ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เตรียมสอบ ป.ป.ส. 2554 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เตรียมสอบ ป.ป.ส. 2554 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

แนวข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

New Roman">1.ข้อใดจัดเป็นสารเสพติดประเภทเดียวกัน
ก. โคเคน แอมเฟตามีน ใบกระท่อม
ข. ฝิ่น กัญชา เฮโรอีน
ค. ยาเค ยาอี ยาดีไซน์เนอร์
ง. บุหรี่ ทินเนอร์ ไวน์


2.
สารเสพติดที่เรียกว่า(A) เหล้าแห้ง และ (B) แสตมป์มฤตยู จัดอยู่ในสารเสพติดประเภทใด
ก. (A) สารกดสมอง (B) สารกระตุ้นสมอง
ข. (A) สารหลอนประสาท (B) สารกดสมอง
ค. (A) ยานอนหลับ (B )สารหลอนประสาท
ง. (A) สารกระตุ้นประสาท ( B)ยานอนหลับ


3.
สารเสพติดประเภทกดสมองที่ร้ายแรงที่สุด คือ
ก. มอร์ฟีน
ข. โคเคน
ค. ยาเค
ง. เฮโอีน

4.
ข้อใดเป็นผลของยาอีต่อระบบต่างๆของร่างกาย
ก. กดประสาทส่วนกลางทำให้รู้สึกมึนชา อาการเจ็บป่วยต่างๆหายไป
ข. สมองเสื่อมทำลายเส้นประสาทสมองอย่างรุนแรง โดยเฉพาะสารสื่อประสาท
ค. ตื่นเต้น ช่างพูด หัวเราะเสียงดัง มีอาการง่วงนอน
ง. สมองทำงานน้อยลง คลุ้มคลั่ง พูดไม่ชัด เดินโซเซ


5.
กัญชาจัดเป็นสารเสพติดประเภทใด และมีสารชนิดใดจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับกัญชา
ก. สารกระตุ้นสมอง โคเคน
ข. สารกดสมอง มอร์ฟีน
ค. สารหลอนประสาท ยาอี
ง. สารระเหย ฝิ่น


6.
สารเสพติดชนิดใดจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นถุงลมโป่งพอง
ก. ฝิ่นและกัญชา
ข. กระท่อมและบุหรี่
ค. กัญชาและบุหรี่
ง. ฝิ่นและกระท่อม


7.
ผลึกน้ำแข็งเป็นชื่อของสารเสพติดชนิดใด และจัดอยู่ในสารประเภทใด
ก. แอมเฟตามีน สารกระตุ้นประสาท
ข. น้ำมันเบนซิน สารระเหย
ค. แวเลี่ยม ยานอนหลับ
ง. แอลเอสที สารหลอนประสาท


8.
สารเสพติดกลุ่มใดจัดเป็นสารประกอบอินทรีย์เคมีพวกไฮโดรคาร์บอน
ก. วิสกี้ เบียร์ ไวน์
ข. โบรไมต์ เซโคนาล ฟีโนบาร์บ
ค. โคเดอิน เมธาโตน เพธิดิน
ง. ทินเนอร์ แลกเกอร์ น้ำยาล้างเล็บ


9.
สารเสพติดชนิดใดได้รับฉายาว่า "ฆาตรกรเงียบ"
ก. ยาเค ยาอี แอลเอสดี
ข. ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน
ค. แอมเฟตามีน โคเคน กระท่อม
ง. เบียร์ ไวน์ เหล้า


10.
วิธีที่ดีที่สุดที่จะไม่ตกเป็นทาสยาเสพติดคือข้อใด
ก. การป้องกันชุมชน,การป้องกันสังคม
ข. การป้องกันสังคม,การป้องกันตัวเอง
ค. การป้องกันชุมชน,การป้องกันสังคม,การป้องกันตนเอง
ง. การป้องกันชุมชน,การป้องกันตนเอง,การป้องกันครอบครัว

 

11. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของยาเสพติดที่เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายแล้วจะทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ

 . ต้องเพิ่มขนาดการเสพมากขึ้น

 . มีความต้องการเสพอย่างรุนแรงตลอดเวลา

 . สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจสดชื่น อารมณ์ดี

 . เมื่อถึงเวลาเสพแต่ไม่ได้เสพ จะทำให้เกิดอาการขาดยา

12. ข้อใดไม่ใช่การแบ่งยาเสพติดตามลักษณะ

 . แบ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ .. 2522

 . แบ่งตามแหล่งกำเนิด

 . แบ่งตามองค์การอนามัยโลก

 . แบ่งตามขนาดน้ำหนัก

13. เฮโรอีน เป็นยาเสพติดตามพระราชบัญญัติให้โทษ .. 2522 จัดอยู่ในประเภทใด

 . ประเภท 1 . ประเภท 2

 . ประเภท 3   . ประเภท 4

14. เฮโรอีน เป็นยาเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ประเภทใด

 . กดประสาท . กระตุ้นประสาท

 . หลอนประสาท . ออกฤทธิ์ผสมผสาน

 

 

15. กัญชาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทใด

 . กดประสาท . กระตุ้นประสาท

 . หลอนประสาท . ออกฤทธิ์ผสมผสาน

16. ยาบ้าเป็นยาเสพติดที่มีส่วนผสมของสารเคมีประเภทใด

 . โคเคน . แอลเอสดี

 . แอมเฟตามีน . ดีเอ็มที

17. ยาบ้าออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทใด

 . กดประสาท . กระตุ้นประสาท

 . ออกฤทธิ์ผสมผสาน . หลอนประสาท

18. ข้อใดไม่ใช่อาการของผู้เสพยาบ้า

 . อ่อนเพลีย . ประสาทตึงเครียด

 . ใจสั่น . หัวใจเต้นเร็ว

19. ยาบ้าเป็นยาเสพติดตามพระราชบัญญัติให้โทษ พ.. 2522 จัดอยู่ในประเภทใด

 . ประเภท 1 . ประเภท 2

 . ประเภท 3  . ประเภท 4

20. กัญชาเป็นยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.. 2522 จัดอยู่ในประเภทใด

 . ประเภท 2 . ประเภท 3

 . ประเภท 4 . ประเภท 5

21. บุหรี่ออกฤทธิ์ต่อจิตประเภทใด

 . กดประสาท . กระตุ้นประสาท

 . หลอนประสาท . ออกฤทธิ์ผสมผสาน

22. เอธิลแอลกอฮอล์ ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทใด

 . กดประสาท . กระตุ้นประสาท

 . หลอนประสาท . ออกฤทธิ์ผสมผสาน

23. ฝิ่นออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทใด

 . กดประสาท . กระตุ้นประสาท

 . หลอนประสาท . ออกฤทธิ์ผสมผสาน

24. มอร์ฟีนออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทใด

 . กดประสาท . กระตุ้นประสาท

 . หลอนประสาท . ออกฤทธิ์ผสมผสาน

 

 

 

25. ข้อใดไม่ใช่วิธีสังเกตผู้ติดยาเสพติด

 . ชอบมั่วสุมกับคนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

 . ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยผิดปกติ

 . อารมณ์หงุดหงิด ฉุนเฉียว ไม่มีเหตุผล

 . มีสมาธิมุ่งมั่นในการทำงาน

26. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิด การติดยาเสพติด

 . พ่อแม่ทะเลาะกันทุกวันให้ลูกเห็น 

 . พ่อแม่ไม่เข้าใจในตัวลูก

 . มีเวลาให้กับลูกไปไหนไปกันทั้งครอบครัว 

 . ปัญหาทางการเงิน

27. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบต่อการติดยาเสพติด

 . สุขภาพทรุดโทรม . มีความขยันหมั่นเพียรอย่างสม่ำเสมอ

 . เป็นอาชญากรถูกลงโทษตามกฎหมาย . เป็นที่เกียจคร้านทางสังคม

28. ข้อใดไม่ใช่ระยะของการถอนยา

 . ระยะมีอาการขาดยา . ระยะฝ่าฟันอุปสรรค

 . ระยะพักผ่อน . ระยะปรับตัว

29. เทคนิคการหยุดความคิดฟุ้งซ่าน ที่ใช้ได้ผลคือวิธีใด

 . การสวดมนต์ . การพักผ่อน

 . วิ่ง แอโรบิก . ฝึกการผ่อนคลาย

30. การฟื้นฟูสภาพที่ป้องกันการกลับมาเสพยาอีก คือ

 . ปรึกษาเพื่อน . รับประทานอาหารและน้ำให้มาก

 . พักผ่อนให้มาก ๆ . หยุดความคิดทั้งหมดที่จะกลับไปเสพยา

31. ข้อใดเป็นการป้องกันการติดยาเสพติดที่เริ่มต้นจากครอบครัว

 . ช่วยกันสร้างความร่วมมือในการป้องกันยาเสพติด

 . สร้างความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจในครอบครัว

 . ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้เข้ารับการบำบัด

 . คบเพื่อนที่ดีไม่ชักชวนกันไปสู่อบายมุขและสิ่งเสพติด

32. แนวทางการป้องกันยาเสพติดประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประเภท คืออะไร

 . ตัวบุคคลยาเพื่อน . ตัวบุคคลยาการศึกษา

 . ตัวบุคคลสิ่งแวดล้อม - เพื่อน . ตัวบุคคลยาสิ่งแวดล้อม

33. วันต่อต้านยาเสพติดตามที่ ครม. กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับสหประชาชาติ คือข้อใด

 . 26 .. . 26 มิ..

 . 26 .. . 26 ..

34. ข้อใดไม่ใช่แนวความคิดที่กองทัพบกได้กำหนดการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติดด้วยการตัดวงจร

 . การควบคุมตัวยาเสพติด . การแก้ปัญหาผู้ติดยาเสพติด

 . การสนับสนุนการใช้ยาเสพติด . การป้องกันการติดยาเสพติด

เอกสารเตรียมสอบ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป...) รวมกฎหมายและระเบียบและความรู้เฉพะตำแหน่ง
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ
 และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
รายละเอียดในไฟล์เอกสาร ประกอบด้วย
ประวัติย่อ การจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส.
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งเช่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  นิติกร บัญชี คอมพิวเตอร์ พัสดุ และอื่นๆ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติดและสถานการณ์ปัญหายาเสพติด
พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔
พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจับ ยึด และตรวจพิสูจน์ยาเสพติด พ.ศ.
2537
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2546
พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.
2519
ข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ขั้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550
ข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2534
ข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2535
ข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
2540
ข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539
ข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535  ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-0477807 (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
 สาขา  มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์  ชื่อบัญชี นายวิมล พระกาย 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com


สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้