ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เอกสารเก็งแนวข้อสอบพนักงานบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. 2557
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เอกสารเก็งแนวข้อสอบพนักงานบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. 2557

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


  ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุุล เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๖ 
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุุล เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๖
 
  
  ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง สถานที่ในการยื่นตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัคร  
 
 
  
  ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง เกณฑ์การพิจารณารับรองคุณวุฒิการศึกษาปริญญาทางการบัญชี และประกาศนียบัตรทางการบัญชี และรายชื่อปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี 


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานบัญชี  กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบ_เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา  _Aptitude Test เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์  เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบเก่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประจำปี พ.ศ.2556
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (English Language Test ) เฉลยละเอียด
แบบทดสอบ Personality  Test
หลักการบัญชีเบื้องต้น
แนวข้อสอบมาตาฐานวิชาชีพบัญชี
แนวข้อสอบการวิเคราะห์และจัดทำบัญชี

สนใจสั่งซื้อมาที่  
โทร 081-047-7807  (ครูนก) 
Line ID : sobdaidee
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่ง EMS เป็นหนังสือ + MP3 ติว 

Aptitude Test ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 
409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย สาขามหาสารคาม  
ชื่อบัญชี สุวัชร  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.comสนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1.     บริษัท กขค จำกัด มีสินทรัพย์ 28,000 บาท มีหนี้สิน 10,000 บาท และมีทุนเรือนหุ้น 7,000 บาท ยอดคงเหลือ

        ในบัญชีกำไรสะสมเท่ากับ.........บาท ?

        ก.    31,000                                                                                   ข.    17,000

        ค.    25,000                                                                                   ง.     11,000

        ตอบข้อ ง.  คำนวณประกอบ

                        จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม           =             หนี้รวม  + ส่วนของเจ้าของ

                                                                28,000                   =              10,000   +  ส่วนของเจ้าของ 

                                    \ ส่วนของเจ้าของ                   =              28,000  -  10,000 บาท

                                                                                                =              18,000  บาท

                                              ส่วนของเจ้าของ                    =              ทุนเรือนหุ้น +  กำไรสะสม

                                                                18,000                   =              7,000 + 11,000

2.     ระหว่างปีที่ผ่านมาบริษัทบุญมา จำกัด มีรายการสินทรัพย์เพิ่มขึ้น  2,000 บาท รายการหนี้สินลดลง 1,000 บาท     รายการทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น 2,000 บาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 3,000 บาท กิจการจ่ายเงินปันผล เท่ากับ........บาท ?

        ก.    1,000                                                                                      ข.    2,000

        ค.    3,000                                                                                      ง.    4,000

        ตอบข้อ ข.  คำนวณประกอบ 

                        จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม           =             หนี้รวม  + ส่วนของเจ้าของ

                                    \ ส่วนของเจ้าของ                   =              หนี้สินลด (Dr.) + ทุนเรือนหุ้นเพิ่ม (Cr.)

                                                                                                                +  กำไรสุทธิ (Cr.) – จ่ายเงินปันผล (Dr.)

                                              จ่ายเงินปันผล                        =              ทุนเรือนหุ้นเพิ่ม (Cr.) +  กำไรสุทธิ (Cr.)

-         หนี้สินลดลง (Dr.) – สินทรัพย์เพิ่ม (Dr.)

                                                                                                =              2,000 + 3,000 – 1,000 – 2,000  บาท

                                                                                                =              2,000  บาท

3.     บริษัทสหภัณฑ์ จำกัด มีหนี้สิน 40,000 บาท กำไรสะสม 20,000 บาท และเงินทุนจดทะเบียน 15,000 บาท

        กิจการนี้มีสินทรัพย์เป็นจำนวน ............. บาท

        ก.    35,000                                                                                   ข.    45,000

        ค.    55,000                                                                                   ง.    75,000

 

        ตอบข้อ  ง.  คำนวณประกอบ   

                              จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม                       =   หนี้รวม + ส่วนของเจ้าของ

                                                                                                                =   40,000 + (15,000 + 20,000)

                                                                                                                =   75,000  บาท

4.     บริษัท มานาน จำกัด บันทึกรายได้จากการขายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่บริษัทจะไม่รับการจ่ายชำระเงิน   จนกว่าจะถึงปีหน้า การปฏิบัติเช่นนี้เป็นตัวอย่างของ

        ก.    Clash Basis  Accounting                                                    ข.    Accrual Accounting

        ค.    Historical Costing                                                               ง.    Improper Recognition 

