ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : กรมชลประทาน  รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 48
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

กรมชลประทาน  รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 48((เปิดสอบแล้ว))กรมชลประทาน  รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 48 อัตรา ประจำปี 2561

1.ตำแหน่ง : สถาปนิกปฏิบัติการ
บรรจุครั้งแรก : 3  อัตรา
รายละเอียดวุฒิ : 
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิกหรือสูงกว่า
 
2.ตำแหน่ง : นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
บรรจุครั้งแรก : 6  อัตรา
รายละเอียดวุฒิ : 
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
 
3.ตำแหน่ง : สถาปนิกปฏิบัติการ
บรรจุครั้งแรก : 1 อัตรา
รายละเอียดวุฒิ : 
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิกหรือสูงกว่า
 
4.ตำแหน่ง : นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (ด้านก่อสร้าง)
บรรจุครั้งแรก : 12 อัตรา
รายละเอียดวุฒิ : 
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาโยธา และ 
-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า 
 
5.ตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
บรรจุครั้งแรก : 11 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ 
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า 
 
6.ตำแหน่ง : นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
บรรจุครั้งแรก : 14  อัตรา
รายละเอียดวุฒิ : 
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ 
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า 
 
7.ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
บรรจุครั้งแรก : 1  อัตรา
รายละเอียดวุฒิ : 
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาช่างกลเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ 
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า 
 
โดยเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน   - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 
รายละเอียดเพิ่มเติม | ลิ้งสมัครสอบ

----------------------------------------------------------โหลดแนวข้อสอบ
>>แนวข้อสอบสถาปนิกปฏิบัติการ  กรมชลประทาน
>>แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ 
 กรมชลประทาน

>>แนวข้อสอบสถาปนิกปฏิบัติการ  กรมชลประทาน
>>แนวข้อสอบนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (ด้านก่อสร้าง)  กรมชลประทาน
>>แนวข้อสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน  กรมชลประทาน
>>แนวข้อสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมชลประทาน
>>แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน  กรมชลประทาน

** ข้อสอบมี 4 แบบ **
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 399 บาท (รวดเร็วทันใจ ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ ) 
2. หนังสือ+VCD ราคา 699 บาท (ส่งฟรี ems พร้อม VCD บรรยายต่างๆ) 
3. ชุดติว VCD + หนังสือ ราคา 1500 บาท (VCD ครอบคุมในหนังสือที่สอบ)
4. ชุดติว DVD + หนังสือ ราคา 2500 บาท (เจาะลึกจัดเต็ม เข้าใจง่าย)
>>มีสรุปเนื้อหาทั้งหมด และรวบรวมแนวข้อสอบเน้นๆ จำนวน 200-250 หน้า<<
 
 &   
 
--------------------------------------------------------
สนใจ แนวข้อสอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ติดต่อที่ 
โทร : 081-047-7807(คุณนก)
ไลน์ไอดี: sobdaidee
อีเมล:  sobdaidee@gmail.com
หรือ@lineมาที่ : https://line.me/R/ti/p/%40ows5088h


สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
Re:กรมชลประทาน  รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี 2556-2559

------------------------------------------------------------

ข้อที่ 1. น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคงคือ………..ของกรมชลประทาน ?

ก. วิสัยทัศน์

ข. พันธกิจ

ค. ประเด็นยุทธศาสตร์

ง. เป้าประสงค์

 

 

ข้อที่ 2. ข้อใดคือเป้าประสงค์ด้านคุณภาพการให้บริการของกรมชลประทาน ?

ก. ปริมาณน้ำเก็บกัก และพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น

ข. การก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผนงาน

ค. อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ง. มีระบบเฝ้าระวังเตือนภัย และพยากรณ์สถานการณ์น้ำล่วงน้ำ

 

 

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่เป้าประสงค์ด้านการพัฒนาองค์กรของกรมชลประทาน ?

ก. บุคลากรมีสมรรถนะ และขวัญกำลังใจในการทำงาน

ข. มีระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ค. มีผลการวิจัยและพัฒนา สนับสนุนการดำเนินงาน

ง. มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

 

 

ข้อที่ 4. พันธกิจของกรมชลประทานมีทั้งหมดกี่ข้อ ?

