ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : รวมตัวอย่างแนวข้อสอบ ธกส ที่กำลังจะเปิดสอบ ข้อสอบ ธกส พร้อมเฉลย(2556-2557)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

รวมตัวอย่างแนวข้อสอบ ธกส ที่กำลังจะเปิดสอบ ข้อสอบ ธกส พร้อมเฉลย(2556-2557)

1. ธนาคาร ธ.ก.ส.จัดตั้งขึ้น เมื่อใด

พ.ศ. 2473                    พ.ศ. 2499

พ.ศ. 2502                  พ.ศ. 2509

ตอบ     พ.ศ. 2509 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในสมัยนั้น


2. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อใด

 กพุทธศักราช 2475          พุทธศักราช 2490

   คพุทธศักราช 2502         พุทธศักราช 2486

ตอบ     พุทธศักราช 2486


3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสังกัดกระทรวงใด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

.  กระทรวงการคลัง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตอบ     ค.  กระทรวงการคลัง


4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันคือใคร

.  บุญทรง เตริยาภิรมย์                      ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล

.  อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม                               .  จุติ ไกรฤกษ์

ตอบ     ขธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เริ่มดำรงตำแหน่ง  สิงหาคม พ.ศ. 2554


5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คนปัจจุบัน คือใคร

นายฤทธิรงค์ จัยสิน                        ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ

ธีระ วงศ์สมุทร                         ง. พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ

ตอบ     คธีระ วงศ์สมุทร 

 

6. ผู้จัดการใหญ่ ของ ธ.ก.ส. คนปัจจุบัน คือใคร

            กนายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ                         นางพูนสุข มุสิกลัด

            คนายสมชัย อ่ำพันธ์                      งนายลักษณ์ วจนานวัช

ตอบ     งนายลักษณ์ วจนานวัช


7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีชื่อภาษาอังกฤษว่า

Bank for Agriculture            

Bank for Agricultural Cooperatives

Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives

 . Bank Authority Meteorological 

ตอบ     คBank for Agriculture and Agricultural Cooperatives


8. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

.  ให้บริการสินเชื่อครบวงจรเพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนเกษตรกร                      

สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท

พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                             

             งพัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรอย่างมีคุณภาพ

ตอบ     ขสนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท


9. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของ ธนาคาร ธ .ก.ส.

เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย                     

ยึดมั่นในหลักการบริหารงาน

.  สนับสนุนเกษตรกรจนสามารถเพิ่มผลผลิต ได้อย่างมีคุณภาพ

ถูกทุกข้อ

ตอบ     กเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย     


10. ข้อใดคือนิยามวัฒนธรรมของ ธ.ก.ส.

              .ซื่อสัตย์สุจริต     

มีสำนึกรับผิดชอบ

ตอบสนองเป็นทีม

ถูกทุกข้อ

ตอบ     งถูกทุกข้อ

 

11. เว็บไซต์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีชื่อว่าอะไร

.  [url]www.baac.com[/url]                                           

.  [url]www.baac.co.th[/url]

.  [url]www.baac.or.th[/url]         

. [url]www.baac.org[/url]

ตอบ     .  [url]www.baac.or.th[/url]           

 

12.  เว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีชื่อว่าอะไร

. [url]www.tgs.go.th[/url]                                             

. [url]www.maco.go.th[/url]

.[url]www.moct.org[/url]                              

[url]www.moac.go.th[/url]        

ตอบ     ง[url]www.moac.go.th[/url]            


13. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปัจจุบันมีกี่สาขา

.  850  สาขา                   .  980 สาขา

.  1ม002  สาขา                   .   1,101 สาขา

ตอบ     .   1,101 สาขา   ณ.ปี 2553


14. ธ.ก.ส. ได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ไว้กี่ด้าน

. 6 ด้าน               

5 ด้าน

4 ด้าน

3 ด้าน

ตอบ     3 ด้าน


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบผู้ช่วยการเงิน ธ.ก.ส. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวม 280 หน้า

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส.

- ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.

การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ
ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ

ความสามารถการวิเคราะห์ปัญหาและการสรุปเหตุผล_แนวข้อสอบ

ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ_แนวข้อสอบ

- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม

- แนวข้อสอบการเงินการธนาคาร

- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี เฉลยละเอียด

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง

- หลักการบัญชีเบื้องต้น

- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-047-7807  (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD 
คณิศาสตร์+ภาษาไทย   ราคา 679 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 
409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย สาขามหาสารคาม  
ชื่อบัญชี 
สุวัชร  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ความรู้เกี่ยวกับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร : ธ.ก.ส.
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO OPERATIVES
***************************************************************************
ที่ตั้ง     :       469  ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพ 10300  
เว็บไซต์   :    [url]www.baac.or.th[/url]
E-mail  :    contact@baac.or.th
Call Center     :       0 2555 0555 บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ศูนย์บริการลูกค้า  :   1593 บริการ ในวันและเวลาทำการ
**********************************************************************

