ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ตัวอย่างข้อสอบ อปท มีเฉลย
sobdaidee ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ตัวอย่างข้อสอบ อปท มีเฉลย

แบบทดสอบก่อนสอบจริง ครั้งที่ 1(80 ข้อ)คำถามข้อที่1.
32  1   81   2   64   9  25   64   ........
 

1. 4

2. 6

3. 9
4. 16
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2


คำถามข้อที่2.
26  66   84   36   ..........
 

1. 6

2. 24

3. 120

4. 134
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1


คำถามข้อที่3.1.


2.


3.


4.


เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

คำถามข้อที่4.
1  4   14   32   60   101  159   .............
 

1. 210

2. 218

3. 239

4. 278
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3


คำถามข้อที่5.
1  4   36   ...........
 

1. 512

2. 486

3. 212

4. 39

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1


คำถามข้อที่6.
ถ้า3 * 10 = 390 , 4 * 1 =20 แล้ว 2 * 5 = ?
 

1. 50

2. 70

3. 98

4. 122
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2


คำถามข้อที่7.
ถ้า1 * 5 = 25 , 3 * 4 =24 แล้ว A * B = ?
 

1. B A+1

2. 2AB

3. A2+B2– 1

4.( A + B)2
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

คำถามข้อที่8.
นักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งจำนวน100 คนพบว่า 40 คน ชอบมวยสากล 10 คนชอบบาสเกตบอลอย่างเดียว13 คนชอบฟุตบอลอย่างเดียว 16 คนชอบทั้งฟุตบอลและบาสเกตบอล11 คนชอบทั้งบาสเกตบอลและมวยสากล 12 คนชอบทั้งฟุตบอลและมวยสากลและมีนักเรียนที่ไม่ชอบอะไรเลย 25 คน อยากทราบว่าจำนวนเด็กที่ชอบมวยสากลเพียงอย่างเดียวมีจำนวนกี่คน
 

1. 17 คน

2. 18คน

3. 19คน

4. 21คน
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

คำถามข้อที่9.
มุมภายในของสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีอัตราส่วน2 : 3 : 4 แล้วมุมที่ใหญ่ที่สุดในสามเหลี่ยมรูปนี้มีค่าเท่ากับกี่องศา
 

1. 50 องศา

2. 60 องศา

3. 70 องศา

4. 80 องศา
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4
คำถามข้อที่10.
มดแดงเดินทางกลับจากบ้านไปยังโรงเรียนด้วยความเร็วX กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลา 2 ชั่วโมง แต่ถ้าเดินทางด้วยความเร็ว 2X กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไปครึ่งทางแล้วจึงลดความเร็วเป็น X กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตลอดระยะเวลาที่เหลือ อยากทราบว่าเวลาที่ใช้ในการเดินทาง2    ครั้งนี้มีค่าเท่ากับเท่าไร
 

1. 1.5 ชั่วโมง

2. 2 ชั่วโมง

3. 2.5 ชั่วโมง

4. 3 ชั่วโมง
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3


คำถามข้อที่11.
หักมุก: น้ำว้า : : ? : ?
 

1. เล็บมือนาง : แก้วมังกร

2. ส้ม : บางมด

3. ฟ้าลั่น : นาสาร

4. ร้อยหวี : งวงช้าง
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4


คำถามข้อที่12.
พื้น: เพดาน :: ? : ?
 

1. ประภาคาร : เสาธง

2. รั้ว : สนาม


3. เสาไฟ : ถนน

4. สะพาน : เสาเข็ม
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1


คำถามข้อที่13.
ต้นไม้: ราก :: ? : ?
 

1. คน : ปาก

2. ข้าราชการ : อำนาจ


3. พระ : บาตร

4. นักการเมือง : ยกมือ
 


เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1


คำถามข้อที่14.
ตาก: สกลนคร :: ? : ?
 

1.ชุมพร : ชลบุรี

2.กระบี่ : ภูเก็ต


3.หนองคาย : กรุงเทพ

4.พัทยา : เชียงใหม่
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1คำถามข้อที่15.
เปะปะ: ระเบียบ :: ? : ?
 

1. เรียบร้อย : ดื้อ

2. เมาเหล้า : แข็งแรง

3. ลักลั่น : แบบแผน

4. สว่าง : มืด
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3


คำถามข้อที่16.
รถยนต์: เกวียน :: ? : ?
 

1. เครื่องคิดเลข : ลูกคิด

2. คอมพิวเตอร์ : จินตคณิต

3. คณิตศาสตร์ : ภาษาไทย

4. เรือ : สำเภา

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1


คำถามข้อที่17.
รองเท้า: เข็มขัด :: ? : ?
 

1. ตุ้มหู : ผ้าพันคอ

2. เสื้อ : กางเกง

3. นาฬิกา : ตะเกียบ

4. กำไล : หมวก
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1


คำถามข้อที่18.
เข่ง: น้ำผึ้ง :: ? : ?
 

1. เนยสด : ดอกบัว

2. กระดาษ : นมสด

3. ฝอยทอง : ทองหยิบ

4. ชะลอม : ตะกร้อ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2


คำถามข้อที่19.
เกวียน: หนังสือ :: ? : ?
 

1. โค : ห้องสมุด

2. ขวาน : เลื่อย

3. กรรไกร : เข็ม

4. รถบรรทุก : พระไตรปิฎก
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

คำถามข้อที่20.
ละมุนภัณฑ์: ซอต์ฟแวร์ :: ? : ?
 

1. คอมพิวเตอร์ : เทคโนโลยี

2. ซินแส : หมอดู 

3.โครงข่าย : เน็ตเวิร์ก

4. กระด้างภัณฑ์ : แท็กซี่
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3
คำถามข้อที่21.
คำสั่ง ในเรื่องเงื่อนไขทางภาษา ให้ผู้เข้าสอบอ่านเงื่อนไขทางภาษาเหล่านี้ พร้อมทั้งนำเงื่อนไขมาสรุปและตอบคำถามในข้อ21-25
โจทย์ให้เงื่อนไขต่างๆดังนี้
1. พนม ทินกร วิทยาและสุชาติ มีที่อยู่กันคนละแห่ง คือหมู่บ้านลาดห้า บ้านบาก หนองบัวและเนินสูง ซึ่งไม่ได้เรียงกันตามลำดับ
2. หมู่บ้านแต่ละแห่งอยู่ในตำบลต่างๆ กันไป คือ น้ำเย็น บ้านนาพระนอน แม่บัว ซึ่งไม่ได้เรียงตามลำดับ
3. ตำบลแต่ละแห่งอยู่ในอำเภอต่างๆกัน คือ พนาไพร ไกรลาส สานมิตรและเมือง
4. ทินกร อยู่ตำบลพระนอน ในขณะที่พนมอยู่ในอำเภอสามมิตร
5. หมู่บ้านเนินสูงอยู่ในตำบลบ้านนาในอำเภอไกรลาส
6. คนหนึ่งอยู่ตำบลน้ำเย็นในอำเภอเมือง
7. สุชาติอยู่บ้านบาก


ข้อสรุปที่1 พนมอยู่ที่บ้านหนองบัว
ข้อสรุปที่2 ทินกรอยู่ที่บ้านลาด

1. ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ถูกหรือจริงตามเงื่อนไข
2. ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ผิดหรือเป็นเท็จตามเงื่อนไข
3. ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ไม่แน่ชัดหรือไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดตามเงื่อนไข
4. ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริง เป็นเท็จ หรือสรุปแน่ชัดไม่ได้ โดยไม่ซ้ำกันทั้งสองข้อสรุป
 
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3
เหตุผล : ข้อสรุปที่ 1 พนมอยู่ที่บ้านหนองบัว= สรุปไม่ได้
ข้อสรุปที่ 2 ทินกรอยู่ที่บ้านลาด = สรุปไม่ได้