ก. สามข้อ

ข. สี่ข้อ

ค. ห้าข้อ

ง. หกข้อ

 

 

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของกรมชลประทาน ?

ก. พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำ ให้สมดุล

ข. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทุกระดับ อย่างบูรณาการ

ค. มีระบบเฝ้าระวังเตือนภัย และพยากรณ์สถานการณ์น้ำล่วงน้ำ

ง. สนันสนุนการรักษาพื้นที่ทำการเกษตรในเขตชลประทาน เพื่อการผลิตให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสม

 

 

ข้อที่ 6. ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมชลประทานมีทั้งหมดกี่ข้อ ?

ก. สามข้อ

ข. สี่ข้อ

ค. ห้าข้อ

ง. หกข้อ

 

 

ข้อที่ 7. ประเทศไทยมีความต้องการนํ้าเพื่อการเกษตรเฉลี่ยกี่ลูกบาศก์เมตรต่อปี ?

ก. ประมาน 106,169 ล้านลูกบาศก์เมตร

ข. ประมาน 45,054 ล้านลูกบาศก์เมตร

ค. ประมาน 61,116 ล้านลูกบาศก์เมตร

ง. ประมาน 52,450 ล้านลูกบาศก์เมตร

 

 

 

ข้อที่ 8. จากข้อที่ 7 ประเทศไทยต้องการใช้น้ำในการทำสิ่งใดมากที่สุด ?

ก. เพื่อการเกษตร

ข. เพื่อการรักษาระบบนิเวศ

ค. เพื่อการอุปโภคบริโภค

ง. เพื่อการอุตสาหกรรม

 

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการชลประทาน

 

ข้อที่ 9. การชลประทานคือกิจการที่มนุษย์ทำขึ้นเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำสำหรับใช้ในการเพาะปลูก ได้แก่………….?

ก. การทดน้ำ การส่งน้ำ

ข. การระบายน้ำ

ค. การควบคุมการใช้น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มากที่สุด

ง. ถูกทุกข้อ

 

 

 

ข้อที่ 10. เขื่อนเก็บกักน้ำคือเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานตามข้อใด ?

ก. เพื่อเก็บกักน้ำในช่วงเวลาน้ำมากเกินความต้องการไว้ในช่วงเวลาที่ขาดแคลนน้ำ

ข. สำหรับทดน้ำที่ไหลมาให้มีระดับสูง จนสามารถส่งเข้าคลองส่งน้ำได้ตามปริมาณที่ต้องการ

ค. เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม

ง. เพื่อการอุปโภคบริโภค

 

 

 

ข้อที่ 11. จากข้อที่ 10 เขื่อนเก็บกักน้ำมีทั้งหมดกี่ประเภท ?

ก. 2 ประเภท

ข. 3 ประเภท

ค. 4 ประเภท

ง. 5 ประเภท

 

 

 

ข้อที่ 12. เขื่อนสำหรับทดน้ำที่ไหลมาให้มีระดับสูง จนสามารถส่งเข้าคลองส่งน้ำได้ตามปริมาณที่ต้องการ คือเขื่อนชนิดใด ?

ก. เขื่อนเก็บกักน้ำ

ข. เขื่อนระบายน้ำ

ค. เขื่อนทดน้ำ

ง. เขื่อนคอนกรีต

 

 

 

ข้อที่ 13. ข้อใดไม่ใช่เขื่อนที่จำแนกตามการการก่อสร้าง ?

ก. เขื่อนเก็บกักน้ำ

ข. เขื่อนถม

ค. เขื่อนคอนกรีต

ง. เขื่อนคอนกรีตบดอัดแน่น หรือ RCC. Dam

 

 

ข้อที่ 14. อาคารทดน้ำประเภทหนึ่งที่สร้างขึ้นทางต้นน้ำของลำน้ำธรรมชาติ ทำหน้าที่ทดน้ำที่ไหลมาตามลำน้ำให้มีระดับสูงคือ ?

ก. เขื่อน

ข. ฝาย

ค. หนอง

ง. อ่างเก็บน้ำ

 

 

 

ข้อที่ 15. mass concrete or masonry weirs คือ ?

