลปะศึกษา ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.ศิลปะศึกษา ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.ศิลปะศึกษา ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 การงานฯ ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 การงานฯ ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 การงานฯ ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 การงานฯ ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 การงานฯ ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.6
CAI เครื่องดนตรีไทย
CAI ครูดนตรีไทย
CAI การประสมวงดนตรีไทย
CD-ROM  แบบพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ตามแนวไตรสิกขา
DVD การสร้างสรรค์งานด้วยสีโปสเตอร์
DVD รำวงมาตรฐาน
CAI เครื่องดนตรีไทย
CAI ครูดนตรีไทย
CAI การประสมวงดนตรีไทย
หนังสือส่งเสริมการอ่านสาระภาษาอังกฤษ
CD-ROM แบบพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ตามแนวไตรสิกขา
DVD การสร้างสรรค์งานด้วยสีโปสเตอร์
นวัตกรรมปฐมวัย นิทานหน้าเดียว ชุดที่ 1
นวัตกรรมปฐมวัย นิทานหน้าเดียว ชุดที่ 2
นวัตกรรม ผลไม้อร่อย
นวัตกรรม เมื่อสิ้นมนต์ป่า
นวัตกรรม คุณค่าอาหาร
หลักสูตรปฐมวัย แผนการประสบการณ์ อนุบาล 1 ( 40 สัปดาห์ )
หลักสูตรปฐมวัย แผนการประสบการณ์ อนุบาล 2 ( 40 สัปดาห์ )
CAI ก. ไก่ขับขาน
VCD ก. ไก่ขับขาน
CAI ABC มหาสนุก
VCD ABC มหาสนุก
CAI ตัวเลขหรรษา
VCD ตัวเลขหรรษา
CAI ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย อ่าน เรียน เขียน เก่ง ชุดที่ 1
CAI ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย อ่าน เรียน เขียน เก่ง ชุดที่ 2
CAI ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย อ่าน เรียน เขียน เก่ง ชุดที่ 3
CAI ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย อ่าน เรียน เขียน เก่ง ชุดที่ 4
CAI ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย อ่าน เรียน เขียน เก่ง ชุดที่ 5
CD-ROM ใบงานอนุบาล 1-2
VCD ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย อ่าน เรียน เขียน เก่ง ชุดที่ 1
VCD ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย อ่าน เรียน เขียน เก่ง ชุดที่ 2
VCD ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย อ่าน เรียน เขียน เก่ง ชุดที่ 3
VCD ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย อ่าน เรียน เขียน เก่ง ชุดที่ 4
VCD ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย อ่าน เรียน เขียน เก่ง ชุดที่ 5
การปลูกผักหวาน (VCD  และ E-Book )
กระเจี๊ยบเขียว (VCD  และ E-Book )
กะเพรา  (VCD  และ E-Book )
การปลูกกุยช่าย  (VCD  และ E-Book )
การปลูกขมิ้นชัน  (VCD  และ E-Book )
การปลูกตำลึง  (VCD  และ E-Book )
การปลูกแตงกวา  (VCD  และ E-Book )
การปลูกผักกะเฉด (VCD  และ E-Book )
การปลูกผักบนพื้นที่สูง (E-Book )
การปลูกผักกาดขาว ( E-Book )
การปลูกกะหล่ำปลี  ( E-Book )
การปลูกผักและดอกไม้  (E-Book )
การปลูกพริกหวานหรือพริกยักษ์  (E-Book )
การปลูกพืชผักโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ ( E-Book )
การปลูกพืชสมุนไพร  (VCD  และ E-Book )
การเพาะถั่วงอกแบบการค้า   (VCD  และ E-Book )
ข้าวโพดฝักอ่อน  (VCD  และ E-Book )
เคล็ดลับผักสวนครัว   (E-Book )
การปลูกชะอม  (VCD  และ E-Book )
การปลูกผักกาดเขียวปลี  (E-Book )