คำถามข้อที่22.
ข้อสรุปที่1 คนที่อยู่ในตำบลน้ำเย็น คือ วิทยา
ข้อสรุปที่ 2 บ้านหนองบัวอยู่ในอำเภอสามมิตร


1.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ถูกหรือจริงตามเงื่อนไข
 2.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ผิดหรือเป็นเท็จตามเงื่อนไข
 3.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ไม่แน่ชัดหรือไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดตามเงื่อนไข
 4.ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริง เป็นเท็จ หรือสรุปแน่ชัดไม่ได้ โดยไม่ซ้ำกันทั้งสองข้อสรุป


เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ 4
เหตุผล : 
ข้อสรุปที่ 1 คนที่อยู่ในตำบลน้ำเย็น คือ วิทยา = เท็จ
ข้อสรุปที่ 2 บ้านหนองบัวอยู่ในอำเภอสามมิตร =สรุปไม่ได้คำถามข้อที่23.
ข้อสรุปที่1 คนที่อยู่ในอำเภอไกรลาส คือ วิทยา
ข้อสรุปที่ 2 คนที่อยู่ในอำเภอพนาไพร คือทินกร


1.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ถูกหรือจริงตามเงื่อนไข
 2.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ผิดหรือเป็นเท็จตามเงื่อนไข
 3.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ไม่แน่ชัดหรือไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดตามเงื่อนไข
 4.ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริง เป็นเท็จ หรือสรุปแน่ชัดไม่ได้ โดยไม่ซ้ำกันทั้งสองข้อสรุป
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1
เหตุผล : 
ข้อสรุปที่ 1 คนที่อยู่ในอำเภอไกรลาส คือ วิทยา = จริง
ข้อสรุปที่ 2 คนที่อยู่ในอำเภอพนาไพร คือทินกร = จริง


คำถามข้อที่24.
ข้อสรุปที่1 บ้านบากอยู่ในตำบลน้ำเย็น
ข้อสรุปที่ 2 วิทยาไม่ได้อยู่ที่บ้านเนินสูง
 

1. ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ถูกหรือจริงตามเงื่อนไข
 2.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ผิดหรือเป็นเท็จตามเงื่อนไข
 3.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ไม่แน่ชัดหรือไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดตามเงื่อนไข
 4.ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริง เป็นเท็จ หรือสรุปแน่ชัดไม่ได้ โดยไม่ซ้ำกันทั้งสองข้อสรุป
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4
เหตุผล : 
ข้อสรุปที่ 1 บ้านบากอยู่ในตำบลน้ำเย็น = จริง
ข้อสรุปที่ 2 วิทยาไม่ได้อยู่ที่บ้านเนินสูง =เท็จคำถามข้อที่25.
ข้อสรุปที่1 ตำบลพระนอนมีหมู่บ้านชื่อหนองบัว
ข้อสรุปที่ 2 สุชาติอยู่ที่อำเภอเมือง
 

1.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ถูกหรือจริงตามเงื่อนไข
2.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ผิดหรือเป็นเท็จตามเงื่อนไข
3.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ไม่แน่ชัดหรือไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดตามเงื่อนไข
4.ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริง เป็นเท็จ หรือสรุปแน่ชัดไม่ได้ โดยไม่ซ้ำกันทั้งสองข้อสรุป
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4
เหตุผล : 
ข้อสรุปที่ 1 ตำบลพระนอนมีหมู่บ้านชื่อหนองบัว = สรุปไม่ได้
ข้อสรุปที่ 2 สุชาติอยู่ที่อำเภอเมือง = จริงคำถามข้อที่26.
คำสั่งข้อ26-30 ให้ผู้เข้าสอบตีความจากเงื่อนไขทางสัญลักษณ์ที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถาม1.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ถูกหรือจริงตามเงื่อนไข
 2.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ผิดหรือเป็นเท็จตามเงื่อนไข
 3.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ไม่แน่ชัดหรือไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดตามเงื่อนไข
 4.ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริง เป็นเท็จ หรือสรุปแน่ชัดไม่ได้ โดยไม่ซ้ำกันทั้งสองข้อสรุป
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4
เหตุผล : 


คำถามข้อที่27.


1.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ถูกหรือจริงตามเงื่อนไข
 2.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ผิดหรือเป็นเท็จตามเงื่อนไข
 3.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ไม่แน่ชัดหรือไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดตามเงื่อนไข
 4.ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริง เป็นเท็จ หรือสรุปแน่ชัดไม่ได้ โดยไม่ซ้ำกันทั้งสองข้อสรุป
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4
เหตุผล : 


คำถามข้อที่28.


1.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ถูกหรือจริงตามเงื่อนไข
 2.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ผิดหรือเป็นเท็จตามเงื่อนไข
 3.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ไม่แน่ชัดหรือไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดตามเงื่อนไข
 4.ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริง เป็นเท็จ หรือสรุปแน่ชัดไม่ได้ โดยไม่ซ้ำกันทั้งสองข้อสรุป

 
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2
เหตุผล : 


คำถามข้อที่29.


1.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ถูกหรือจริงตามเงื่อนไข
 2.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ผิดหรือเป็นเท็จตามเงื่อนไข
 3.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ไม่แน่ชัดหรือไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดตามเงื่อนไข
 4.ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริง เป็นเท็จ หรือสรุปแน่ชัดไม่ได้ โดยไม่ซ้ำกันทั้งสองข้อสรุป
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3
เหตุผล : 


คำถามข้อที่30.


1.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ถูกหรือจริงตามเงื่อนไข
 2.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ผิดหรือเป็นเท็จตามเงื่อนไข
 3.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ไม่แน่ชัดหรือไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดตามเงื่อนไข
 4.ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริง เป็นเท็จ หรือสรุปแน่ชัดไม่ได้ โดยไม่ซ้ำกันทั้งสองข้อสรุป
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3
เหตุผล : คำถามข้อที่31.

ในช่วงปี2544-2546 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมใดที่มีมูลค่าการส่งออกในอัตราที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด
 

1.เครื่องอิเล็กทรอนิกส์
2. สิ่งทอผลิตภัณฑ์พลาสติก
3.ผลิตภัณฑ์พลาสติก

4.ยานพาหนะและอุปกรณ์
 
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4เหตุผล : 
คำถามข้อที่32.
ในปี2545 สัดส่วนของกลุ่มสินค้าระหว่างอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกรองเท้าและชิ้นส่วนกับยานพาหนะและอุปกรณ์ มีค่าใกล้เคียงกับข้อใด
 

1. 4 : 3 :2
2. 4 : 2 :3
3. 5 : 3 : 4

4. 4 : 3 :1
 
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1
เหตุผล : 
สัดส่วนของกลุ่มสินค้าระหว่างอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกรองเท้าและชิ้นส่วน กับยานพาหนะและอุปกรณ์
 = 37 : 28 : 18
= 40 : 30 : 20
= 4 : 3 : 2 
 


คำถามข้อที่33.
ในช่วงปี2544 – 2546 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีอัตราการเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละเท่าไร
 

1.ร้อยละ 12
2.ร้อยละ 17
3. ร้อยละ 21

4.ร้อยละ 33
 
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3
เหตุผล : คำถามข้อที่34.
ข้อมูลข้างต้นข้อใดกล่าวถูกต้อง
 

1.ในช่วงปี 2544 – 2546 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นเฉลี่ย6,728 ล้านบาท
2.ในช่วงปี 2545 อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์มีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นร้อยละ49 ของมูลค่าการส่งออกของกลุ่ม

สินค้าอุตสาหกรรมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
3.ในปี 2545 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกมีมูลค่าการส่งออกมามากกว่ากลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม

รองเท้าและชิ้นส่วนอยู่ประมาณ24%
4.ในช่วงปี 2544 – 2546 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ในประเภทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีมูลค่าการส่งออก
เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ33
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2
เหตุผล : คำถามข้อที่35.
ข้อมูลจากตารางข้างต้นข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 

[list=1] ในปี 2544 มูลค่าการส่งออกของเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์ประเภทอุตสาหกรรมขนาดย่อมคิดเป็นร้อย ละ 45 ของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์ทั้งสิ้น
      2.ในปี 2546 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอมีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นร้อยละ     24 ของการส่งออกทั้งสิ้นในปีเดียวกัน 
ในช่วงปี 2544 – 2546 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมยานพาหนะและอุปกรณ์มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ     75  ในปี 2544 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มีมูลค่าการส่งออกน้อยกว่ามูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอในปีเดียวกันคิดเป็นร้อยละ     4
      
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3
เหตุผล : คำถามข้อที่36.
คำชี้แจง ให้พิจารณาข้อความที่กำหนดให้ แล้วจึงอาศัยความรู้เฉพาะที่ได้จากข้อความดังกล่าวมาใช้ในการตอบว่าข้อสรุปใดสอดคล้องหรือ ไม่สอดคล้องกับข้อความที่กำหนดให้
 

จากการศึกษาพบว่าถ้ารับประทานกรดไลโนเนอิกในขนาดร้อยละ 12 ของแคลอรี่ที่ควรได้รับจะทำให้ระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรต์ในเลือดลดลง
ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น
 

1.ถ้าระดับคอเลสเตอรรอลและไตรกลีเซอไรต์ในเลือดของคนใดไม่ลดลงแสดงว่าคนนั้นไม่ได้รับประทานกรดไล
โนเนอิกในขนาดร้อยละ 12 แคลอรี่ที่ควรได้รับ
2.ถ้าคนไม่ได้รับประทานกรดไลโนเนอิกในขนาดร้อยละ 12 แคลอรี่ที่ควรได้รับแล้ว ระดับคอเลสเตอรรอลและไตร

กลีเซอไรต์ในเลือดจะไม่ลดลง
3.ถ้าคนใดไม่ได้รับประทานกรดไลโนเนอิกในขนาดร้อยละ 12 แคลอรี่ที่ควรได้รับ ระดับคอเลสเตอรรอลและไตร

กลีเซอไรต์ในเลือดของคนนั้นจะเพิ่มขึ้น
4.ถ้าระดับคอเลสเตอรรอลและไตรกลีเซอไรต์ในเลือดของคนใดลดลงแสดงว่าคนนั้นรับประทานกรดไลโนเนอิกใน

ขนาดร้อยละ 12 แคลอรี่ที่ควรได้รับ


เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1
เหตุผล : 
เนื่องจากตามข้อมูลถ้ารับประทานกรดไลโนเลอิกในขนาดร้อยละ 12 แคลอรี่ที่ควรได้รับจะทำให้ระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอร์ไรต์ในเลือดลดลง ดังนั้น ถ้าระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอร์ไรต์ในเลือดของคนใดไม่ลดลงแสดงว่าคนนั้นไม่ได้รับประทานกรดไลโนเลอิกในขนาดร้อยละ 12แคลอรี่ที่ควรได้รับ
[url=file:///C:/Documents%20and%20Settings/ICT/My%20Documents/Downloads/180.doc][/url]

คำถามข้อที่37.
“กากพืช เศษของพืช หญ้า ใบไม้ หรือต้นพืช เมื่อไม่ใช้อย่าทิ้ง ให้นำมาหมักรวมกับปุ๋ยคอกโดยรวมกันไว้ให้มีความชื้นพอสมควรและต้องกลับกองหมักนี้สัปดาห์ละ1 ครั้ง ต่อจากนั้นประมาณ 1 เดือน วัสดุต่างๆเหล่านี้จะผุพังกลายเป็นอินทรียวัตถุ การทำปุ๋ยหมักวิธีง่ายๆก็แล้วเสร็จตามกรรมวิธี”                      
ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น

1.ปุ๋ยหมักทำมาจากกากและเศษวัชพืชดีกว่าปุ๋ยหมักที่ทำจากต้นพืชหรือหญ้า
 2.ปุ๋ยหมักทำมาจากต้นพืชหรือหญ้าดีกว่าปุ๋ยหมักที่ทำจากกากและเศษวัชพืช
 3.ปุ๋ยหมักมีราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเพราะทำได้ง่ายๆ จากวัสดุธรรมดาทั่วไป
 4.ปุ๋ยหมักใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วัน ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4
เหตุผล : 
พิจารณาจาก “ประมาณ 1 เดือน วัสดุต่างๆเหล่านี้จะผุพังกลายเป็นอินทรียวัตถุ การทำปุ๋ยหมักวิธีง่ายๆก็แล้วเสร็จตามกรรมวิธี” หรือหมายถึง ปุ๋ยหมักใช้เวลาทำประมาณ30 วัน แล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้


คำถามข้อที่38.
“ปัจจุบันเรามักจะพบโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ให้คนดื่มเครื่องดื่มที่เป็นอาหารเสริมอยู่เสมอซึ่งมีหลายประเภทหลายผลิตภัณฑ์ มีทั้งจำเป็นและไม่จำเป็นต่อร่างกาย เครื่องดื่มนมก็เป็นเครื่องดื่มอาหารเสริมชนิดหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อร่างกายเพราะมีส่วนประกอบของแร่ธาตุอาหารหลายอย่าง ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่และวิตามิน แร่ธาตุอาหารดังกล่าวนี้จะไปช่วยสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและมีส่วนช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง และ พลานามัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น”ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น
 

1.เครื่องดื่มนมเป็นเครื่องดื่มอาหารเสริมที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย
 2.มีการโฆษณาเครื่องดื่มที่ไม่จำเป็นต่อร่างกายทางสื่อมวลชน
 3.เครื่องดื่มนมมีส่วนประกอบของแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายมากกว่าอาหารเสริมชนิดอื่น
 4.เครื่องดื่มนมมีส่วนช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรง
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3
เหตุผล : เพราะไม่มีข้อความใดที่ทำให้สามารถอนุมานได้ว่าเครื่องดื่มนมมีส่วนประกอบของแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายมากกว่าอาหารเสริมชนิดอื่น


คำถามข้อที่39.
“ใจความสำคัญอยู่ในตำแหน่งทั้งตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้าแบบนี้ จะมีประโยคใจความสำคัญประโยคที่หนึ่งขึ้นมาก่อนแล้วตามด้วยประโยคสนับสนุนหรือรายละเอียด และจากนั้นก็ค่อยๆ สรุปรายละเอียดต่างๆ ให้แคบลงในตอนท้ายสุดก็จบลงด้วยประโยคใจความสำคัญอีกครั้งหนึ่งเป็นประโยคใจความสำคัญประโยคที่สอง”ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น

1.ใจความสำคัญส่วนใหญ่อยู่ในตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้า
 2.ใจความสำคัญส่วนใหญ่อยู่ในตอนต้นและตอนท้ายของประโยค
 3.ใจความสำคัญอยู่ในตำแหน่งทั้งตอน ตอนกลาง และต้นตอนท้ายของประโยค
 4.ใจความสำคัญจะตามด้วยประโยคสนับสนุนและรายละเอียดต่างๆ เสมอ
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1


คำถามข้อที่40.
“ตามกฎหมายแรงงาน ได้บัญญัติห้ามมิให้คนทำงานในที่ที่มีเสียงเกิน 85เดซิเบล เป็นเวลานาน 8 ชั่วโมง ใน 5 วันของสัปดาห์” ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น