ก. ฝายคอนกรีตล้วนหรือฝายหินก่อ

ข. ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก

ค. ฝายยาง

ง. ฝ่ายดิน

 

 

ข้อที่ 16. ฝายที่สามารถควบคุมการพองตัวและยุบตัวด้วยน้ำ หรือ อากาศเพื่อเก็บกักน้ำในลำน้ำเหนือฝาย สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภค ในฤดูแล้งคือฝ่ายชนิดใด ?

ก. ฝายคอนกรีต

ข. ฝายยาง

ค. ฝายไม้

ง. ฝายลูกโป่ง

 

 

 

ข้อที่ 17. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการชลประทาน ?

ก. เพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นพอเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช

ข. เพื่อให้พืชมีน้ำใช้ตลอดฤดูการเพาะปลูก

ค. เพื่อทำให้ดินอ่อนนุ่ม สะดวกต่อการเตรียมดินและรากสามารถขยายตัวดีขึ้น

ง. เพื่อใช้ในการคมนาคมทางน้ำ

 

 

ข้อที่ 18. คลองที่สร้างแยกจากคลองสายใหญ่ (Main Canal) คือ ?

ก. คลองส่งน้ำสายซอย (Lateral)

ข. คลองส่งน้ำสายแยกซอย (Sub-Lateral)

ค. คูส่งน้ำ (Farm Ditch)

ง. คลองส่งน้ำเข้านา (FTO)

 

 

 

ข้อที่ 19. “Distributary Head Regulators” มีความหมายตรงกับข้อใด?

ก. ประตูระบายปากคลองซอย

ข. ประตูระบายปลายคลองส่งน้ำ

ค. ประตูระบายทดน้ำกลางคลอง

ง. ประตูระบายทดน้ำปากคลอง

 

 

 

ข้อที่ 20. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการส่งน้ำแบบตลอดเวลา (Continuous Flow Method)

ก. ถ้าปิด FTO ขณะฝนตก น้ำอาจไหลล้นคันคลอง

ข. ระบบเล็ก ค่าลงทุนถูก

ค. ส่งน้ำง่าย ไม่ต้องการเจ้าหน้าที่มาก

ง. ถ้าเป็นคลองดิน ตลิ่งแข็งแรง ควบคุมวัชพืชได้

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------


** ข้อสอบมี 4 แบบ **
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 399 บาท (รวดเร็วทันใจ ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ ) 
2. หนังสือ+VCD ราคา 699 บาท (ส่งฟรี ems พร้อม VCD บรรยายต่างๆ) 
3. ชุดติว VCD + หนังสือ ราคา 1500 บาท (VCD ครอบคุมในหนังสือที่สอบ)
4. ชุดติว DVD + หนังสือ ราคา 2500 บาท (เจาะลึกจัดเต็ม เข้าใจง่าย)
>>มีสรุปเนื้อหาทั้งหมด และรวบรวมแนวข้อสอบเน้นๆ จำนวน 200-250 หน้า<<
 
 &   
 
--------------------------------------------------------
สนใจ แนวข้อสอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ติดต่อที่ 
โทร : 081-047-7807(คุณนก)
ไลน์ไอดี: sobdaidee
อีเมล:  sobdaidee@gmail.com
หรือ@lineมาที่ : https://line.me/R/ti/p/%40ows5088h
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
Re:กรมชลประทาน  รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช 2485

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “การชลประทาน” ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช 2485 ได้ชัดเจนที่สุด ?

ก. กิจการที่กรมชลประทานจัดทำขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำ หรือเพื่อกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภค

ข. ทางน้ำที่รัฐมนตรีได้ประกาศตามความในมาตรา ๕ ว่าเป็นทางน้ำชลประทาน

ค. เขตที่ดินที่ทำการเพาะปลูกซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการชลประทาน

ง. สิ่งที่สร้างขึ้นในทางน้ำเพื่อทด กัก กั้น หรือระบายน้ำ ณ ที่อื่นอันมิใช่ที่มาแห่งน้ำซึ่งจะส่งเข้าสู่เขตชลประทานโดยมีช่องปิดเปิดได้

 

 

 

ข้อที่ 2. ตามมาตราที่ 5 ทางน้ำชลประทานแบ่งออกเป็นกี่ประเภท ?

