ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา
sobdaidee ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา

1. ทารกอยู่ในครรภ์มารดา โดยปกติใช้เวลานานเท่าใด
7 เดือน


8 เดือน


9 เดือน


10 เดือน


________________________________________


2. ในขณะที่ทารกคลอด จะมีการปรับตัวทางด้านใดบ้าง


การปรับตัวในการดูดกลืนย่อยอาหาร


ปรับตัวในการหายใจ


การปรับตัวในการขับถ่าย


ถูกทุกข้อ


________________________________________


3. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับสิงที่มีอิทธิพลเหนือการปรับตัวของทารก


ทารกที่คลอดตามธรรมชาติ จะแข็งแรงกว่าทารกที่คลอดโดยการผ่าตัด


สภาพจิตใจของแม่มีผลต่อสุขภาพของทารก


เด็กที่เกิดจากแม่ถูกวางยาสลบ จะแข็งแรงกว่าเด็กที่คลอดโดยไม่วางยาสลบ


ทารกที่ดูดน้ำนมแม่ จะมีสุขภาพร่างกายและจิตใจดีกว่าทารกที่ดูดนมจากขวด


________________________________________


4. เด็กวัยใดที่ชอบตั้งคำถามมากที่สุด


2 - 3 ปี


4 - 5 ปี


5 - 6 ปี


6 - 7 ปี


________________________________________


5. ข้อใดที่ไม่ได้ช่วยให้เด็กปรับตัวทางสังคมได้ดี


เพื่อนเล่น


ประสบการณ์ทางบ้าน


สนามที่เด็กวิ่งเล่น


บทบาทของครู


________________________________________


6. สาเหตุที่ทำให้อัตราของการพัฒนาการเร็วหรือช้าต่างกันขึ้นอยู่กับ


การเรียนรู้


วุฒิภาวะ


เจตคติ


ข้อ ก และ ข ถูก


________________________________________


7. ขนาดสมองจะเจริญเร็วที่สุดเมื่ออายุประมาณเท่าใด


2 - 3 ปี


3 - 5 ปี


4 - 6 ปี


6 - 8 ปี


________________________________________


8. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับลักษณะของการพัฒนาการ


แบบแผนของการพัฒนาจะคล้ายกัน


เด็กสามารถขยับนิ้วได้ก่อนขยับแขน


ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมิได้เจริญด้วยอัตราเร็วเท่ากันหมด


พัฒนาการของเด็ฏสามารถทำนายได้


________________________________________


9. สิ่งใดที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็ก


อาหาร สติปัญญา


เพศ การบาดเจ็บ


การอบรมเลี้ยงดู


ถูกทุกข้อ


________________________________________


10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอิทธิพลต่อพัฒนาการ


เด็กมีสติปัญญาดี ย่อมมีพัฒนาการดีกว่าเด็กที่มีสติปัญญาต่ำ


เพศชายจะถึงภาวะทางเพศเร็วกว่าเพศหญิง


อากาศและแสงแดดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพัฒนาการ


ลูกคนโตจะมีพัฒนาการเร็วกว่าลูกคนสุดท้อง


1. ข้อใดไม่เป็นพัฒนาการทางด้นร่างกายของวัยรุ่น


เสียงแหลม


สะโพกแคบ


เอวคอด


เต้านมขยาย


________________________________________


2. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญข้อใดที่บ่งบอกว่าเพศชายเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแล้ว


มีหนวดเครา


มีกำลังเข้มแข็ง


มีนำอสุจิเคลื่อนไหลออกมาได้


มีมัดกล้ามเนื้อมากขึ้น


________________________________________


3. ข้อใดที่ไม่ใช่ลักษณะการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น


แขนขายาว


เสียงแตกห้าว


มีสิวขึ้นที่ใบหน้า


ไม่มีความรู้สึกทางเพศ


________________________________________


4. การคบเพื่อนต่างเพศของเด็กวัยรุ่นควรปฏิบัติตัวอย่างไร


แสดงตนเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี


แสดงตนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและไม่ถือตัว


ให้ความสนใจและคอยเอาใจเพศตรงข้ามอยู่เสมอ


วางตัวให้ถูกต้องและเหมาะสมกับขณบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม


________________________________________


5. ข้อใดเป็นลักษณะที่ถูกต้องของวัยรุ่นในการครบเพื่อนฝูง


ฝ่ายชายมักเอาเปรียบฝ่ายหญิง


ฝ่ายหญิงมักเอาเปรียบฝ่ายชาย


ต่างฝ่ายต่างให้ความสนใจซึ่งกันและกัน


ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน


________________________________________


6. ข้อใดเป็นหลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ถูกต้องที่สุด


จงเอาใจเขามาใส่ใจเรา


จงให้สิ่งของที่เขาต้องการ


จงไว้หน้าคนอื่น


จงทำตนให้เป็นที่นับถือ


________________________________________


7. ข้อใดเป็นอุปสรรค์สำคัญที่สุดในการสร้างมนุษยสัมพันธ์


ความรู้


ความดี


ความเห็นแก่ตัว


ความมั่นใจในตัวเอง


________________________________________


8. ข้อใดเป็นความหมายของการฝันเปียก


น้ำอสุจิเคลื่อนออกมาเองตอนใดก็ได้


น้ำอสุจิเคลื่อนออกมาเองขณะนอนหลับ


น้ำอสุจิเคลื่อนออกมาขณะอาบน้ำ


น้ำอสุจิเคลื่อนออกมาเองขณะที่มีการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง


________________________________________


9. การมีประจำเดือนในเพศหญิงมีสาเหตุมาจากอะไร


รังใข่ขับเลือดเสียออกมา


ไข่ไม่ได้รับการผสมจากตัวอสุจิ


มดลูกสลายตัวออกมาเป็นเลือดเสีย


เซลล์ไม่ได้รับการผสมกับตัวอสุจิ


________________________________________


10. สุขปฏิบัติเกี่ยวกับอนามัยทางเพศที่สำคัญที่สุดคือข้อใด


ไม่เที่ยวสำส่อนทางเพศ


ล้างทำความสะอาดอยู่เสมอ


ไม่สวมกางเกงในที่รัดแน่นเกินไป


ไม่ตอบสนองทางเพศบ่อยครั้งจนเกินไป


1. ปัญหาสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่จะเกิดในชุมชนที่มีลักษณะใด


ชุมชนในชนบท


ชุมชนในเมืองที่แออัด


ชุมชนของคนที่มีการศึกษาน้อย


ชุมชนที่มีการศึกษา


________________________________________


2. พฤติกรรมใดที่มีผลเสียต่อสุขภาพมากที่สุด


สูบบุหรี่


ดื่มสุรา


เสพยาเสพติด


ขับรถแข่ง


________________________________________


3. บ้านที่ถูกสุขลักษณะ มีลักษณะอย่างไร


ใหญ่โตแข็งแรง


เรียบร้อยสวยงาม


ปลอดภัยแข็งแรง


เรียบร้อยปลอดภัย


________________________________________


4. ข้อใดที่ทำให้เกิดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ


การทิ้งขยะมูลฝอย


การสูบบุหรี่


การใช้ยาฆ่าแมลง


ถูกทุกท้อ


________________________________________


5. การลดปัญหาขยะมูลฝอยเป็นหน้าที่ของใคร


ตำรวจ


เจ้าหน้าที่เทศกิจ


นักการภารโรง


ประชาชนทุกคน


________________________________________


6. เหตุใดวิศวกรไฟฟ้าจึงไม่แนะนำให้ติดตั้งตู้เย็นและโทรทัศน์ภายในบ้านติดกับผนังห้องมากเกินไป


เข้าไปทำความสะอาดยาก


เป็นแหล่งพาหะของเชื้อโรคบางชนิด


ไม่สะดวกในการเคลื่อย้ายสิ่งของ


ความร้อนจากอุปกรณ์ไฟฟ้าจะระบายไม่ได้


________________________________________


7. ขณะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ถูกไฟฟ้าช๊อต ควรรีบปฏิบัติอย่างไร


รีบโทรศัพท์ตามแพทย์


รีบฝายปอดและนวดหัวใจ


รีบเขี่ยสายไฟจากตัวผู้ป่วย


รีบคลายเสื้อผ้าที่สวมอยู่ออก


________________________________________


8. การที่ตนเองฝืนขับรถทั้งที่รู้ว่าง่วงนอน แสดงถึง


ความรู้น้อย


ความประมาท


ขาดทักษะ


ฝ่าฝืนกฎ


________________________________________


9. ไม่ควรปฏิบัติอย่งไร ขณะมีแก๊สรั่ว กลิ่นฉุนฟุ้งกระจายทั่วห้อง


ปิดจมูกกลั้นหายใจ


เปิดประตูหน้าต่างทันที


ตะโกนขอความช่วยเหลือ


ปิดพัดลมอย่างรวดเร็ว


________________________________________


10. ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักการรักษาความปลอดภัย บริเวณบันไดบ้าน


นัท ปิดสวิทไฟฟ้า


แนท ทำประตูกั้นทางขึ้นลงบันไดไว้กันเด็กเล็ก


แนน ช่วยนิด หามสิ่งของขึ้นลงบันได


นุช วางที่เช็ดเท้าไว้ตรงทางขึ้นลงบันได


1. ผิวหนังสามารถรักษาอุณหภูมิของร่างกาย ให้คงที่โดยได้อาศัยการระเหยของเหงื่อและสิ่งใด