1.คนงานจะทำงาน 8 ชั่วโมง ใน 5 วันในที่ที่มีเสียงดังเกินกว่า 85เดซิเบลไม่ได้
 2.ในหนึ่งสัปดาห์คนงานสามารถทำงานวันละ 8 ชั่วโมง ติดต่อกันถึง 5 วันในที่ที่มีเสียงดังเกินกว่า85 เดซิเบลได้
 3.คนงานใช้เวลาทำงานวันละ 8 ชั่วโมงติดต่อกันถึง 5 วัน ในที่ที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลไม่ได้
 4.คนงานอาจทำงานวันละ 8 ชั่วโมงติดต่อกันถึง 5 วัน ในที่ที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลไม่ได้


เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3
เหตุผล : คนงานใช้เวลาทำงานวันละ 8 ชม.ติดต่อกันถึง 8วันในที่ที่มีเสียงดังเกิน85 เดซิเบลไม่ได้

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0477807 (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
 สาขา  มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์  ชื่อบัญชี วิมล  พระกาย 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com

 sobdaidee ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คำถามข้อที่ 41.
พินัยกรรมคือ คำสั่งแสดงความตั้งใจครั้งสุดท้ายที่จะยกทรัพย์สินหรือวางข้อกำหนดใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของตน ซึ่งมีผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตนตายแล้ว
สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือ

1.พินัยกรรม คือ เอกสารแสดงเจตนาในเรื่องทรัพย์สินซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย
2.พินัยกรรม คือ บรรดาทรัพย์สินทั้งปวงที่ผู้ตายได้รับมอบแก่ผู้รับตามที่กำหนด
3.พินัยกรรม คือ เอกสารแสดงสิทธิและหน้าที่ของผู้รับทรัพย์สินของผู้ตายตามที่ระบุไว้

4.พินัยกรรม คือ มรดกผู้ตายได้มอบไว้ให้แก่ผู้รับตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทุกประการ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1
เหตุผล :
ข้อความเน้นเรื่องการแสดงเจตนาและมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย


คำถามข้อที่ 42.
คอมพิวเตอร์หรือสมองกล เป็นเครื่องมือที่มนุษย์สร้างขึ้น มีความสามารถเหมือนสมองของมนุษย์ มีประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ได้มีและมากกว่า แต่มนุษย์ก็ยังเป็นผู้ควบคุมและสั่งการให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ถ้ามนุษย์ไม่มีคุณภาพแล้วคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีประสิทธิภาพเช่นกัน                              
สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือ

1.คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่เก่งกว่ามนุษย์

2.คอมพิวเตอร์ไม่สามารถคิดและทำงานเองได้ ต้องอาศัยมนุษย์

3.คอมพิวเตอร์ไม่มีประสิทธิภาพ ถ้าผู้ควบคุมไม่มีประสิทธิภาพ
4.คอมพิวเตอร์เป็นแค่เครื่องมือช่วยในการทำงานของมนุษย์

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3
เหตุผล : ใจความสำคัญคือ ถ้ามนุษย์ไม่มีคุณภาพแล้ว คอมพิวเตอร์ก็ไม่มีประสิทธิภาพ


คำถามข้อที่ 43.
วัดกับคนไทยมีความเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งตลอดมา ในสมัยก่อนวัดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวัน เป็นโรงเรียนอบรมสั่งสอนเด็ก เป็นศาลไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งของผู้ใหญ่ เป็นที่ประกอบพิธีทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย แม้ในปัจจุบันวัดจะลดความสำคัญลงไปบ้าง เพราะมีความเจริญทางเทคโนโลยีและสถาบันอื่นๆ เช่น สถาบันโรงเรียนเข้ามาแย่งความสำคัญไป แต่วัดก็ยังมีความสำคัญต่อคนไทยเสมอมา สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือ

1.ในปัจจุบันวัดลดความสำคัญลงไปมาก

2.ในสมัยก่อนวัดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวัน
3.วัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย

4.วัดกับคนไทยมีความเกี่ยวพันต่อกันอย่างลึกซึ้งตลอดมา

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4
เหตุผล :
วัดกับคนไทย เกี่ยวพันต่อเนื่องตลอดมา ประกอบกับท้ายประโยค แต่วัดก็ยังมีความสำคัญต่อคนไทยเสมอมา


คำถามข้อที่ 44.
งานอดิเรก คืองานที่ไม่ใช่งานอาชีพโดยตรง แต่เป็นงานที่ตนชอบทำเป็นพิเศษ เช่น นักการเมืองที่ชอบเล่นดนตรี ย่อมพอใจคนสนทนาทางดนตรีมากกว่าทางการเมือง ครูที่ชอบการเมืองย่อมเอาใจใส่การเมืองมากกว่าการศึกษา รัฐบุรุษที่ชอบเล่นของเก่าย่อมพอใจพบผู้สนใจทางของเก่ามากกว่าการปกครอง รวมความว่าตามปกติเราพอใจสนทนาตอบคำถามเรื่องอดิเรกมากกว่างานที่ทำอยู่จริง สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือ

1.ครูชอบการเมืองย่อมสนใจการเมืองมากกว่าการศึกษา
2.รัฐบุรุษพอใจสนทนาในเรื่องของเก่ามากกว่าการปกครอง

3.งานอดิเรก คืองานที่ไม่ใช่งานอาชีพ แต่เป็นงานที่ตนชอบทำพิเศษ

4.นักการเมือง ครู รัฐบุรุษ ชอบสนทนาตอบคำถามในเรื่องงานอดิเรกมากกว่างานอาชีพ
  
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3
เหตุผล : ใจความสำคัญคือ งานอดิเรกคืองานที่ไม่ใช่อาชีพโดยตรง แต่เป็นงานที่ตนชอบทำเป็นพิเศษ


คำถามข้อที่ 45.
เสียงของคำเพี้ยนและกลายได้ ความหมายก็เพี้ยนและกลายได้ทำนองเดียวกัน เพราะเสียงและความหมายเป็นของคู่กัน ถ้าแยกกันแต่ละส่วนก็ไม่เป็นคำพูดในภาษา เพราะมีแต่เสียงอย่างเดียวก็เป็นเสียงที่ปราศจากความหมาย ถ้ามีแต่ความหมายก็เป็นแต่ความในใจ เมื่อเปล่งเสียงออกมาก็ไม่มีใครทราบ              
สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือ

1.ทั้งเสียงและความหมายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้

2.ความสัมพันธ์ของเสียงและความหมายอยู่ที่การสื่อสาร

3.การสื่อสารด้วยเสียงที่มีความหมายเป็นการสื่อสารที่สมบูรณ์ที่สุด

4.ในการสื่อสารต้องใช้เสียงและความหมายประกอบกันจึงจะเข้าใจกันได้

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1
เหตุผล : เสียงและคำเพี้ยน และกลายได้ความหมายก็เพี้ยนและกลายได้ทำนองเดียวกันคำถามข้อที่ 46.
เมื่อประเทศก้าวสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ลักษณะและรูปแบบของระบบเศรษฐกิจเน้นไปที่การเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรมและการบริการมากขึ้น โดยคาดว่าโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรจะมีแนวโน้มลดลง สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือ

1.ระบบเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมและการบริการเป็นองค์ประกอบของประเทศอุตสาหกรรม

2.ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่เป็นผลให้มีความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมและบริการ

3.ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ทำให้ระบบเศรษฐกิจเป็นอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น

4.ระบบเศรษฐกิจในประเทศอุตสาหกรรมใหม่มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมและบริการมากกว่าการเกษตร

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1
เหตุผล : ภาคอุตสาหกรรมมีการเจริญเติบโตและคาดว่าการผลิตด้านเกษตรจะมีแนวโน้มลดลง