ก. ทางน้ำชลประทานแบ่งออกเป็น 2ประเภท

ข. ทางน้ำชลประทานแบ่งออกเป็น3ประเภท

ค. ทางน้ำชลประทานแบ่งออกเป็น 4ประเภท

ง. ทางน้ำชลประทานแบ่งออกเป็น 5ประเภท

 

 

ข้อที่ 3. ทางน้ำที่สงวนไว้ใช้ในการชลประทานจัดเป็นทางน้ำชลประทานประเภทที่เท่าไหร่ ?

ก. ประเภทที่ 1

ข. ประเภทที่ 2

ค. ประเภทที่ 3

ง. ประเภทที่ 4

 

 

ข้อที่ 4. ตามมาตราที่ 6 ได้กำหนดอำนาจการใช้พื้นที่ดินที่ปราศจากสิ่งปลูกสร้าง ของพนักงานตำแหน่งใดของกรมชลประทาน ?

ก. ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน

ข. ตำแหน่งนายช่างชลประทาน

ค. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

ง. ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์

 

 

ข้อที่ 5. จากข้อที่ 4 พนักงานในตำแหน่งนั้นต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วัน ?

ก. ไม่น้อยกว่า 5 วัน

ข. ไม่น้อยกว่า 6 วัน

ค. ไม่น้อยกว่า 7 วัน

ง. ไม่น้อยกว่า 8 วัน

 

 

ข้อที่ 6. บุคคลตามข้อใดมีอำนาจเรียกเก็บค่าชลประทานจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตชลประทานหรือจากผู้ใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน ?

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. รัฐมนตรี

ค. อธิการบดี

ง. ผู้อำนวยการ

 

 

ข้อที่ 7. อัตราค่าชลประทานสำหรับการใช้น้ำเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่น ให้เรียกเก็บได้ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละเท่าไหร่ ?

ก. ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละสิบห้าสตางค์

ข. ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละสามสิบสตางค์

ค. ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละสี่สิบสตางค์

ง. ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละห้าสิบสตางค์

 

 

ข้อที่ 8. อัตราค่าชลประทานที่จะเรียกเก็บจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตชลประทาน หรือจากผู้ใช้น้ำเพื่อเกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน ให้เรียกเก็บได้ไม่เกินไร่ละกี่บาทต่อปี ?

ก. ไร่ละ 5 บาทต่อปี

ข. ไร่ละ 10 บาทต่อปี

ค. ไร่ละ 15 บาทต่อปี

ง. ไร่ละ 500 บาทต่อปี

 

 

ข้อที่ 9. นายเอ ไม่ได้ชำระค่าบำรุงทางน้ำชลประทานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง นายเอ ต้องระวางโทษปรับเป็นจำนวนกี่เท่าของอัตราค่าบำรุงทางน้ำชลประทานที่พึงชำระ ?

ก. 1 เท่า ข. 2 เท่า

ค. 3 เท่า ง. 4 เท่า

 

ข้อที่ 10. ข้อใดคือโทษ ของผู้ที่ทำให้ประตูน้ำที่ใช้ในการชลประทานเสียหายจนอาจเกิดอันตรายหรือขัดข้องแก่การใช้สิ่งที่กล่าวนั้น ?

ก. มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินห้าปี

ข. มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินห้าปี

ค. มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

ง. มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

 

 

ข้อที่ 11. ข้อใดคือโทษของผู้ที่ปิดหรือเปิดประตูน้ำ เขื่อนระบาย ประตูระบาย ท่อน้ำ ท่อเชื่อม สะพานทางน้ำ ปูม หรือลากเข็นสาลี่ในบริเวณทำนบหรือประตูระบาย ?

ก. มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินสองปี

ข. มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินห้าปี

ค. มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

ง. มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

 

 

ข้อที่ 12. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวงในข้อใด ประกาศใช้เนื่องจากกิจการชลประทานได้ขยายตัวกว้างขวางขึ้น เพื่อให้ได้ผลตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ?