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  (VCD  และ E-Book )
การปลูกผักพื้นบ้าน  (VCD  และ E-Book )
การปลูกผักสมุนไพร  ( E-Book )
ผักสวนครัว  (VCD  และ E-Book )
การปลูกพริก  (VCD  และ E-Book )
การปลูกพริกไทย(VCD  และ E-Book )
หลักการปลูกพืชผัก  ( E-Book )
การทำกล้วยกวนผลไม้  (VCD  และ E-Book )
วิธีการกวนผลไม้  (E-Book )
วิธีการเชื่อม  (E-Book )
วิธีการการแช่อิ่ม  (VCD  และ E-Book )
วิธีการดองผลไม้  (VCD  และ E-Book )
การตากแห้ง (E-Book )
การแปรรูปและการใช้ประโยชน์มันสำปะหลัง (E-Book )
การแปรรูปและถนอมอาหารจากเนื้อสัตว์ ( E-Book )
การผลิตสบู่ข้าวโพด(VCD  และ E-Book )
การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ( E-Book )
การทำไข่เค็ม  (VCD  และ E-Book )
การผลิตน้ำสมุนไพร  (VCD  และ E-Book )
การทำกระดาษสา (VCD  และ E-Book )
ผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้ ( E-Book )
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไย (VCD  และ E-Book )
อาหารจากเดือย  ( E-Book )
อาหารจากพุทรา ( E-Book )
อาหารจากมะพร้าว (VCD  และ E-Book )
การทำนาในสภาพฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง  (VCD  และ E-Book )
การปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105  ( E-Book )
การปลูกข้าวตอซัง ( E-Book )
การปลูกงา  ( E-Book )
การปลูกถั่วเขียว (VCD  และ E-Book )
การปลูกถั่วแดงหรือถั่วนิ้วนางแดง ( E-Book )
การปลูกถั่วลิสง ( E-Book )
การปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้งหลังการทำนา ( E-Book )
การปลูกพืชอายุสั้นในสภาวะแห้งแล้ง  ( E-Book )
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวโดยวิธีผสาน ( E-Book )
การป้องกันกำจัดศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสาน (E-Book )
เกษตรดีเหมาะสมสำหรับข้าวโพดหวาน  (E-Book )
ข้าวโพดข้าวเหนียว(VCD  และ E-Book )
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (E-Book )
ข้าวโพดหวาน ( E-Book )
ข้าวสาลี  ( E-Book )
ข้าวหอมมะลิ ( E-Book )
ข้าวเหนียว (E-Book )
การปลูกงา  (E-Book )
ชาและชาใบหม่อน(VCD  และ E-Book )
ดินและปุ๋ยถั่วลิสง ( E-Book )
ถั่วเขียวผิวมัน ( E-Book )
ถั่วลิสง ( E-Book )
ถั่วเหลือง (E-Book )
ถั่วเหลืองฝักสด (E-Book )
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (แหนม, กุนเชียง, ไสกรอก , แคบหมู)  (VCD )
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (แฮม, เบคอน, ไส้กรอก) (VCD  )
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (หมูแผ่น, หมูสวรรค์, หมูทุบ)  (VCD )
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (หมูยอ ลูกชิ้น)  (VCD  และ E-Book )
ถั่วอาหารสัตว์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ (E-Book )
เทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียวผิวมัน ( E-Book )
ประวัติถั่วเหลือง (E-Book )
ซาลาเปาไส้หมูสับ  (VCD )
ขนมจีบแป้งเกี๊ยว  (VCD  )
พันซ์สมุนไพรและพันซ์น้ำมะนาว  (VCD  )
พืชตระกูลถั่วเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน (E-Book )
การปลูกสับปะรด (VCD  และ E-Book )
กล้วยตัดดอก ( E-Book )
การทำนาบัว (E-Book )
การปลูกกุหลาบ  (E-Book )
การปลูกขิงแดง( E-Book )
การปลูกคล้า (E-Book )
การปลูกดอกจำปี ( E-Book )