คำถามข้อที่ 47.
สัญญากู้เงิน เป็นสัญญากู้ยืมทรัพย์สินที่เป็นเงินตรา การกู้ยืมเงินเกินกว่า 50 บาท ต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร และการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลธรรมดาด้วยกัน จะคิดดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ 15 ไม่ได้ มิฉะนั้นสัญญาดังกล่าวจะตกเป็นโมฆะ ข้อความข้างต้นกล่าวถึงการตกเป็นโมฆะของสัญญากู้เงินไว้กี่ประเด็น

1. 2
2. 3
3. 4
4. 5
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1
เหตุผล :
(1) ต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร
(2) จะคิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 15


คำถามข้อที่ 48.
ตึกสูงมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาบ้านเมือง แต่จะก่อให้เกิดปัญหาอัคคีภัย ฝุ่นละออง บดบังทิวทัศน์รวมไปถึงปัญหาจราจร จึงมีคำถามที่ว่าทำอย่างไรจึงจะมีตึกสูงที่สวยงาม ปลอดภัย และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร

1.ตึกสูงทำให้เกิดปัญหามากมาย แต่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ

2.ปัญหาของตึกสูงกลายเป็นปัญหาสำคัญในการพัฒนาประเทศ

3.การพัฒนาประเทศมีอิทธิพลต่อการสร้างตึกสูง

4.ตึกสูงมีผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมน้อยมาก

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1


คำถามข้อที่ 49.
เทคโนโลยีมีทั้งความหมายเชิงบำรุงบำเรอ เป็นเครื่องเสริมความสุขการเสพ และอีกด้านหนึ่งเป็นปัจจัยแห่งการสร้างสรรค์ที่เสนอความต้องการให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน
ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร

1.เทคโนโลยีมีทั้งให้โทษและคุณประโยชน์

2.มนุษย์สร้างเสพความสุขต่างๆ ได้จากเทคโนโลยี

3.ความสำเร็จการทำงานขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี

4.มนุษย์โน้มเอียงในการหาความสุขจากเทคโนโลยีมากกว่าการสร้างสรรค์งาน

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1
เหตุผล :
มีทั้งการสร้างสรรค์ และเป็นเครื่องบำเรอความสุขจากการเสพคำถามข้อที่ 50.
การวินิจฉัยความขัดแย้งของกฎหมาย เป็นกิจกรรมทางการเมืองที่ฝ่ายบริหารในระบอบประชาธิปไตยไม่สามารถกระทำได้ จึงต้องเป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร

1.ความขัดแย้งของกฎหมายเกิดจากการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหาร
2.ฝ่ายบริหารไม่มีอำนาจในการวินิจฉัยความขัดแย้งของกฎหมาย
3.ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่วินิจฉัยความขัดแย้งของกฎหมายเท่านั้น
4.ฝ่ายบริหารและศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ร่วมกันในการหาข้อยุติในข้อยัดแย้งของกฎหมาย

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2


คำถามข้อที่ 51.
ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 3

1.ดังนั้น ข้าราชการไม่ว่าในระดับใดจึงจำเป็นต้องฝึกระเบียบให้ตนเองมากยิ่งขึ้น
2. คนทำดีจะต้องเป็นคนดีที่มีระเบียบ
3.ส่วนข้าราชการในระดับบริหารต้องมีระเบียบในการสั่งการ การวางตัวที่เหมาะสม
4.กล่าวคือ ระเบียบในการคิดและในการทำงานของข้าราชการในระดับล่าง

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3
เหตุผล : 2 – 4 – 3 – 1


คำถามข้อที่ 52.
ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 3

1.ผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งซึ่งรู้อยู่แล้วว่า
2.ไม่ว่าเหตุใดๆ ก็ตาม
3.ตนจะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ราชการไป
4.จึงไม่ออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนไว้ล่วงหน้า

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2
เหตุผล : 1 – 3 – 2 – 4


คำถามข้อที่ 53.
ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 3

1.แพร่ขยายไปสู่ประชาชนด้วยด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม
2.เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ
3.การประชาสัมพันธ์ คือ การให้ข้อเท็จจริง
4.และให้ความร่วมมือ สนับสนุนต่อกันและกันต่อไป

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2
เหตุผล : 3 – 1 – 2 – 4


คำถามข้อที่ 54.
ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 3

1.ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงอยู่ของมนุษย์ในสังคม
2.หรือปฏิบัติการให้เป็นไปตามความคิด ความเชื่อมั่น
3.และสนับสนุนให้มนุษย์ดำเนิน
4.อุดมการณ์เป็นแบบแผนความคิด ความเชื่อ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3
เหตุผล : 4 – 1 – 3 – 2คำถามข้อที่ 55.
ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 1

1.แต่การที่จะสามารถสร้างจุดรวมใหญ่ได้ ย่อมต้องมาจากจุดรวมย่อยเสียก่อน
2.เอกลักษณ์ คือ ลักษณะที่เป็นหนึ่ง เป็นจุดรวม
3.เอกลักษณ์ของไทย ก็คือจุดรวมของคนไทย
4.จุดรวมใหญ่ของคนไทย ก็คือจุดรวมของคนไทย