ก. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗

ข. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗

ค. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘

ง. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐

 

 

ข้อที่ 13. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวงในข้อใด ประกาศใช้เพื่อกิจการโรงงาน การประปา การอุตสาหกรรม และกิจการอื่นด้วย ?

ก. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗

ข. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗

ค. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘

ง. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐

 

 

ข้อที่ 14. กรณีที่นาย บี ใช้น้ำในทางน้ำชลประทาน ซึ่งเป็นเหตุที่จะก่อให้เกิดการเสียหายแก่ผู้อื่น นายบี จะได้รับโทษตามข้อใด ?

ก. มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท หรือจำคุกไม่เกินสามเดือน

ข. มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท หรือจำคุกไม่เกินสองเดือน

ค. มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท หรือจำคุกไม่เกินสองเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ

ง. มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท หรือจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ

 

 

ข้อที่ 15. อธิบดีมีอำนาจยกเว้นการเก็บค่าชลประทานแก่ผู้ใด ?

ก. กำนัน ข. ผู้ใหญ่บ้าน

ค. เทศมนตรี ง. ถูกทุกข้อ

 

 

แนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2559

คำชี้แจง : จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 1. ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของไทยปี 2559 ว่ามีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ?

ก. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 2.2%

ข. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 3.2%

ค. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 4.2%

ง. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 5.2%

 

 

ข้อที่ 2. จากข้อที่ 1 ข้อใดคือปัจจัยบวกสำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ?

ก. สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศมีเสถียรภาพ

ข. ความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงมีอยู่

ค. สถาบันการเงินเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับตัวเลข NPLs

ง. ต้นทุนการผลิต/ค่าครองชีพมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

 

ข้อที่ 3. อัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปี 2559 คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ?

ก. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 0.4%

ข. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1.4%

ค. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 2.4%

ง. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 3.4%

 

 

ข้อที่ 4. จากรายงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ได้สรุปยอดผู้บาดเจ็บสะสมรวมทั้งสิ้นกี่ราย ?

ก. ผู้บาดเจ็บสะสมรวม 1,505 ราย

ข. ผู้บาดเจ็บสะสมรวม 2,505 ราย

ค. ผู้บาดเจ็บสะสมรวม 3,505 ราย

ง. ผู้บาดเจ็บสะสมรวม4,505 คน

 

 

ข้อที่ 5. สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 คือ ?

ก. เกิดจากเมาสุรา

ข. ขับรถเร็วเกินกำหนด

ค. ขับรถประมาท

ง. เบรคแตก

 

 

ข้อที่ 6. กีฬาซีเกมส์ (South-East Asian Games) จัดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศใด ?

ก. ประเทศไทย

ข. ประเทศมาเลเซีย

ค. ประเทศสิงคโปร์

ง. ประเทศลาว

 

 

ข้อที่ 7.กีฬาซีเกมส์ 2017 (พ.ศ.2560) เป็นการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่เท่าไหร่ ?

ก. เป็นการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 27

ข. เป็นการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 28

ค. เป็นการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 29

ง. เป็นการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 30

 

 

ข้อที่ 8. เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ปี 2017 (พ.ศ.2560) คือประเทศใด ?

ก. ประเทศมาเลเซีย

ข. ประเทศไทย

ค. ประเทศไทย

ง. ประเทศพม่า

 

 

ข้อที่ 9. ข้อใดคือราคายางพาราแผ่นดิบในช่วงต้นปี 2559 จากตลาดกลางยางพาราสงขลา ?

ก. ประมาณ 17.77 บาท/กก.

ข. ประมาณ 27.77 บาท/กก.

ค. ประมาณ 37.77 บาท/กก.

ง. ประมาณ 47.77 บาท/กก.

 

 

ข้อที่ 10. ข้อใดคือปัจจัยที่ทำให้ราคายางพาราในปี 2559 ปรับตัวลดลง ?