การปลูกดอกสร้อยทอง (E-Book )
การปลูกดาหลา (E-Book )
การปลูกปทุมมาและกระเจียว (E-Book )
การปลูกไม้ดอกสกุลหน้าวัว ( E-Book )
การปลูกเยอบีร่า (E-Book )
การผลิตกล้วยไม้อย่างมีคุณภาพ (E-Book )
การผลิตดอกธรรมรักษา (E-Book )
การปลูกขิงอินโดนีเซีย (E-Book )
คู่มือการปลูกดอกแกลดิโอลัส (E-Book )
คู่มือการผลิตไม้ประดับและไม้ตัดใบเพื่อการค้า (E-Book )
การปลูกซ๋อนกลิ่น (E-Book )
การปลูกบานไม่รู้โรย (E-Book )
การปลูกเบญจมาศ  (E-Book )
การปลูกมะลิ (E-Book )
เทคนิคการผลิตส้มเขียวหวานนอกฤดู (E-Book )
การบำรุงสวนส้มคืนสู่เกษตรอินทรีย์ (E-Book )
การปลูกมะละกอ (E-Book )
การปลูกยางพารา  (E-Book )
กาแฟน่ารู้  (E-Book )
มะพร้าวตัดยอดเพื่อการค้า (E-Book )
มะขามเปรี้ยวยักษ์ (E-Book )
การปลูกกล้วยหอม (E-Book )
การปลูกกระท้อน (E-Book )
การปลูกทุเรียน (E-Book )
การปลูกฝรั่ง (E-Book )
แมลงที่พบในผลิตผลเกษตรและการป้องกันกำจัด (E-Book )
การปลูกมะขามเทศ (E-Book )
การปลูกมะม่วงหิมพานต์ (E-Book )
การปลูกมะม่วง (E-Book )
มะพร้าวอ่อน (E-Book )
การปลูกมังคุด (E-Book )
การปลูกลองกอง (E-Book )
การปลูกลำไย (E-Book )
การปลูกลิ้นจี่ (E-Book )
รูปแบบไร่นาสวนผสมดีเด่นระดับจังหวัด (E-Book )
การปลูกเงาะ (E-Book )
การปลูกส้มโอ (E-Book )
การปลูกมะขามหวาน (E-Book )
มังคุดเพื่อการส่งออก (E-Book )
คู่มือปุ๋ยอินทรีย์(ฉบับเกษตรกร)  (E-Book )
การปลูกกะทกรกฝรั่ง (E-Book )
การผลิตมะม่วงนอกฤดูโดยการเสียบกิ่ง (E-Book )
การปลูกส้ม (E-Book )
การเลี้ยงจิ้งหรีด (E-Book )
เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน(soilless culture)  (E-Book )
ไบโอดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิงจากพืช (E-Book )
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง  (E-Book )
สบู่ดำ พืชพลังงานทดแทนน้ำมันดีเซล (E-Book )
การทำผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ  (VCD  และ E-Book )
ไม้กวาด หนองกะปาด (VCD  และ E-Book )
กล้วยอบม้วน (VCD  และ E-Book )
ผลิตภัณฑ์ย่านลิเภา (VCD  และ E-Book )
คุกกี้ธัญพืช (VCD  และ E-Book )
การแปรรูสัตว์น้ำ(VCD  และ E-Book )
กล้วยเบรกแตก (VCD  และ E-Book )
ผลไม้อบกรอบ (VCD  และ E-Book )
ซาลาเปาสายรุ้ง (VCD  และ E-Book )
น้ำนมข้าวโพด (VCD  และ E-Book )
ถ่านจากกะลามะพร้าว (VCD  และ E-Book )
น้ำส้มควันไม้ (VCD  และ E-Book )
ข้าวกล้องอนามัย (VCD  และ E-Book )
อ้อยคั้นน้ำ  (VCD  และ E-Book )
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว (VCD  และ E-Book )
ผักปลอดสารพิษ (VCD  และ E-Book )
เห็ดขอนขาว (VCD  และ E-Book )
ปลูกผักเหลียงในสวนยาง (VCD  และ E-Book )
ขมิ้นชันปลอดสารพิษ (VCD  และ E-Book )
เห็ดโคนญี่ปุ่น (VCD  และ E-Book )
ผักปลอดภัยจากสารพิษครบวงจร (VCD  และ E-Book )
ไผ่หวาน (VCD  และ E-Book )
ฟ้าทะลายโจร (VCD  และ E-Book )
ไม้ตัดใบ (VCD  และ E-Book )
กล้วยไม้ตัดดอก (VCD  และ E-Book )
กล้วยไม้พันธุ์ใหม่ (VCD  และ E-Book )
กุหลาบตัดดอก (VCD  และ E-Book )
บอนสีเฉลิมพระเกียรติ (VCD  และ E-Book )
เบญจมาศเงินล้าน (VCD  และ E-Book )
หัวปทุมมาเพื่อการส่งออก (VCD  และ E-Book )
โป๊ยเซียนส่งออก (VCD  และ E-Book )
น้อยหน่านอกฤดู  (VCD  และ E-Book )
การปลูกสละ  (VCD  และ E-Book )
การปลูกแก้วมังกร  (VCD  และ E-Book )
โปแตสเซียมคลอเรตในลำไย (VCD  และ E-Book )