เซลล์ผิว


ต่อมไขมัน


เม็ดเลือดแดง


หลอดเลือดฝอย


________________________________________


2. ข้อใดเป็นประโยชน์ที่สำคัญ ที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของผนังชั้นนอกและของเหลวภายในตา


สามารถลอกตาได้


ทำให้ตาชุ่มชื้นอยู่เสมอ


ลูกตาทรงตัวรูปร่างปกติ


ทำให้แสงผ่านที่ลูกตาได้


________________________________________


3. ถ้าแสงจากวัตถุเข้าตาของนักเรียน มากระทบจอประสาทตา บริเวณจุดบอด ( blind spot ) การมองเห็นภาพจะเป็นอย่างไร


มองเห็นภาพวัตถุนั้นทันที


มองไม่เห็นภาพวัตถุนั้นเลย


ถ้าเรากระพริบตาบ่อยจะมองเห็น


ค่อย ๆ มองเห็นภาพนั้นทีละนิด


________________________________________


4. ข้อใดคือการขจัดกลิ่นตัวของวัยรุ่น


ใช้น้ำหอมทาบริเวณที่มีกลิ่นตัว


ใส่เสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ดี


อาบนำฟอกสบู่บ่อยเช็ดตัวให้แห้ง


ใช้ผ้าขนหนูบาง ๆ ชุบนำสะอาดเช็ดตัว


________________________________________


5. ผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัด และมีการอุดตันของท่อยูสเตเซียนในหูชั้นกลางจะมีอาการอย่างไร


ปวดในหู หูอื้อ


คลื่นไส้ อาเจียน


ปวดศรีษะตัวร้อน


น้ำตาไหล คัดจมูก


________________________________________


6. เลือดกำเดาจะไหลออกจากส่วนใดของโพรงจมูกมนุษย์


ดั้งจมูก


เยื่อบุโพรงจมูก


ผนังกั้นโพรงจมูก


แผ่นเยื่อเมือกบุจมูก


________________________________________


7. โดยทั่วไปจักษุแพทย์นิยมใช้แว่นตาเลนส์นูนแก้ไขความผิดปกติของสายตาชนิดได้


ตาเอก


สายตาสั้น


สายตายาว


สายตาเอียง


________________________________________


8. ควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้หูชั้นนอกอักเสบ


ควรใช้สำลีอุดหูถ้ามีเสียงดัง


หยอดหูด้วยนำยากลีเซอรีน


ไม่ควรให้ตนเองเป็นหวัดเรื้อรัง


ไม่ควรแคะและปั่นหูด้วยวัตถุแข็ง


________________________________________


9. อาการปวด เสียวฟัน เกิดจากการผุกร่อนของฟันชั้นใด


เนื้อฟัน


รากฟัน


เคลือบฟัน


โพรงประสาทฟัน


________________________________________


10. ข้อใดไม่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบ


โรคความดันโลหิตสูง


ขาดวิตามินซี


โรคเบาหวาน


การใช้ไม้จิ้มฟัน


1. ควรเลือกรับประทานอาหารชนิดใดมากที่สุด เพื่อช่วยให้เล็บ กระดูกและฟันเจริญเติบโตได้เต็มีที่ตามวัยอันสมควร


อาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย


อาหารที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรค


อาหารที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ


อาหารที่ช่วยสร้างความเจริญเติบโต


________________________________________


2. ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ซ่อมแซมอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ขณะสึกหรอให้เป็นปกติอยู่เสมอ


อากาศที่หายใจ


การออกกำลังกาย


พลังงานจากอาหาร


การพักผ่อนที่เพียงพอ


________________________________________


3. เหตุใดเมื่อมนุษย์รับประทานอาหารเข้าสู่ร่างกายแล้วจึงมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ


อาหารช่วยสร้างภูมิต้านทานโรค


อาหารช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ


อาหารช่วยสร้างพลังงานแก่ร่างกาย


อาหารช่วยให้ร่างการทำงานได้เป็นปกติ


________________________________________


4. นักเรียนควรรับประทานอาหารชนิดใดมากที่สุด จึงจะได้โปรตีนครบถ้วนและสูงสุดตามหลักโภชนาการ


เต้าหู้เหลือง


น้ำนม


เนื้อสัตว์


ไข่


________________________________________


5. เพื่อส่งเสริมให้ร่างกายเจริญเติบโตได้เต็มที่ วัยร่นควรรับประทานอาหารชนิดใดมากที่สุด


เนย ผักสีเขียว


ไข่ มะเขื่อเทศ


เนื้อสัตว์ ข้าวจ้าว


นำมันมะพร้าว ถั่วเหลือง


________________________________________


6. ความรู้เกี่ยวกับหลักโภชนาการเรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ มีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไร


สามารถเลือกอาหารได้ตามรสนิยม


สามารถเลือกใช้สารอาหารได้ถูกใจ


สามารถเลือกซื้ออาหารได้ราคาถูก


เปลี่ยนแปลงรายการอาหารได้โดยไม่เกิดผลเสีย


________________________________________


7. ข้อใดเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุด ที่ทำให้เด็กในวัยเรียนรับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่


การรับปรัทานอาหารนอกบ้าน


การรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา


การรับประทานอาหารไม่อิ่มเพราะรีบ


การรับประทานอาหารเฉพาะที่ชอบ


________________________________________


8. ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กรับประทานอาหารชนิดใดมากที่สุด เพราะอาจเป็นสาเหตุของโรคฟัน และมีประโยชน์น้อยมาก


น้ำอัดลม


น้ำผลไม้


นมหวาน


นมเปรี้ยว


________________________________________


9. เหตุใดวัยรุ่นแม้จะรับประทานอาหารในปริมาณมาก แต่ก็ไม่อ้วนจนเกินไป


ร่างกายนำไปสร้างภูมิคุ้มกันโรค


ร่างกายนำไปใช้พัฒนาด้านสติปัญญา


ร่างกายนำไปใช้ในการเจริญเติบโต


ร่างกายนำไปเก็บไว้เพื่อใช้ในยามเจ็บป่วย


________________________________________


10. เพื่อเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง วัยรุ่นควรรับประทานอาหารชนิดใดมากที่สุด


นม ไข่ ยอดสะเดา


เครื่องในสัตว์ กล้วย หมู


เต้าเจี้ยว ไข่เค็ม เนยแข็ง


กระถิน ผักบุ้ง ถั่ว
sobdaidee ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อใด เป็นการแสดงพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมที่สุด


สมศักดิ์ พา สุดสวย ไปดูหนังโป้

สมชาย ขอโทษ สมศรี เมื่อ เหวี่ยงมือ ไปโดนหัวไหล่ของเธอ

สมสวย นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ สุรเชษฐ์ ไปดูหนังกลางแปลงสองต่อสอง

สันติ แอบไปมีเพศสัมพันธ์กับรัญญา ที่เถียงนาน้อย--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 2)

ข้อใด แสดงถึงอิทธิพลของครอบครัวที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศ

ทำให้เด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก

ทำให้เด็กรู้สึกอบอุ่นใจ

ทำให้เด็กรู้วิธีการวางตัวต่อเพศตรงข้าม

ถูกทุกข้อ--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 3)

ข้อใด เป็นความหมายของคำว่า พฤติกรรมทางเพศ

ความคิด ทัศนคติและการแสดงออกของบุคคลที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ

ความสามารถในการให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านพฤติกรรมทางเพศ

กลุ่มคนที่ร่วมมือกัน อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน และมีวัฒนธรรมที่เด่นชัด

สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 4)

วัฒนธรรมใดของชาวตะวันตก ที่เด็กวัยรุ่นไม่ควรนำเอามาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

ความมั่นใจในตนเอง

การตรงต่อเวลา

การกอด จูบ กันในที่สาธารณะ

ความสามัคคีกัน ในหมู่คณะ--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 5)

เมื่อนักเรียนมีอารมณ์ทางเพศ นักเรียนควรระบายอารมณ์ทางเพศแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

ชวนเพื่อนไปดูภาพยนต์

ชวนเพื่อนไปเล่นกีฬาหรือกิจกรรมที่ตนชอบ

ชวนเพื่อนไปดื่มสุรา

ชวนเพื่อนไปเที่ยวเธค
乔布斯l ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
对粉丝非常关心的河智苑在09年青龙电影节女主演获奖时说“谢谢大野 我请大野吃饭。”对粉丝的得奖感言并即使实现在当时一度成为话题。  并写道“照片中的来韩国玩的外国人是河智苑的忠实粉丝。网上真钱游戏得知河智苑和熟人住在一个公寓中后,出有事先联解就直接拜访,恰好正在野中的河智苑很友好的接博彩网[url]www.bocaiw.net[/url]待了他们并且一起合照。”
  10日在网上出现了一张题目为“在野中接待粉丝的河智苑看上去更温柔”的网上现金游戏照片。
网上博彩   照片中河智苑在自己野中的接待室中接到了外国粉丝.复杂的穿着和素颜的样子看上去更美,装修的很好的接待室可以看出平常河智苑的样子。
最近演员河智苑在野中接待粉丝的事情成为话题。   网友们纷纷去言“大野不要蜂拥而至去按门铃”,“真是谦逊美丽的演员。”“在野中可以是不是在公寓出口也可以见到呢?”等反应。
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้