ก. การแข็งค่าของเงินเยนและเงินบาท

ข. ราคาน้ำมันเคลื่อนไหวในทิศทางที่ปรับตัวลดลง

ค. จีนชะลอการซื้อยาง และหยุดยาวในช่วงเทศกาลตรุษจีน

ง. ถูกทุกข้อ

 

 

ข้อที่ 11. อัตราภาษีรถยนต์ใหม่ของกรมสรรพสามิตในปี 2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ ?

ก. วันที่ 1 มกราคม 2559

ข. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

ค. วันที่ 1 มีนาคม 2559

ง. วันที่ 1 เมษายน 2559

 

 

ข้อที่ 12. ข้อใดคืออัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ในปี 2559 ของรถยนต์ในกลุ่มรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซี.ซี. (3.0 ลิตร) ปล่อยก๊าซเกิน 200 กรัมต่อกิโลเมตร ?

ก. จัดเก็บภาษี 30% จากเดิมจัดเก็บภาษี 25%

ข. จัดเก็บภาษี 35% จากเดิมจัดเก็บภาษี 25%

ค. จัดเก็บภาษี 40% จากเดิมจัดเก็บภาษี 30%

ง. จัดเก็บภาษี 40% จากเดิมจัดเก็บภาษี 45%

 

 

ข้อที่ 13. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบ ในปี 2559 ลดลงอย่างต่อเนื่อง ?

ก. การเลี่ยงไปใช้พลังงานทางเลือกต่างๆ

ข. สหรัฐสามารถทำการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้น

ค. ความล้มเหลวในการเจรจารเพื่อปรับลดระดับการผลิตน้ำมันดิบลงของ OPEC

ง. ถูกทุกข้อ

 

 

ข้อที่ 14. คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เห็นชอบโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้าขายปลีกลงได้กี่สตางค์/หน่วย ?

ก. ทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้าขายปลีกลงได้ 1.05 สตางค์/หน่วย

ข. ทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้าขายปลีกลงได้ 2.05 สตางค์/หน่วย

ค. ทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้าขายปลีกลงได้ 1.35 สตางค์/หน่วย

ง. ทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้าขายปลีกลงได้ 1.55 สตางค์/หน่วย

 

ข้อที่ 15. จากข้อที่ 14 มติดังกล่าวมีผลตั้งแต่เดือนใดเป็นต้นไป ?

ก. เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

ข. เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

ค. เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เป็นต้นไป

ง. เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

 

 

ข้อที่16. ล่าสุดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละเท่าไหร่ ?

ก. เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.5

ข. เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.5

ค. เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3.5

ง. เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.5

 

 

ข้อที่ 17. ความต้องการไฟฟ้าของประเทศไทยในปี 2559 ตามการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) อยู่ที่กี่เมกะวัตต์ ?

ก. 18,570 เมกะวัตต์

ข. 28,470 เมกะวัตต์

ค. 36,890 เมกะวัตต์

ง. 49,890 เมกะวัตต์

 

ข้อที่ 18. จากข้อที่ 17 ความต้องการไฟฟ้าของประเทศไทยในปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละเท่าไหร่จากปี 2558 ?

ก. เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1

ข. เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2

ค. เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1

ง. เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8-------------------------------------------------------------------------------------

** ข้อสอบมี 4 แบบ **
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 399 บาท (รวดเร็วทันใจ ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ ) 
2. หนังสือ+VCD ราคา 699 บาท (ส่งฟรี ems พร้อม VCD บรรยายต่างๆ) 
3. ชุดติว VCD + หนังสือ ราคา 1500 บาท (VCD ครอบคุมในหนังสือที่สอบ)
4. ชุดติว DVD + หนังสือ ราคา 2500 บาท (เจาะลึกจัดเต็ม เข้าใจง่าย)
>>มีสรุปเนื้อหาทั้งหมด และรวบรวมแนวข้อสอบเน้นๆ จำนวน 200-250 หน้า<<
 
 &   
 
--------------------------------------------------------
สนใจ แนวข้อสอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ติดต่อที่ 
โทร : 081-047-7807(คุณนก)
ไลน์ไอดี: sobdaidee
อีเมล:  sobdaidee@gmail.com
หรือ@lineมาที่ : https://line.me/R/ti/p/%40ows5088h
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้