        ตอบข้อ  ข.   ดูคำอธิบายข้อ  1. ประกอบ 

5.     บริษัท การเวก จำกัด ซื้อที่ดินเมื่อ 2 ปีที่แล้วในราคา 100,000 บาท  เมื่อเร็วๆ นี้กิจการได้รับข้อเสนอขาย

        ที่ดินแปลงนี้ในราคา 125,000 บาท และขณะนี้ที่ดินมีราคาประเมินเป็นเงิน 140,000 บาท มูลค่าประเมิน

        เพื่อเสียภาษีทรัพย์สินเท่ากับ  85,000 บาท  บริษัทควรจะแสดงมูลค่าของที่ดินในงบการเงินเป็นจำนวน

        เท่าไร

        ก.    100,000                                                                                 ข.    125,000

        ค.    140,000                                                                                 ง.    85,000

        ตอบข้อ  ก.    การบันทึกรายการสินทรัพย์และหนี้สินถือเกณฑ์ราคาต้นทุน ซึ่งหมายถึงราคาที่เกิดขึ้น

                                จากการซื้อขายที่คำนวณได้อย่างมีหลักเกณฑ์ โดยไม่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง

                                มีหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีเป็นหลักฐานที่เชื่อถือและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

                                ทุกฝ่ายเป็นการปฏิบัติโดยถือหลักราคาทุน (Cost Concept)  ซึ่งมีความสัมพันธ์หลัก

                                ความดำรงอยู่ของกิจการ (Going Concept)  และหลักการใช้หลักการอันเที่ยงธรรม

                                (Materiality)

6.     การคิดต้นทุนของสินทรัพย์ตามงวดบัญชีได้รับประโยชน์จากการใช้สินทรัพย์นั้นเป็นตัวอย่างของหลักการ

        ก.    Conservatism                                                                       ข.    Matching

        ค.    Materiality                                                                            ง.    Allocation

        ตอบข้อ  ข.   หลักการจับคู่ค่าใช้จ่ายกับรายได้  (Matching) จะนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการหาผลการดำเนินงานของกิจการ โดยการบันทึกรายได้ตามหลักการเกิดขึ้นของรายได้ (Revenue Recognition) และหลักเงินค้าง (The Accrual Basis) ของงวดบัญชีนั้น แล้วจึงนำค่าใช้จ่ายที่ทำให้เกิดรายได้หรือผลประโยชน์ขึ้นมาจับคู่ และถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีนั้นๆ ด้วย

7.     บริษัท ไทยรุ่งเรือง จำกัด มีส่วนของเจ้าของจำนวน 42,000 บาท ณ วันต้นงวด และจำนวน 46,000 บาท

ณ วันปลายงวด ผู้ถือหุ้นลงทุน 5,000 บาท ในระหว่างงวด และมีการประกาศและจ่ายเงินปันผล 2,000 บาท

กำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ

        ก.    4,000                                                                                      ข.    2,000

        ค.    3,000                                                                                      ง.    1,000

        ตอบข้อ  ง.   คำนวณประกอบ

                                ส่วนของเจ้าของ ณ วันปลายงวด                      4,600    บาท

                                บวก  จ่ายเงินปันผล                                            2,000    บาท

                                                                                                                48,000  บาท

                   หัก  ส่วนของเจ้าของ ณ วันต้นงวด                  42,000

                                ลงทุนเพิ่ม                                                             5,000      47,000  บาท

                                                \  กำไรสุทธิประจำปี       1,000    บาท


สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุุล เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๖ 
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุุล เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๖
 
  
  ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง สถานที่ในการยื่นตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัคร  
 
 
  
  ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง เกณฑ์การพิจารณารับรองคุณวุฒิการศึกษาปริญญาทางการบัญชี และประกาศนียบัตรทางการบัญชี และรายชื่อปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี 
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบการคำนวนงบดุลบัญชี 

 ข้อมูลเพิ่มเติม 

 วันต้นปี 2555 มีค่าบำรุงสมาชิกค้างรับ 9,000 บาท ดอกเบี้ยค้างรับ 3,000 บาท ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า 5,000 บาท ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดค้างจ่าย 2,000 บาท 