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ทิศทางยุทธศาสตร์/ เป้าหมาย

****************************
วิสัยทัศน์  ( Vision )
    "เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย"

พันธกิจ ( Mission )
เพื่อก้าวสู่การเป็นธนาคารพัฒนาชนบทเต็มรูปแบบ ธ.ก.ส. ได้กำหนดพันธกิจสำคัญไว้  4  ประการ คือ
1)    บริการสินเชื่อครบวงจร เพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนเกษตรกรจนสามารถเพิ่ม
ผลผลิต ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2) พัฒนาการเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากร เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3) บริหารจัดการเงินทุน ให้เพียงพอและมีต้นทุนที่เหมาะสมต่อการดำเนินงาน
4) พัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
ค่านิยมองค์กร (Core Value)
ธ.ก.ส. ยึดมั่นในหลักการบริหารงาน SPARK เพื่อช่วยสะท้อนความรับผิดชอบขององค์กร ที่มีต่อประชาชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นตัวขับเคลื่อนในการดำเนินการตามพันธกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์อันพึงประสงค์ ประกอบด้วย
1) ความยั่งยืน (Sustainability: S) ความยั่งยืนทั้งขององค์กร ธ.ก.ส. ลูกค้า ผู้ถือหุ้น สังคม และ
     สิ่งแวดล้อม
2) การมีส่วนร่วม (Participation: P) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
3) ความสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ (Accountability: A) ความสำนึกในหน้าที่ความ
     รับผิดชอบของคณะกรรมการและบุคลากร
4) ความเคารพและให้เกียรติ (Respect: R) ความเคารพและให้เกียรติต่อตนเองและผู้อื่น
5) การส่งเสริมและยกระดับความรู้ (Knowledge: K) การส่งเสริมและยกระดับความรู้ให้เป็น
    ธนาคารแห่งการเรียนรู้

ทิศทาง  นโยบาย  และแผนงานที่สำคัญ 
ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ปีบัญชี 2555-2559
ธ.ก.ส. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social Responsibility) มาเป็นแนวทาง ในการขับเคลื่อนภารกิจองค์กร ธ.ก.ส. อย่างบูรณาการ ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรและภาคชนบทให้เป็นสังคมอุดมปัญญา เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร? โดย ธ.ก.ส. สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาเกษตรกรและเครือข่าย สร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดและหาแนวทางประกันความเสี่ยงให้กับลูกค้า? จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานไว้? 5 ?ด้าน ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนสินเชื่อเชิงรุกอย่างมีคุณภาพ 
เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้เกษตรกรรายย่อย ธ.ก.ส. จึงสนับสนุนการให้บริการด้านสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตตลอด Value Chain ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยใช้เครือข่ายธุรกิจชุมชน และขบวนการสหกรณ์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และสนับสนุนให้ลูกค้ามีการประกันความเสี่ยงและความเสียหาย ทั้งด้านชีวิต ด้านอาชีพ และด้านรายได้ รวมทั้ง การปรับปรุงกระบวนการสินเชื่อทุกขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนโครงสร้างทางการเงินภาคชนบท 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับลูกค้า 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนาชุมชนเกษตรให้เป็นเครือข่ายเกื้อกูลกันและกันผ่านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. และสถาบันพัฒนาเกษตรกรและชนบท? และพัฒนาเกษตรกรรายคนให้มีการจัดการการผลิตที่ทันสมัย มีคุณภาพ และเสริมสร้างการรวมกลุ่มผลิตเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรอง รวมทั้ง พัฒนาทักษะของสถาบันเกษตรกรด้านการจัดการทางธุรกิจและการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการสู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารเงินทุนให้สมดุลและเพียงพอ 
มุ่งเน้นการเติบโตด้านเงินฝากด้วยการรักษาลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการบริหารความสัมพันธ์และกระตุ้นการออมอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดอัตราผลตอบแทนที่สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ตลอดจนเพิ่มช่องทางและความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และธุรกรรมบริการใหม่ ๆ ให้ตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของลูกค้า โดยนำเทคโนโลยีและระบบงานธุรกิจหลัก (CBS) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ และดำเนินโครงการธนาคารใกล้บ้านโดยร่วมมือกับเครือข่ายชุมชนเพื่อลดต้นทุนในการเดินทางของลูกค้า
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามกรอบ Good Governance Risk Management Compliance (GRC) ด้วยการมีแผนแม่บทในการดำเนินงานและบริหารจัดการเชิงบูรณาการใช้การวิจัยนำการพัฒนา จัดตั้งสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (BAAC Academy) เพื่อส่งเสริมพนักงานให้ทำงานอย่างมืออาชีพ และพัฒนาการประชาสัมพันธ์สื่อสารภาพลักษณ์องค์กรเพื่อสร้างภาพจำที่ดีต่อลูกค้า ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และสังคม
วัตถุประสงค์ ธ.ก.ส.
       1) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตรสำหรับการ
(1) ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม
(2) ประกอบอาชีพอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้
(3) พัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรืออาชีพอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร
(4) ดำเนินกิจการตามโครงการที่เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบ เกษตรกรรม ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร
        2) ประกอบธุรกิจอื่นอันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรม
        3) ดำเนินงานเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบท โดยให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือการบริหารจัดการแก่บุคคล กลุ่มบุคคล ผู้ประกอบการ กองทุนหมู่บ้าน หรือชุมชน รวมทั้งองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบใด ที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร หรือชุมชนให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการลงทุน การผลิต การแปรรูป และการตลาด หรือเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจหรือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
       4) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ เพื่อใช้ดำเนินงานภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้