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2
เหตุผล : 2 – 3 – 4 – 1


คำถามข้อที่ 56.
“ คนไทยเป็นชนชาติที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อย อ่อนน้อม ละมุนละไม ซึ่งเป็นคุณลักษณะประจำชาติไทยมาแต่โบราณ กิริยามารยาทของคนไทยนั้นจะโดดเด่นแตกต่างไปจากกิริยามารยาท ของชนชาติอื่นทั่วๆ ไป ความเรียบร้อยอ่อนน้อมและละมุนละไมอันเป็นลักษณะท่าทางประจำตัวคนไทยนี่เอง จึงทำให้คนไทยได้รับการนิยมและชื่นชมในหมู่ชนทั่วไป กิริยามารยาทของคนไทยนั้นมีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมอันดีงามของชนชาติไทยมาแต่สมัยบรรพบุรุษนั่นเอง ”
กิริยามารยาทอันดีงามของคนไทยที่จะพบได้ทั่วไปจะเป็นวัฒนธรรมที่คนไทยปฏิบัติกันเป็นนิจศีลไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดในโลก ก็คือ การแสดงความเคารพการแสดงความเคารพแบบไทยนั้นก็ได้แก่การกราบ และไหว้ ซึ่งพอจะกล่าวแยกจากกันได้ดังนี้คือการกราบ เป็นการกระทำที่เรากระทำต่อบุคคลที่เราเคารพมาก เช่น พระพุทธรูป พระสงฆ์ บิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณที่เคารพนับถือ การกราบนี้จะขึ้นอยู่กับกาลเทศะเป็นสำคัญ โดยเราต้องพิจารณาถึงเหตุการณ์ สถานที่ และเวลา เป็นเครื่องประกอบด้วยว่าควรจะกราบหรือไหว้เพื่อให้เหมาะสมแก่สภาพเหตุการณ์ในขณะนั้นๆการกราบนั้นแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะด้วยกัน คือ การกราบพระรัตนตรัย และการกราบบุคคลที่เคารพการกราบพระรัตนตรัย ก็กระทำโดยการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ คือ ประกอบด้วยองค์ ๕ ประการ ได้แก่ ข้อศอกทั้ง ๒ ข้าง เข่าทั้ง ๒ ข้าง และหน้าผาก ๑ โดยการนั่งคุกเข่าทั้งชายและหญิง ( ชายนั่งกระหย่งปลายเท้า หญิงนั่งไม่กระหย่งปลายเท้า ) แล้วพนมมือโดยยกมือทั้งสองกระพุ่มไว้ที่ทรวงอก ให้ฝ่ามือทั้งสองประกบกัน นิ้วมือทั้งสองข้างแนบชิดกัน อย่าให้นิ้วก้อยแยกกัน ให้ปลายนิ้วนิ้วตั้งขึ้นข้างบน อย่าเบนไปทางซ้ายหรือขวา ให้เอนไปข้างหน้าประมาณ ๔๕ องศา ศอกทั้งสองข้างแนบลำตัวอย่ากางออกหรืออย่าบีบลำตัว แล้วยกมือขึ้นประนมขึ้นไปจรดหน้าผาก ก้มศีรษะเล็กน้อยให้ลำตัวอ่อนลง ให้นิ้วหัวแม่มือจรดหว่างคิ้ว ปลายนิ้วชี้จรดตีนผม ให้นิ้วแนบหน้าผากแล้วโน้มตัวลงไปข้างหน้า ลดมือทั้งสองทาบลงที่พื้น แบมือทั้งสองข้างแต่ให้นิ้วชิดกัน ให้ผ่ามือทั้งสองห่างกันพอหน้าผากจรดพื้นได้ หัวเข่าและศอกต้องต่อกัน หลังไม่โก่ง ก้นไม่ยก แล้วลุกขึ้นให้มืออยู่ในท่าพนมดังนี้สามครั้งติดต่อกันพอครั้งสุดท้ายเอามือลงให้ยกไว้ในท่าไหว้จึงเสร็จสิ้นการกราบพระรัตนตรัย
การกราบอีกลักษณะหนึ่ง คือการกราบบุคคลที่เคารพ กระทำโดยนั่งพับเพียบแล้วทอดมือทั้งสองลงกราบ ให้ศอกทั้งสองคร่อมเข่าข้างหนึ่ง มือทั้งสองไม่แบก้มหน้าผากทับลงไปบนสันมือและกราบเพียงครั้งเดียวการแสดงความเคารพแบบไทยอีกวิธีหนึ่งเราปฏิบัติกันเป็นนิจศีลในชีวิตประจำวันตั้งแต่โบราณกาลจนถึงทุกวันนี้ ก็คือ การไหว้การไหว้นั้นกระทำได้ทั้งเมื่อเรากำลังนั่งและยืน เราสามารถไหว้บุคคลได้ทั่วไป ทั้งพระและคฤหัสถ์ ซึ่งสภาพการณ์ขณะนั้นเราไม่สามารถจะกราบลงกับพื้นได้ เพราะสถานที่ไม่อำนวยหรือเพราะเหตุใดก็ตาม เราก็ใช้การไหว้เป็นการแสดงความเคารพ การไหว้นี้ยังแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ ตามประเภทของบุคคลที่เรากระทำการเคารพ คือ ไหว้พระ ไหว้บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ และไหว้บุคคลที่เราเคารพนับถือทั่วไปการไหว้บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ก็กระทำด้วยการยกมือขึ้นประนมให้หัวแม่มือจรดปลายคางแล้วค้อมตัวลงมาให้รับกับมือที่ประนมคนไทยเรานั้นได้รับการอบรมสั่งสอนเรื่องกิริยามารยาท เรื่องการพูด และการประพฤติปฏิบัติตามกันมาตั้งแต่เด็ก โดยบิดามารดาจะสอนให้ลูกหลานเคารพนับถือผู้ใหญ่ ให้ลูกหลานรู้ว่าควรจะประพฤติปฏิบัติตนต่อญาติผู้ใหญ่เช่นไร สอนให้รู้วิธีการพูดจาให้ถูกกาลเทศะ คำพูดของคนไทยเรานั้นมีคำขึ้นต้น คำลงท้าย มีสรรพนามใช้แทนตนเองได้ และผู้อื่นตามความสำคัญของบุคคล ซึ่งการประพฤติปฏิบัติตนในลักษณะที่น่าชื่นชมเช่นนี้ บรรพบุรุษของไทยก็ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมอันดีงามประจำชาติของเรามาจนถึงทุกวันนี้
(จาก สาระความรู้ทางวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์ของ วินสา ครุฑแก้ว)

กิริยามารยาทเช่นไรที่เป็นคุณลักษณะประจำชาติไทยมาแต่โบราณ

1.การกราบและการไหว้
2.มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติ
3.โดดเด่นแตกต่างไปจากชนชาติอื่น
4.เรียบร้อยอ่อนน้อม และละมุนละไม

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4คำถามข้อที่ 57.
การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ ควรใช้กราบบุคคลใด

1.บิดามารดา
2.ครู อาจารย์
3.พระรัตนตรัย
4.บุคคลที่เราเคารพนับถือ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3


คำถามข้อที่ 58.
ผู้พูดประเมินค่าว่ากิริยามารยาทของคนไทยดีกว่าของชาติอื่นโดยประเมินจากสิ่งใด

1.การรับประทานอาหาร
2.การแต่งกายไปในสถานที่ต่างๆ
3.การแสดงความเคารพอย่างอ่อนน้อม
4.การสนทนากับญาติผู้ใหญ่ และในระหว่างเพื่อนฝูง

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3


คำถามข้อที่ 59.
ผู้สอบคิดว่าเรื่องข้างต้นมีคุณค่าทางด้านใด

1.ให้เด็กมีความกตัญญูต่อผู้อาวุโสกว่า
2.ให้ทุกคนรู้หลักปฏิบัติในการแสดงความเคารพ
3.ให้ทุกคนรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีที่แท้จริงของไทย
4.ให้ทุกคนเห็นคุณค่าของการแสดงความเคารพแบบไทย

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4


คำถามข้อที่ 60.
           เศรษฐกิจสำคัญที่ไหน
เศรษฐกิจของประเทศใดก็ขึ้นอยู่กับเรื่องหลัก ๓ ประการ คือ เรื่องคนหรือพลเมือง เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และเรื่องของความรู้ความชำนาญในการผลิตคนหรือพลเมืองเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุด เพราะคนทั้งผู้ผลิตสินค้าและผู้กินผู้ใช้สินค้า พลเมืองมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นย่อมหมายถึงมีปากมีท้องที่ต้องหาเลี้ยงกันมากขึ้น ถ้าพลเมืองเพิ่มมากขึ้นแต่ขาดคุณภาพ คือ มีแต่คนหิวโหย เจ็บป่วยและโง่เขลา ประเทศนั้นๆ ก็จะลำบางในทางเศรษฐกิจ พลเมืองจะมีคุณภาพก็ต่อเมื่อสถาบันครอบครัวอบรมปลูกฝังขัดเกลานิสัยมาตั้งแต่เกิด และได้รับการศึกษาที่คือจากสถาบันการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษาทรัพยากรธรรมชาติเป็นพื้นฐานสำคัญทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ที่ดิน แหล่งน้ำ ป่าไม้ แร่ธาตุ เป็นต้น ล้วนเป็นแหล่งธรรมมาหากินของพลเมือง ทรัพยากรธรรมชาติบางประเภท เช่น สินแร่ เมื่อนำมาใช้แล้วหมดสิ้นไป สร้างทดแทนไม่ได้ แต่บางประเภท เช่น ป่าไม้ แหล่งน้ำ ถ้ารู้จักบำรุงรักษาก็จะมีใช้ตลอดไปไม่หมด ไม่สิ้น ภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนสถาบันการศึกษาทุกระดับ จะต้องมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติไว้ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
ความรู้ความชำนาญหรือที่เรียกว่ากรรมวิธีผลิตนั้น เป็นเรื่องที่คนเราปรับปรุงขึ้นมาได้ ความรู้ทางวิชาการสาขาต่างๆ เป็นตัวกระตุ้นให้มีกรรมวิธีการผลิตที่ดีขึ้น ได้ผลผลิตมากขึ้น ความรู้ความชำนาญในด้านการผลิตซึ่งเป็นผลของความเจริญทางเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการทำมาหากินเป็นอย่างมาก ความรู้ความชำนาญเหล่านี้นอกจากประชาชนจะได้รับจากสถาบันการศึกษาตามหลักสูตรแล้วจำเป็นต้องรับจากสถานประกอบการ ซึ่งบุคคลกำลังปฏิบัติงานอยู่อย่างเป็นระบบและอย่างจริงจังด้วยชาติที่เจริญรุ่งเรืองต้องประกอบด้วยพลเมืองที่มีคุณภาพ รู้จัดใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างเหมาะสม รู้จักทำนุบำรุงรักษามิให้เสื่อมโทรม สมารถเก็บไว้เป็นแหล่งทำมาหากินชั่งลูกชั่วหลานและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิทยาการต่างๆ ให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ ความมั่นคงสมบูรณ์ทางเศรษฐกิจยังเป็นรากฐานการป้องกันรักษาประเทศอีกด้วย เพราะกองทัพเดินได้ด้วยท้องซึ่งหมายถึงจะต้องมีเศรษฐกิจที่ดีนั่นเอง(จาก วรรณสารวิจักษณ์ เล่ม 4 ของกระทรวงศึกษาธิการ)