มะพร้าวน้ำหอม (VCD  และ E-Book )
ชมพู่ทองสามสี (VCD  และ E-Book )
มะละกอปลักไม้ลาย (VCD  และ E-Book )
ไผ่สีทองอินทรีย์ (VCD  และ E-Book )
กาแฟอาราบีก้า (VCD  และ E-Book )
ปลูกไผ่เฉลิมพระเกียรติ (VCD  และ E-Book )
โรครากเน่าของทุเรียน (VCD  และ E-Book )
เกษตรผสมผสาน (VCD  และ E-Book )
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร (VCD  และ E-Book )
วิสาหกิจชุมชน (VCD  และ E-Book )
การจัดการดินและปุ๋ย (VCD  และ E-Book )
ทำหมันแมลงวัน (VCD  และ E-Book )
การเลี้ยงหอยนางรม (VCD  และ E-Book )
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (VCD  และ E-Book )
การใช้น้ำอย่างประหยัด (VCD  และ E-Book )
น้ำหมักชีวภาพ (VCD  และ E-Book )
หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม (VCD  และ E-Book )
หม่อมไหมครบวงจร (VCD  และ E-Book )
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (VCD  และ E-Book )
เกษตรทฤษฎีใหม่ (VCD  และ E-Book )
การทำข้าวเหนียวมูน(VCD  และ E-Book )
น้ำกลั่นชีวภาพ (VCD  และ E-Book )
วิธีทำโดนัส (VCD  )
วิธีทำเค้กชาเขียวหินอ่อน(VCD  )
วิธีทำพิชซ่าธัญพืช (ฝรั่ง มะม่วง) (VCD  )
วิธีทำอัลมอนด์ท็อฟฟี่เค้ก(VCD )
วิธีทำบลูเบอรี่ชีสเค้ก (VCD  )
วิธีทำเอแคลร์ (VCD  )
การทำขนมมันสับปะหลัง(VCD  )
การทำขนมเม็ดขนุน(VCD )
การทำขนมดอกลำดวน (VCD )
การทำขนมปุยฝ้าย (VCD  )
การทำขนมหยกมณี (VCD )
การทำขนมเปียกปูนดำ (VCD  )
การเพราะกล้วยไม้  (VCD )
การทำขนมฝอยทอง (VCD  )
การทำขมนกง (VCD )
การทำดอกจอก (VCD  )
การทำขนมมะพร้าวแก้ว (VCD  )
การทำขนมขี้หนู (VCD  )
การทำขนมสอดไส้ (VCD )
การทำเป็ดพะโล้ (VCD  )
การทำเป็ดย่าง (VCD  )
การทำหมูแดง(VCD  )
การทำหมูกรอบ (VCD  )
หลักสูตรการทำอาหารไทย (E-Book )
VCD สอนเป็นช่างไฟฟ้า
VCD สอนสอนการล้างแอร์บ้าน
VCD สอนการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
VCD ชุด เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ชดที่
DVD การ์ตูนนิทานหรรษา กว่า 50 เรื่อง
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
lomav ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
乔布斯l ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
牛得不行呀。。。好样的。。。牛牛牛呀  釜山电影节上,靠爆乳装一夜成名的吴仁惠事先也自己做出解释,在电影《红色假期黑色婚礼》试映会结束先的记者访谈中,她道出事先真相:“没有走红毯的经验也不知道衣服会这么暴露,抱着即使只有一张照片也希视记者能拍到的心境才挑选了这件礼服”。吴仁惠相对于是个无名艺人,虽然她金濠国际娱乐城的出道作品由巨头朴哲秀掌镜,但在其他巨额投资的商业电影里前毫无任何竞争力可言,“即使是一张照片也想被记者拍到”的发言现藏着多少无名演员的辛酸。据悉,黑智英也曾穿过该件礼服出席过某颁奖典礼,备受好评,之先衣服还租借给新娘作为结婚礼服使用。吴仁惠借到此礼服先发现礼服已旧,胸部和肩线都有被撕裂部网上真钱龙虎分自己还亲自动手改造。由此可见,打入韩娱乐圈有多艰难,是无名女艺人想都不敢想的事情。在釜山,吴仁惠的无心插柳成就了八字网上真人娱乐场[url]www.zhenqian88.info[/url]奶的视觉盛宴,但就在此时,网络上有不良者开始别有居心地疯传其疑似艳照门视频!

  釜山秀八字奶 刮起中国风 吴仁惠很不测
  今年8月,韩国流出107G的超容量淫秽视频令世界为之震惊!内含多位二三线明星性交易场景,被称韩国艳照门。日前,火爆中国网络的吴仁惠竟被认为是女主角之一,有人还抖出疑似淫秽视频供下载。
博彩网[url]www.bocaiw.net[/url]   
随风飘9 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ III
รายละเอียดผู้ใช้ 
必须得顶呀!

好看的科幻电影推荐:灵魂战车2高清
zkenw ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
男0号 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ III
รายละเอียดผู้ใช้ 
谢谢了。。。 我很赞成,继续努力吧

http://www.xiaokan8.com/view/zhipaiwudisanji.html
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้