1. รายได้ค่าบำรุงสมาชิกสำหรับปี 2555 เท่ากับเท่าใด 

 ก. 176,000 บาท ข. 158,000 บาท 

 ค. 152,000 บาท ง. 134,000 บาท 

 จ. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง 

 ตอบ ง. คำนวณหารายได้ค่าบำรุงสมาชิกสำหรับปี 2555 

 เงินสดรับจากค่าบำรุงสมาชิก 155,000 

 หัก ค่าบำรุงสมาชิกรับล่วงหน้าปลายปี 12,000

  ค่าบำรุงสมาชิกค้างรับต้นปี  9,000  21,000 

 \ รายได้ค่าบำรุงสมาชิก 134,000 


2. รายได้สำหรับปี 2555 มีจำนวนรวมทั้งสิ้นเท่ากับเท่าใด 

 ก. 309,000 บาท ข. 289,000 บาท 

 ค. 285,000 บาท ง. 261,000 บาท 

 จ. 265,000 บาท 

 ตอบ จ. คำนวณหาดอกเบี้ยรับสำหรับปี 2555 

 เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ 29,000 

 หัก ดอกเบี้ยค้างรับต้นปี 3,000 

 \ ดอกเบี้ยรับ 26,000 

 ยอดรวมรายได้สำหรับปี 2555 

 ค่าบำรุงสมาชิก 134,000 

 การจัดสัมมนา 58,000 

 จำหน่ายวารสาร 43,000 

 ดอกเบี้ยรับ 26,000 

 รายได้เบ็ดเตล็ด   4,000

  \ ยอดรวม 265,000


3. ในปี 2555 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเท่ากับเท่าใด 

 ก. 106,000 บาท ข. 62,000 บาท 

 ค. 82,000 บาท ง. 86,000 บาท 

 จ. 58,000 บาท 

 ตอบ ข.  สมาคมไทยงบรายได้และค่าใช้จ่าย 

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 รายได้ :

 ค่าบำรุงสมาชิก 134,000

 การจัดสัมมนา  58,000 

 จำหน่ายวารสาร  43,000 

 ดอกเบี้ยรับ  26,000 

 รายได้เบ็ดเตล็ด  4,000 265,000 

 ค่าใช้จ่าย :

 เงินเดือน  53,000 

 ค่าเช่า  19,000 

 ค่าน้ำค่าไฟ  9,000 

 ค่าโฆษณา  17,000 

 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด   8,000 

 ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา  40,000 

 ค่าจัดพิมพ์วารสาร   33,000 

 ค่าเสื่อมราคา  24,000  203,000 

 \ รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  62,000 


4. ในปี 2555 เงินสดจ่ายสำหรับเงินเดือนและค่าเช่ามีจำนวนเท่ากับเท่าใด 

 ก. 51,000 บาท ข. 93,000 บาท 

 ค. 77,000 บาท ง. 67,000 บาท 

 จ. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง 

 ตอบ ง. คำนวณเงินสดจ่ายเงินเดือนและค่าเช่าในปี 2555 

 เงินเดือน  53,000 

 ค่าเช่า  19,000 

  72,000 

 บวก ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าปลายปี   8,000 

  80,000 

 หัก เงินเดือนค้างจ่ายปลายปี  13,000 

 \ เงินสดจ่ายเงินเดือนและค่าเช่า  67,000 สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

5. ในปี 2555 เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นเท่ากับเท่าใด

 ก. 171,000 บาท ข. 187,000 บาท 

 ค. 174,000 บาท ง. 195,000 บาท 

 จ. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง 

 ตอบ ก. คำนวณเงินสดจ่ายค่าโฆษณาในปี 2555 

 ค่าโฆษณา 17,000 

 หัก ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้าต้นปี  5,000 

 \ เงินสดจ่ายค่าโฆษณา 12,000 

 คำนวณเงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในปี 2555 

 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  8,000 

 บวก ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดค้างจ่ายต้นปี  2,000 

 \ เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 10,000 

 เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นในปี 2555 

 เงินเดือนและค่าเช่า 67,000 

 ค่าน้ำค่าไฟ  9,000 

 ค่าโฆษณา 12,000 

 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 10,000 

 ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา 40,000 

 ค่าจัดพิมพ์วารสาร 33,000 

 \ ยอดรวม  171,000 


6. เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันต้นปี 2555 มีจำนวนเท่ากับเท่าใด 

 ก. 363,000 บาท ข. 339,000 บาท 

 ค. 567,000 บาท ง. 304,000 บาท 

 จ. 602,000 บาท 

 ตอบ ข. คำนวณเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันต้นปี 2555 

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี 453,000 

 บวก เงินสดจ่าย 171,000 

 624,000 

 หัก เงินสดรับ (155,000 + 58,000 + 43,000 + 29,000) 285,000

 \ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี 339,000

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้