เรียงความเรื่อง “เศรษฐกิจสำคัญที่ไหน” ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายอย่างไร

1.เรียกร้องให้รัฐบาลพัฒนาพลเมืองให้มีคุณภาพ
2.ต้องการให้ประชาชนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม
3.ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อม
4.เรียกร้องให้นักเรียนศึกษาทุกระดับ ช่วยบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1
คำถามข้อที่ 61.
ข้อใดเป็นใจความสำคัญของเรื่อง “เศรษฐกิจสำคัญที่ไหน”

1.ความมั่นคงสมบูรณ์ทางเศรษฐกิจ เป็นรากฐานการป้องกันรักษาประเทศ
2.พลเมืองจะมีคุณภาพได้ก็ต่อเมื่อสถาบันครอบครัวอบรมปลูกฝังขัดเกลานิสัยมาตั้งแต่เด็ก
3.ภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนสถาบันการศึกษาทุกระดับจะต้องช่วยกันบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ทั้ง
   โดยทางตรงและทางอ้อม
4.เศรษฐกิจของประเทศใดก็ตามจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับเรื่องหลัก 3 ประการ คือ เรื่องของคนหรือพลเมือง เรื่องของ
   ทรัพยากรธรรมชาติ และเรื่องของความรู้ความชำนาญในการผลิต

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

คำถามข้อที่ 62.
เรียงความเรื่อง “เศรษฐกิจสำคัญที่ไหน” ใช้วิธีสรุปตามข้อใด

1.ชี้ให้เห็นคุณค่าของการรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม
2.ย้ำถึงความสำคัญของปัจจัยหลักมีความจำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.ชี้แนะให้ทุกคนได้รู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิทยาการต่างๆ ให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ
4.ย้ำเตือนว่าความมั่นคงสมบูรณ์ทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานในการป้องกันและพัฒนาประเทศ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2


คำถามข้อที่ 63.
ความเคลื่อนไหวในวงการกล้วยไม้เท่าที่เห็นอยู่ในระยะนี้ คือ ความพยายามที่จะระงับการส่ง
ต้นไม้ออกต่างประเทศ เหลือแต่การส่งออกกล้วยไม้แต่เพียงอย่างเดียว เพราะมีการอ้างว่าการส่งต้นไม้จะทำให้ประเทศสูญเสียพันธุ์ไม้ของไทยไป และทำให้ต่างประเทศเอาพันธุ์กล้วยไม้ดังกล่าวไปขยายและเลี้ยงแข่งกับประเทศได้

ข้อความข้างต้นกล่าวถึงใครมากที่สุด

1.พ่อค่าขายกล้วยไม้
2.คนเพาะพันธุ์กล้วยไม้
3.คนดูแลรักษาพันธุ์กล้วยไม้
4.คนส่งกล้วยไม้ขายต่างประเทศ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4
เหตุผล : กล่าวถึงเรื่องการส่งกล้วยไม้ไปขายต่างประเทศ


คำถามข้อที่ 64.
คนที่เห็นด้วยกับข้อความข้างต้นน่าจะเป็นใคร

1.ชาวต่างประเทศ
2.พ่อค้าส่งสินค้าออก
3.นักอนุรักษ์พันธุ์ไม้
4.ชาวไทยทั้งประเทศ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3
เหตุผล : ระงับการส่งต้นไม้ออกนอกประเทศ ส่วนมากเป็นพวกอนุรักษ์พันธุ์ไม้


คำถามข้อที่ 65.
ข้อความข้างต้นเป็นตัวอย่างในเรื่องใดได้ดีที่สุด

1.การขยายพันธุ์ไม้
2.การสงวนพันธุ์ไม้
3.การค้าขายกับต่างประเทศ
4.การส่งกล้วยไม้แพร่พันธุ์ต่างประเทศ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2
เหตุผล : ให้ระงับการส่งต้นไม้ออกต่างประเทศโดยให้ส่งเฉพาะดอกกล้วยไม้ เป็นเรื่องการสงวนพันธุ์ไม้ เพื่อมิให้ต่างประเทศไปขยายพันธุ์
คำถามข้อที่ 66.
คำในข้อใดเหมาะสมที่จะใช้เติมในช่องว่างต่อไปนี้
เธอ........... พวกเพื่อนๆ ที่พากัน .............. เสนอผลงานให้เจ้านายโดยไม่รอเธอ เธอเสียใจมากอยากจะ........... เพื่อนๆ จนฉันต้องเป็นฝ่าย............ เหตุการณ์จึงค่อยสงบลง

1.ตัดรอน ตัดตอน ตัดทาง ตัดประเด็น
2.ตัดพ้อ ตัดหน้า ตัดขาด ตัดบท
3.ตัดรอน ตัดหน้า ตัดญาติขาดมิตร ตัดประเด็น
4.ตัดพ้อ ตัดบท ตัดรอน ตัดตอน

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2
เหตุผล : ตัดพ้อ = พูดด้วยความน้อยใจหรือเสียใจ
ตัดรอน = เลิกคบหา
ตัดหน้า = ลงมือทำก่อนในสิ่งเดียวกัน
ตัดขาด = เลิกติดต่อคบหา
ตัดบท = เพื่อยุติการสนทนา


คำถามข้อที่ 67.
ข้อใดมีคำที่เหมาะสมที่จะใช้เติมในช่องว่างตามลำดับ
หญิงสาวสวยที่ยืนข้างๆ เขา........ เขามาก เขาจ้องมองเธออยู่นานพอสมควร ในที่สุดเขาจึงตัดสินใจ..........เขาไปถามเวลาและถือโอกาสจับมือเธอ แต่เธอ..........และเดินหนีเขาไป

1.บาดตา ทำที สลัดมือ
2.ต้องตา ทำท่า สลัดมือ
3.บาดตา ทำท่า สะบัดมือ
4.ต้องตา ทำที สะบัดมือ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4
เหตุผล : ทำที = แกล้งแสดง แกล้งทำ
ทำท่า = ตั้งท่าจะทำกริยาอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ยังไม่ทำ
สลัดมือ = ทำให้หลุดออกจากมือ
สะบัดมือ = การทำมือเคลื่อนไหวอย่างแรง เช่น จับของร้อนแล้วสะบัดมือไปมา


คำถามข้อที่ 68.
คนไทยมี........ ชอบพึ่งพาคนอื่น เดิมทีสังคมไทยเป็นสังคมอุปถัมภ์ ปัจจุบันแม้สังคมไทยจะ.............. เป็นสังคมประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน แต่ระบบอุปถัมภ์ก็ยังแอบแฝงอยู่ใน.............. ของคนไทย
ข้อใดนำมาเติมในช่องว่างของข้อความข้างต้นแล้วได้ความถูกต้องและเหมาะสมที่สุด

1.ค่านิยม ปรับ ความคิด
2.ลักษณะ เปลี่ยนแปลง จิตสำนึก
3.พฤติกรรม ปรับเปลี่ยน โลกทัศน์
4.นิสัย เปลี่ยน พฤติกรรม

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4
เหตุผล : เปลี่ยนแปลง = ทำให้ต่างไปจากเดิม
เปลี่ยน = กลายไปจากเดิม เช่น เปลี่ยนงาน เปลี่ยนรถ
ปรับ = ทำให้ดีขึ้น เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม เช่น ปรับนโยบาย


คำถามข้อที่ 69.
จงเลือกคำสี่พยางค์เติมในช่องว่างให้ความเหมาะสมและสอดคล้องกันทั้งประโยค
เด็กหญิงเล็กๆ หน้าตา.............เดิน................ตามพี่ชายซึ่งเดินอย่าง........................ เข้าไปหาชายชราท่าทาง..........................

1. กระจุ๋มกระจิ๋ม สะลึมสะลือ กระฉับกระเฉง กระวีกระวาด
2.สะลึมสะลือ กระจุ๋มกระจิ๋ม กระวีกระวาด กระฉับกระเฉง
3.กระจุ๋มกระจิ๋ม กระวีกระวาด กระฉับกระเฉง สะลึมสะลือ
4.สะลึมสะลือ กระวีกระวาด กระฉับกระเฉง กระจุ๋มกระจิ๋ม

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

คำถามข้อที่ 70.
คำในข้อใดเติมลงในช่องว่างได้เหมาะสม
ท่านอธิการบดีจะเป็นผู้มอบรางวัลให้.............ผู้ชนะเลิศ...........ตนเองทุกท่านกรุณาไปให้ตรง.................กำหนดนัด

1.แก่ ด้วย ตาม
2.สำหรับ ด้วย ตาม
3.กับ โดย ต่อ
4.สำหรับ โดย กับ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1


คำถามข้อที่ 71.
การยิงปืนเพื่อแสดงความเคารพนั้น  
(1)  
เราเรียกว่ายิงสลุต การสลุตเป็นการแสดงความเคารพ ให้แก่ชาติ หรือ บุคคล
(2)
จำนวนนัดที่ยิงก็มี เกณฑ์ ตามควรแก่เกียรติของผู้หรือสิ่งที่ควรรับการเคารพ
(3)

1.คำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ 3 กลุ่ม ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
2.คำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ เฉพาะกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
3.คำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ เฉพาะกลุ่ม 1 และกลุ่ม 3 ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
4.คำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ เฉพาะกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1


คำถามข้อที่ 72.
ให้ประธานสภาเป็นผู้ลงนาม รับรองสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธาน
                (1)                                        (2 )
องคมนตรี หรือให้ประธานองคมนตรี พ้นจา ตำแหน่ง
(3)

1.คำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ 3 กลุ่ม ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
2.คำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ เฉพาะกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
3.คำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ เฉพาะกลุ่ม 1 และกลุ่ม 3 ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
4.คำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ เฉพาะกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4
เหตุผล : ไม่มีคำว่ารับรอง


คำถามข้อที่ 73.
การปกครองท้องถิ่นแห่งไทย มีวิวัฒนาการมาก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
                       (1)             (2)
พ . ศ . 2475 โดย จัดตั้งอยู่ในรูป สุขาภิบาล
                            (3)

1.คำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ 3 กลุ่ม ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
2.คำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ เฉพาะกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
3.คำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ เฉพาะกลุ่ม 1 และกลุ่ม 3 ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
4.คำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ เฉพาะกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4
เหตุผล : การปกครองท้องถิ่นของไทย
คำถามข้อที่ 74.
คณะรัฐมนตรีได้พิจารณา แล้วลงมติเห็นชอบ ให้เลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
              (1)                         (2)                                (3)

1.คำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ 3 กลุ่ม ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
2.คำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ เฉพาะกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
3.คำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ เฉพาะกลุ่ม 1 และกลุ่ม 3 ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
4.คำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ เฉพาะกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2
เหตุผล : เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศ


คำถามข้อที่ 75.
พ่อขุนสามชนยกไพร่พลดาบหน้าเข้ามา ดังนั้น ไพร่พลของพ่อขุนศรีอินทราทิพย์ จึง
                     (1)                                            (2)
หนีอย่าง กระจัดกระจาย
           (3)

1.คำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ 3 กลุ่ม ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
2.คำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ เฉพาะกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
3.คำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ เฉพาะกลุ่ม 1 และกลุ่ม 3 ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
4.คำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ เฉพาะกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2


คำถามข้อที่ 76.
พิจารณาเลือกข้อความที่ใช้ภาษาไม่รัดกุมหรือไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

1.ชีวิตประจำวันของชาวพุทธจะต้องเกี่ยวข้องกับพระรัตนตรัยตลออดเวลา
2.เช่น ไหว้พระเมื่อออกจากบ้าน นำพระเครื่องมาร้อยคอ
3.พบพระสงฆ์ในสถานที่ต่างๆผ่านสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา
4.ฟังปาฐกถา สนทนาธรรมกับผู้ใดผู้หนึ่ง เป็นต้น

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2


คำถามข้อที่ 77.
พิจารณาเลือกข้อความที่ใช้ภาษาไม่รัดกุมหรือไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

1.สัมถะกับวิปัสสนามีความสัมพันธ์กันอย่างไร
2.สัมถะมุ่งทำให้จิตสงบจากนิวรณ์ หรือสิ่งขุ่นมัว เศร้าหมอง
3.ส่วนวิปัสสนามุ่งให้จิตขจัดความหลงผิด
4.เข้าใจผิดจนเกิดเป็นความอยาก ความถือตัว ความถือรั้น

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4


คำถามข้อที่ 78.
พิจารณาเลือกข้อความที่ใช้ภาษาไม่รัดกุมหรือไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

1.สมาคมอุตสาหกรรมและหอการค้าไทย
2.จึงได้มีความเห็นขัดแย้งกับกลุ่มผู้ผลิตและส่งออก
3.ในประเด็นที่ว่าประเทศไทยควรห้าม
4.หรืออนุญาตให้ส่งออกไม้แปรรูปอย่างเสรี

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2
เหตุผล : ตัด “จึง” ออก เพราะจึงเป็นบทสรุป แต่กรณีนี้ไม่ใช่

คำถามข้อที่ 79.
พิจารณาเลือกข้อความที่ใช้ภาษาไม่รัดกุมหรือไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

1.ภาษาไทยทำให้คนไทยไม่ว่าอยู่ที่ใด รู้ตัวว่าเป็นคนไทย
2.เพราะมีภาษาไทยเป็นสัญลักษณ์ร่วมกัน
3.ภาษาจะสะท้อนถึงความเป็นชาติเดียวกัน
4.มีแผ่นดินอันพึงหวงแหนที่เดียวกัน

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2
เหตุผล : เอกลักษณ์ / เครื่องมือสื่อสาร


คำถามข้อที่ 80.
พิจารณาเลือกข้อความที่ใช้ภาษาไม่รัดกุมหรือไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

1.โดยเหตุที่ในกฎหมายเกี่ยวกับการเช่านั้น
2.มิได้กล่าวถึงเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่านั้น
3.ดังนั้น ศาลฎีกาจึงถือว่า
4.เงินแป๊ะเจี๊ย คือเงินค่าเช่าอย่างหนึ่งนั้นเอง

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1


随风飘9 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ III
รายละเอียดผู้ใช้ 
看看吧,大家都会支持你

白蛇传说电影版qvod古惑仔之胜者为王
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกตำแหน่ง ทุกหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมากส่งทางอีเมล์เป็นไฟล์เอกสาร PDF
เปิดอ่านได้ใน  Notbook Ipad Iphone  ส่งไฟล์ทันทีหลังโอนเงินไม่เกิน 2-3 ชั่วโมง
สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0477807 (คูรนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย
สาขา  มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์  ชื่อบัญชี นายวิมล  พระกาย
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้